Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Điện vắt là đại lượng đặc thù cho riêng điện trường về

A. Năng lực sinh công của vùng không khí có năng lượng điện trường

B. Tài năng sinh công tại một điểm

C. Khả năng công dụng lực tại một điểm

D. Khả năng tính năng lực tại toàn bộ các điểm trong không khí có năng lượng điện trường


*

Đại lượng đặc thù cho kỹ năng thực hiện nay công của năng lượng điện trường khi có một điện tích di chuyển giữa 2 đặc điểm đó được hotline là:

A.Bạn đang xem: Điện gắng là đại lượng đặc thù cho riêng điện trường về

Công của lực điện

B.Bạn vẫn xem: Điện nỗ lực là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường vềĐiện thế

C.

Bạn đang xem: Điện thế là đại lượng đặc trưng cho

Hiệu năng lượng điện thế

D.Cường độ năng lượng điện trường

Đại lượng đặc thù cho tài năng thực hiện tại công của năng lượng điện trường khi có 1 điện tích dịch rời giữa 2 điểm này được call là:

A.Công của lực điện

B. Điện thế

C.Hiệu năng lượng điện thế

D.Cường độ năng lượng điện trườngĐáp án cần chọn là: C

Một điện tích điểm q dịch rời trong một năng lượng điện trường từ bỏ điểm C tới điểm D thì lực điện sinh công 1,2J. Nếu vắt năng của năng lượng điện q trên D là 0,4J thì gắng năng của nó tại C là:

A. -1,6J

B.1,6J

0,8J

D. -0,8J.

Một điện tích điểm q dịch rời trong một điện trường trường đoản cú điểm C tới điểm D thì lực năng lượng điện sinh công 1,2J. Nếu nuốm năng của năng lượng điện q trên D là 0,4J thì cố năng của chính nó tại C là:

A. -1,6J

B. 1,6J

C. 0,8J

D. -0,8J

Khi một điện tích q dịch rời trong một năng lượng điện trường xuất phát điểm từ 1 điểm A bao gồm thế năng tĩnh điện 2,5J cho một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Vậy năng tĩnh năng lượng điện của q trên B sẽ là

A.0

B.- 5 J

C.+ 5 J

D.-2,5 J

Khi một điện tích q dịch rời trong một năng lượng điện trường từ 1 điểm A có thế năng tĩnh điện 2,5 J cho một điểm B thì lực năng lượng điện sinh công 2,5 J. Tính thế năng tĩnh năng lượng điện của q tại B vẫn là

A. -2,5 J

B. -5 J

C. 5 J

D. 0 J

Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường xuất phát điểm từ một điểm A đến một điểm B thì lực năng lượng điện sinh công 2,5J. Nếu núm năng của q trên A là 2,5J, thì cụ năng của chính nó tại B là

A. 0J.

B. -2.5 J.

C. 5 J

D. -5J

Khi một năng lượng điện q di chuyển trong một năng lượng điện trường xuất phát điểm từ một điểm A cho một điểm B thì lực điện sinh công 2,5J. Nếu chũm năng của q trên A là 2,5J, thì nắm năng của chính nó tại B là

A. 0J.

Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Tiếng Anh Với Từ Gạch Chân, Cách Đặt Câu Hỏi Cho Từ Bị Gạch Chân

5 J

D. -5J

Khi một năng lượng điện q dịch chuyển trong một năng lượng điện trường xuất phát từ một điểm A gồm thế năng tĩnh điện 2,5 J đến một điểm B thì lực năng lượng điện sinh công 2,5 J. Tính cố năng tĩnh điện của q trên B vẫn l