Các vấn đề về tính diện tích hình bình hành phân nhiều loại từ cơ bạn dạng đến cải thiện dưới dạng từ bỏ luận và trắc nghiệm. Nội dung bài viết này sẽ giúp bạn giải các bài toán tính diện tích s hình bình hành lúc biết trước độ dài cạnh đáy, chiều cao hoặc chu vi. 


Hình bình hành là gì?

Định nghĩa 

Hình bình hành là 1 trong những tứ giác mà trong các số đó có 2 cặp cạnh đối tuy nhiên song cùng nhau hoặc ví như một tứ giác có một cặp cạnh đối vừa tuy vậy song vừa đều bằng nhau thì tứ giác sẽ là hình bình hành. 

Hình bình hành thực ra là một trường hợp quan trọng của hình thang. Trong đó: 

Hình thang mà tất cả hai cạnh đáy bằng nhau cũng khá được gọi là hình bình hành

Hình thang mà có hai sát bên song tuy nhiên thì chính là hình bình hành 

Tính chất và lốt hiệu phân biệt hình bình hành 

Hình bình hành có các tính chất quan trọng sau:

Hình bình hành là tứ giác có những góc đối bằng nhau.

Bạn đang xem: Diện tích của hình bình hành

Các cạnh đối trong hình bình hành thì luôn song tuy nhiên và bởi nhau.

Hai đường chéo cánh của hình bình hành cắt nhau trên trung điểm của từng đường. 

*

Chúng ta nhận thấy hình bình thành bởi 5 lốt hiệu phân biệt sau: 

Tứ giác cơ mà có những cặp cạnh đối tuy nhiên song cùng với nhau 

Tứ giác nhưng mà có những cặp cạnh đối bằng nhau 

Tứ giác tất cả 2 đường chéo cánh cách nhau trên trung điểm của từng đường

Tứ giác được tạo nên bởi 2 cạnh đối song song và bởi nhau 

Tứ giác được tạo nên bởi 2 góc đối bằng nhau 

Công thức tính diện tích hình bình hành 

Diện tích hình bình hành được tính bằng phương pháp lấy cạnh đáy nhân với chiều cao. Trường đoản cú câu phát biểu trên, ta tất cả công thức tính diện tích s hình bình hành như sau: 

S = a.h 

Trong đó: 

S: diện tích s hình bình hành 

a: Độ nhiều năm cạnh lòng của hình bình hành 

h: Độ dài chiều cao của hình bình hành, trong số ấy h là đường thẳng nối từ bỏ đỉnh tới cạnh đáy. 

*

Bài luyện tập tập

Dưới đó là một vài mẫu câu hỏi tính diện tích hình bình hành được giải bằng cách áp dụng phối kết hợp công thức tính chu vi và độ cao hình bình hành. 

Dạng 1: Biết trước độ dài cạnh đáy với chiều cao 

Đây là 1 trong những dạng bài cơ bản và dễ dàng nhất. Khi đã biết được độ lâu năm cạnh đáy cùng chiều cao, . Bạn chỉ việc áp dụng nhanh cách làm tính diện tích s hình bình hành: S = a.h.

Cho hình bình hành ABCD tất cả độ lâu năm cạnh đáy CD = 6cm. Đường trực tiếp nối trường đoản cú đỉnh A mang đến cạnh đánh CD bao gồm độ dài h = 4cm. Hãy tính diện tích s hình bình hành ABCD. 

Giải: 

Ta có độ lâu năm cạnh đáy ABCD = CD = a = 6cm 

Chiều cao = độ nhiều năm từ đỉnh A đến cạnh lòng CD = h = 4cm

Vậy diện tích s hình bình hành ABCD được tính theo phương pháp sau: 

S = a.h = 6.4 = 24 cm2

Dạng 2: Biết trước chiều cao và mặc tích hình bình hành mẫu

Đây là dạng câu hỏi yêu mong tính diện tích s hình bình hành ABCD với chiều cao h khi đã biết được diện tích của hình bình hành A’B’C’D’ được khiến cho bởi độ dài độ cao h = h’. 

