Diện tích mặt mong ngoại tiếp khối vỏ hộp chữ nhật có form size a, ( asqrt3 ) với 2a.

A. ( 8a^2 )

B. ( 4pi a^2 )

C. ( 16pi a^2 ) 

D. ( 8pi a^2 )
Bạn đang xem: Diện tích mặt cầu ngoại tiếp

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

*

Xét khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ trung tâm O, cùng với AB = a, ( AD=asqrt3 ) với ( AA’=2a ). Dễ thấy O cách đều những đỉnh của khối vỏ hộp này bắt buộc mặt cầu ngoại tiếp khối hộp bao gồm tâm O, bán kính ( R=fracAC’2 )

Ta có: ( AC=sqrtAB^2+AD^2=2a ), ( AC’=sqrtAC^2+CC’^2=2asqrt2 )


 ( Rightarrow R=fracAC’2=asqrt2 )

Vậy diện tích mặt mong ngoại tiếp khối hộp này là ( S=4pi R^2=8pi a^2 ).

 


Cho hình lăng trụ tam giác số đông ABC.A’B’C’ có những cạnh đều bởi a. Tính diện tích s S của phương diện cầu đi qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có chiều coa bằng 4, đáy ABC là tam giác cân tại A với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích s mặt mong ngoại tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác gần như ABC.A’B’C’ bao gồm AA’ = 2a, BC = a. Call M là trung điểm của BB’. Bán kính mặt ước ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm đáy ABC là tam giác vuông trên A, AB=a√3, BC = 2a, mặt đường thẳng AC’ chế tạo với phương diện phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo hình vẽ mặt dưới). Tính diện tích S của mặt mong ngoại tiếp hình lăng trụ vẫn cho
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ gồm AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
Cho hình lăng trụ tam giác mọi ABC.A’B’C’ có các cạnh đều bởi a. Tính diện tích S của phương diện cầu đi qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả chiều coa bằng 4, đáy ABC là tam giác cân nặng tại A cùng với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích mặt ước ngoại tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác hồ hết ABC.A’B’C’ có AA’ = 2a, BC = a. Call M là trung điểm của BB’. Nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả đáy ABC là tam giác vuông trên A, AB=a√3, BC = 2a, đường thẳng AC’ tạo thành với mặt phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo hình vẽ bên dưới). Tính diện tích s S của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bao gồm AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích khối mong ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
*

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = AA’ = 2a. Diện tích của mặt ước ngoại tiếp hình hộp đã mang lại bằngNext
Cho f(x) liên tiếp trên ( mathbbR ) và thỏa mãn ( f(2)=16 ), (intlimits_0^1f(2x)dx=2). Tích phân ( intlimits_0^2xf"(x)dx ) bằng
Cho hàm số f(x) tất cả đạo hàm và xác định trên ( mathbbR ). Biết ( f(1)=2 ) với ( intlimits_0^1x^2f"(x)dx=intlimits_1^4frac1+3sqrtx2sqrtxfleft( 2-sqrtx ight)dx=4 ). Cực hiếm của ( intlimits_0^1f(x)dx ) bằng
Cho f(x) là hàm số liên tiếp trên ( mathbbR ) thỏa ( f(1)=1 ) và ( intlimits_0^1f(t)dt=frac13 ). Tính ( I=intlimits_0^fracpi 2sin 2x.f"(sin x)dx )


Xem thêm: Nước Đậu Đen Rang Uống Nước Đậu Đen Có Tốt Không Nên Uống Nước Đậu Đen

Hàm số f(x) bao gồm đạo hàm trung học phổ thông trên ( mathbbR ) thỏa mãn: ( f^2(1-x)=(x^2+3).f(x+1),forall xin mathbbR ). Biết ( f(x) e 0,forall xin mathbbR ). Tính ( I=intlimits_0^2(2x-1)f”(x)dx )

Add a comment Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường yêu cầu được lưu lại *