Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề kiểm tra quality học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo được tổng hợp từ đề thi chính thức của các năm học tập trước.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 8 kì 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán giúp mang lại quý thầy cô và các em ôn tập củng cầm cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng đến kì thi học kì 1 lớp 8 sắp tới. Đề thi bao gồm đáp án kèm theo các em sẽ dễ dãi so sánh với công dụng của mình. Đồng thời đó cũng là tứ liệu có lợi giúp gia sư ra đề ôn tập cho chúng ta học sinh. Trong khi các bạn học viên lớp 8 tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD. Vậy sau đó là nội dung cụ thể mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.


Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8


Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học viên chn câu trả lời đúng mang đến mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài

Câu 1 . Biểu thức không đủ của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. hiệu quả của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. kết quả của rút gọn biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
 là phân thức nào sau đây :

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C hồ hết đúng

Câu 6 . Hình nào tiếp sau đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . mang lại hình thang ABCD bao gồm AB/ / CD, thì nhì cạnh đáy của nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Cho hình bình hành ABCD có số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng đất hình chữ nhật bao gồm độ nhiều năm 2 cạnh theo lần lượt là 4m và 6m ; bạn ta làm bể hoa hình vuông vắn cạnh 2m, phần đất còn lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là từng nào m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác đa số là bao nhiêu độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử


a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) cho 2 đa thức :

*
cùng B=2 x+1

a) Tìm đa thức thương và dư trong phép chia A mang đến B

b) tìm kiếm m nhằm A chia hết đến B

Bài 3. (1,5 điểm) thực hiện rút gọn các biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) mang đến tam giác ABC, call D, E, F thứu tự là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; với M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng DA, AE, EF, FD.

a) bệnh minh: EF là mặt đường trung bình của tam giác ABC

b) chứng minh: các tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) khi tam giác ABC vuông trên A thì các tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? chứng minh?

d)Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học viên chọn câu trả lời đúng mang đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy có tác dụng bài:

Câu 1. Vế yêu cầu của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 công dụng của phép chia

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn biểu thức

*
 được công dụng nào sau đây?

A.

*


B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện xác minh của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. Hình nào dưới đây không tất cả trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. đến hình thang ABCD bao gồm AB // CD, thì độ dài mặt đường trung bình của hình thang được tính theo công thức nào sau đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD gồm số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông có diện tích s bằng diện tích s một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 2 m và chiều lâu năm 8 m, độ lâu năm cạnh hình vuông vắn là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình đa giác lồi 6 cạnh gồm bao nhiêu con đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) mang lại

*
trung tuyến đường AD, call E là trung điểm của AB,
*
là vấn đề đối xứng của điểm D qua E.


1. Triệu chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. Gọi M là giao điểm của NC với AD, chứng tỏ

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là bố số khác 0 và

*
. Tính quý hiếm của biểu thức :

*

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học sinh khoanh tròn vào đáp án có câu vấn đáp đúng

Câu 1 . Vế sót lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích nhiều thức :

*
 thành nhân tử ta được tác dụng là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết trái của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4. Điều kiện xác định của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B cùng C

Câu 5. Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào tiếp sau đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần phải có thêm đk gì để thay đổi hình thoi

A. Nhị đường chéo vuông góc

B. Nhị cạnh tiếp tục bằng nhau

C. Gồm một góc vuông

D. Cả A và B đều đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ tất cả 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 centimet thì độ dài con đường trung bìnhcủa hình thang đó bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. Trăng tròn cm

Câu 9. Diện tích hình vuông tăng lên vội vàng 4 lần, hỏi độ lâu năm mỗi cạnh hình vuông vắn đã tănglên gấp mấy lần so với lúc ban sơ ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi gồm độ nhiều năm hai đường chéo cánh lân lượt bởi 8 cm và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bằng bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. đôi mươi cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép phân tách để tính

*


Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) mang đến tam giác ABC vuông tại A, AB

A. 0

B. -1

C. 4

D. Ko xác định

Câu 5: chủng loại thức tầm thường của nhì phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau lúc rút gọn được:

*

*

*

*

Câu 8: mang đến

*
. Đa thức p. Là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông tại A. Hotline M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong tất cả các tứ giác sẽ học, hình bao gồm 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang tất cả đáy lớn bởi 10 cm đường trung bình của hình thang bằng 8 cm. Đáy nhỏ của hình thang có độ dài là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: nhì đường chéo hình thoi tất cả độ dài 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi có độ nhiều năm là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) tiến hành phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm giá trị của x để giá trị phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) mang đến hình bình hành ABCD tất cả AB = AC. Hotline I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) chứng tỏ ABEC là hình thoi.

b) chưng minh D, C, E trực tiếp hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm đk của tam giác ADE nhằm tứ giác ABEC phát triển thành hình vuông

.............

Xem thêm: Target Iit Jee ( A Complete Solution In Mathematics) Class Xi

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh làm cho bài trên chứng từ làm bài kiểm tra)

I. Chọn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu tìm phương án A của câu 1 thì ghi là một trong những - A.

Câu 1: kết quả của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được khai triển thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết quả của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích nhiều thức

*
ta tất cả kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng những góc của một tứ giác bằng bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: cho AM là đường trung đường của tam giác ABC vuông trên A với AM = 3cm. Độ nhiều năm cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân ABCD tất cả đáy nhỏ tuổi AB và số đo góc B bằng 100 . Khi ấy số đo góc A bằng: