Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học xuất sắc Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 tất cả đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Đại số lớp 10 giúp cho bạn giành ăn điểm cao trong những bài thi và bài kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 10 trắc nghiệm

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài bác học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Trắc nghiệm bài 1: Mệnh đề có đáp án

Bài 1: cho biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Trong các khẳng định sau, xác định nào đúng?

A. Phường là điều kiện cần để có Q

B. Là đk cần để sở hữu P

C. P là đk cần và đủ để sở hữu Q

D. Q là điều kiện cần cùng đủ để có P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề tủ định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn giải đáp B


Bài 3: Mệnh đề lấp định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" không là số nguyên tố"Chọn câu trả lời B


Bài 4: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề bao phủ định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào bao gồm mệnh đề đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì bao gồm hai cặp cạnh đối bởi nhau.

B. Tam giác rất nhiều thì có bố góc có số đo bằng 60°.

C. Hai tam giác cân nhau thì có diện tích s bằng nhau.

D. Một tứ giác gồm bốn góc vuông thì tứ giác sẽ là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta search mệnh đề đảo của các mệnh đề sẽ cho.

Gọi A’; B’; C’ và D’ thứu tự là những mệnh đề đảo của các mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo vệt hiệu nhận ra hình bình hành.

B’. Tam giác có bố góc có số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Nhị tam giác có diện tích bằng nhau thì nhị tam giác đó bằng nhau.

Mệnh đề này sai. Nhì tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa kiên cố hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ mang đến tam giác ABC không cân, con đường cao AH. Call M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích s tam giác AMB và AMC là bằng nhau nhưng nhị tam giác này sẽ không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó có bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo khái niệm hình chữ nhật.Chọn giải đáp C


Bài 6: trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Nhì tam giác đều bằng nhau khi và chỉ còn khi bọn chúng đồng dạng và gồm một cạnh bằng nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó tất cả một góc bởi tổng nhị góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác các khi và nhà khi nó có hai tuyến đường trung tuyến cân nhau và có một góc bằng 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó tất cả 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: nhị tam giác bằng nhau khi còn chỉ khi chúng đồng dạng và tất cả một cạnh cân nhau là sai.

* nhị tam giác đều nhau thì suy ra chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.

Ngược lại, nhị tam giác đồng dạng và có 1 cạnh đều bằng nhau thì chưa chắc hẳn hai tam giác đó bởi nhau.Chọn giải đáp A


Bài 7: đến mệnh đề đúng: "Tất cả đông đảo người chúng ta của Nam những biết bơi". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Bình biết bơi cần Bình là chúng ta của Nam.

B. Chiến là bạn của Nam bắt buộc Chiến ko viết bơi.

C. Minh đo đắn bơi bắt buộc Minh ko là các bạn của Nam.

D. Thành ko là chúng ta của Nam yêu cầu Thành chần chừ bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho những mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi phân tách 2006 mang đến 4 là 2"

(V) "Năm 2016 là năm nhuận"

Trong những mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 phải 21 là 1 hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 gồm hai nghiệm thực là

*

Ta gồm 2006 = 501 × 4 + 2 đề nghị 2006 phân tách 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm nhâm thìn là năm nhuận, tất cả 366 ngày, mon 2 có 29 ngày (Dấu hiệu dấn biết: Năm nhuận là năm phân chia hết đến 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong các mệnh đề trên có 3 mệnh đề đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn câu trả lời B


Bài 10: mang lại mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề phủ định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: mang đến tập đúng theo A = m; n; p; q. Tập phù hợp A có bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập đúng theo A = m; n; p; q tất cả 4 phần tử.

Số tập nhỏ của tập A là 24 = 16, đó là các tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn lời giải B


Bài 2: Tập thích hợp A = a; b; c; d; e tất cả bao nhiêu tập con tất cả hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e tất cả 10 tập con bao gồm 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn lời giải A


Bài 3: đến tập hòa hợp B = a; b; c; d; e. Tập B có bao nhiêu tập con có ba phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con có 3 bộ phận là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn lời giải A


Bài 4:Có từng nào tập thích hợp X vừa lòng điều kiện c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X đề xuất c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Ăn Eat Clean Bao Lâu Thì Giảm Cân, Chế Độ Ăn Eat Clean Trong Bao Lâu Thì Giảm Cân

Mặt không giống X ⊂ a; b; c; d; e; f đề nghị X có thể là những tập hòa hợp sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có tất cả 8 tập X thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại của bài toán. Chọn giải đáp D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 yêu cầu k chỉ nhận quý giá thuộc tập hợp -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta tất cả bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn đáp án B


Giả sử tập vừa lòng A = a; b; c.

Tập A gồm 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, giả dụ tập A gồm n bộ phận thì số tập bé của A là .Chọn câu trả lời C


Bài 7: mang lại hai tập đúng theo M = k ∈ Z, N = 4l + 1 .

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: bí quyết viết nào sau đây để chỉ 5 là số trường đoản cú nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: cách viết nào tiếp sau đây để chỉ π không hẳn là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: mang đến A = a, b, c. Bí quyết viết như thế nào sau đó là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube khansar.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, khansar.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp các đoạn phim dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K mang lại teen 2k5 tại khoahoc.khansar.net