Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 gồm đáp án chi tiết kèm theo được tổng thích hợp từ đề thi chủ yếu thức của những năm học trước.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 7 học kì 1


Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 tất cả đáp án


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong những số ấy chỉ có một phương pháp đúng. Nên chọn lựa phương án đúng (viết vào bài xích làm chữ cái đứng trước giải pháp được lựa chọn)

Câu 1: nếu như

*
thì
*
bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính

*

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hệ thức làm sao đúng trong số hệ thức sau:

*

*

*

*

Câu 4 Số

*
là công dụng của phép tính:

*

*


*

*

Câu 5: kết quả của biểu thức

*
là :

*

*

*

D. -3

Câu 6: Trong những điểm sau:

*
, điểm nào không thuộc đồ dùng thị của hàm số
*

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: cho một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng song song. Lúc đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được sinh sản thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 gồm bao nhiêu con đường thẳng đi sang 1 điểm cố định và vuông góc với một đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. Vô số

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính quý giá của biểu thức sau:

*

*

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ vật thị của hàm số

*
với m là hằng số trải qua điểm
*


a) xác định m

b) Vẽ thiết bị thị của hàm số vẫn cho với cái giá trị m tìm kiếm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có bố góc nhọn, mặt đường cao AH vuông góc cùng với BC trên H. Trên tia đối của tia HA rước điểm D sao để cho HA = HD.

a) chứng tỏ rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) chứng tỏ rằng CA=CD

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện nay phép tính :

*

*

*

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

*

*

*

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài tía cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần nghịch với các số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC

*

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

*

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 ở trong tập thích hợp số nào

A. Tự nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ bên dưới, với trả thiết: Tam giác A B C và đường thẳng xy tuy nhiên song cùng với B C cắt những cạnh A B, A C lần lượt tại D cùng E, để vấn đáp các thắc mắc từ 6 cho 10

Câu 6. Góc

*
 cùng cùng với góc nào tiếp sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

*

*

*

D. EAD

Câu 7. Góc

*
 là góc đối đỉnh của góc nào?

*

*

*

*

Câu 8. Góc

*
 là góc trong cùng phía của góc nào?

*

*

*

*

Câu 9. Góc quanh đó tại đỉnh

*
của tam giác
*
là góc nào sau đây ?

*

*

*

D. Cả B và C phần đông đúng

Câu 10 . Tổng các góc nào tiếp sau đây bằng

*

*

*

*

D. Cả A, B, C đầy đủ đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): tiến hành tính hợp lý (nếu gồm thể)

*

*

Bài 2 (1,5 điểm)

*

*Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo những góc của tam giác

*
 biết chúng tỉ lệ với những số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B và

*
, tia phân giác góc A cắt cạnh BC trên D. Bên trên cạnh AC mang E thế nào cho
*

a) Tính số đo các góc

*

b) chứng tỏ

*

c) bệnh minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) học viên chọn câu trả lời đúng mang đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài xích (Ví dụ: Câu 1 lựa chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Vật Lý 8 Có Đáp Án Chi Tiết Về Vận Tốc Môn Vật Lý Lớp 8

giá trị của lũy vượt

*
 bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. tác dụng của

*
 bằng

*

*

*

*

Câu 3. đến a là một số tự nhiên, kết luận nào sau đây đúng ?

A. A là một vài hữu tỉ

C. A là một số nguyên

B. A là một số thực

D. Cả A, B,C đều đúng

Câu 4. Điểm

*
thuộc đồ dùng thị hàm số
*
thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ thành phần nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nếu

*

B. Y-x=a

*

*

Câu 6. Làm tròn số 2,018 đến hai chữ số thập phân ta được tác dụng là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ dưới với mang thiết: Tam giác A B C bao gồm

*
. CD là tia đối của tia C B và mặt đường thẳng xy / / AB, để vấn đáp các thắc mắc từ 7 tới 12