Cho một hình bình hành ABCD bao gồm độ nhiều năm cạnh đáy bằng CD = a = 15cm. Nếu tăng cường mức độ dài cạnh lòng lên 3cm nữa thì diện tích hình bình hành bắt đầu A’B’C’D’ với diện tích lớn hơn diện tích thuở đầu là 15cm2. Tính diện tích s hình bình hành ABCD ban đầu. 

Giải: 

Theo đề ta có diện tích s hình bình hành new = SABCD + 15cm2 

Từ đó, ta có độ cao hình bình hành = 15 : 3 = 5cm 

Vậy diện tích s hình bình hành ABCD = a.h = 15.5 = 75cm2 

Dạng 3: Biết trước chu vi với độ lâu năm một cạnh 

Để giải được vấn đề này chúng ta cần lưu giữ đến công thức tính chu vi hình bình hành: 

C = 2.(a+b) 

Trong đó: 

C: chu vi hình bình hành 

 a cùng b là độ dài những cạnh

Cho hình bình hành ABCD cùng với chu vi bởi 28cm. Với độ dài cạnh cạnh lòng bằng 3/4 độ lâu năm cạnh còn sót lại và bằng độ dài chiều cao (h). Hãy tính diện tích hình bình hành ABCD. 

Giải: 

Gọi độ lâu năm cạnh đáy = a

Ta có: độ dài chiều cao h = a

Suy ra, độ dài cạnh còn sót lại = 3/4a 

Ta bao gồm công thức: 

Chu vi hình bình hành = 2.(a+b) = 28 cm = 2.(a + 3/4a) = 2.7/4a = 28

⇔ a = 8 cm 

Độ dài cạnh còn lại = 3/4a = 6cm 

Độ dài độ cao h = a = 8cm 

Vậy diện tích s hình bình hành ABCD = a.h = 8.8 = 64cm2

Bài tập trắc nghiệm 

Một số bài tập trắc nghiệm vận dụng công thức tính diện tích s hình bình hành giúp những em học sinh sớm tiếp xúc cùng giải cấp tốc kiểu đề thi trắc nghiệm. 

*

Câu 1: cho hình bình hành ABCD, có độ cao từ đỉnh xuống cạnh đáy bằng 10cm, độ dài CD bằng 5 cm. Diện tích s hình bình hành ABCD là: 

50 cm2

15 cm2

100 cm2

30 cm2

Câu 2: mang lại hình bình hành ABCD có diện tích bằng 216cm2. Độ dài từ đỉnh A mang đến cạnh đáy CD bằng 12 cm. Cạnh đáy CD của hình bình hành kia là: 

16 cm 

18 cm 

12 cm 

10 cm 

Câu 3: mang đến hình bình hành ABCD bao gồm cạnh đáy bằng 30cm, chiều cao bằng 10 cm. Diện tích hình bình hành kia là: 

40 cm2 

300 cm2 

400 cm2 

100 cm2

Câu 4: mang lại hình bình hành ABCD có diện tích bằng 169cm2 với độ cao từ đỉnh A cho cạnh lòng DC bởi 13cm. Cạnh lòng của hình bình hành là: 

26 cm 

13 cm 

71.5 cm 

16 cm 

Câu 5: mang lại hình bình hành ABCD có độ cao bằng 5 cm và độ lâu năm cạnh đáy bởi 8cm.Diện tích hình bình hành ABCD là: 

26 cm2

26 cm 

40 cm2 

40 cm 

Câu 6: cho hình bình hành ABCD tất cả độ nhiều năm cạnh lần lượt là AB = a = 6 cm, AD = b = 5 cm. Hãy tính chu vi hình bình hành trên. 

22 cm 

30 cm 

22 cm2

30 cm2

Đáp án: (1. A) - (2. B) - (3. B) - (4 - B) - (5. C) - (6.

Xem thêm: Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định 57-Qđ/Tw Ngày 3-5-2007 Của Bộ Chính Trị

A) 

Hy vọng bài viết này hoàn toàn có thể giúp các bạn nắm được công thức nhằm áp dụng vào giải những dạng bài toán tương quan đến tính diện tích s hình bình hành. Cảm ơn các bạn đã đọc bài bác của khansar.net.