Câu 2.1: Bao trước tiên đựng 12 kilogam gạo. Bao sản phẩm công nghệ hai đựng 16 kilogam gạo. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu ki – lô – gam gạo, biết trung bình mỗi bao đựng được 15kg gạo.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 1 năm 2016-2017

a) 17 b) 28 c) 43 d) 13

Câu 2.2: Tìm diện tích của 1/3 tấm bìa hình vuông có cạnh lâu năm 1/2m.

a) ba phần tư b) 1/12 c) 1/4 d) 2/3

Câu 2.3: tìm x, biết x là số lẻ phân chia hết đến 5 cùng 438 b) 100

*
c) 75
*
d) 1242
*

Câu 2.5: Cho một số có 2 chữ số bao gồm tích 2 chữ số là 15. Hỏi tổng những chữ số của số sẽ là bao nhiêu?

a) 6 b) 7 c) 8 d) 4

Câu 2.6: Phân số nào sau đây có giá bán trị nhỏ tuổi hơn 2?

a) 21/10 b) 22/11 c) 23/12 d) 20/9

Câu 2.7: tìm số tức tốc trước của số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có 5 chữ số khác nhau.

a) 98762 b) 98765 c) 99997 d) 98763

Câu 2.8: Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ 2 mang đến 100. Lan tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là một đến 99. Kế tiếp Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Hỏi Mai đang nhận được hiệu quả là bao nhiêu?

a) 50 b) 5080 c) 2500 d) 2550

Câu 2.9: tìm số lớn số 1 biết hiệu nhị số là 253. Nếu lấy số béo trừ đi 3 lần số nhỏ xíu thì được 25.

a) 139 b) 481 c) 114 d) 367

Câu 2.10: phụ vương hơn nhỏ 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi phụ vương bằng 7 lần tuổi con?

a) 36 b) 56 c) 21 d) 49

Bài 3: Điền hiệu quả thích hòa hợp vào vị trí trống (….)

Câu 3.1 mỗi buổi sáng, chưng Mai đồng chí dục bằng phương pháp đi tiến 9 bước thì lùi lại 1 bước. Hỏi sau khi đi được vớ cả năm 2016 bước thì chưng Mai đã giải pháp điểm xuất phát bao nhiêu bước?

câu 3.2 lúc tuổi anh bởi tuổi em bây chừ thì tuổi anh vội rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bởi tuổi anh hiện thời thì tổng cộng tuổi của hai đồng đội là 45. Tính tuổi em hiện nay nay.

Câu 3.3: có bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số không giống nhau viết bởi những chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?

Câu 3.4: Tìm một số trong những biết số đó chia 8 dư 5, phân chia 12 dư 1, nhị thương hơn kém nhau 13 đối kháng vị.

Câu 3.5: giá trị biểu thức: 34288 : 16 + 257 x 135 là

Câu 3.6: tra cứu số bị chia trong phép phân tách cho 25 biết mến là 23 với số dư là số dư lớn nhất của phép phân tách đó.

câu 3.7: search số lập tức sau của số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Chứng Minh Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta Văn 7

Câu 3.8: khi chia một số tự nhiên gồm 4 chữ số đến tổng những chữ số của số kia thì thương lớn số 1 của số chính là bao nhiêu?

Câu 3.9: tra cứu số tự nhiên lớn nhất bao gồm 5 chữ số mà khi phân chia số kia cho năm 2016 có thương cùng số dư bằng nhau.

Câu 3.10: Một hộp gồm 100 viên bi trong số ấy có 25 viên màu xanh, 25 viên màu sắc đỏ, 25 viên màu sắc vàng và 25 viên màu sắc trắng. Không quan sát vào hộp, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi nhằm số bi lấy ra chắc hẳn rằng không thấp hơn 8 viên bi thuộc màu?

ĐÁP ÁN

Bài 1: sắp đến xếp các ô theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần

(13); (9); (6); (5); (18); (10); (15); (8); (12); (1); (2); (4); (16); (14); (3); (19); (11); (7); (20); (17)