Bạn đang gặp mặt rắc rối trong việc giải bài xích tập hình học tương quan hình trụ nhưng chúng ta lại ko nhớ hình trụ là gì? phương pháp tính diện tích bao bọc hình trụ giỏi diện tích toàn phần hình trụ. Sau đây, công ty chúng tôi sẽ share công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ, diện tích toàn phần hình trụ bao gồm ví dụ minh họa cụ thể trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Diện tích xq hình trụ


Hình trụ là gì?

Hình trụ là hình được giới hạn bởi khía cạnh trụ và hai tuyến đường tròn có 2 lần bán kính bằng nhau.

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

*


Diện tích bao quanh hình trụ chỉ bao hàm diện tích khía cạnh xung quanh phủ bọc hình trụ ko gồm diện tích s hai đáy. Vì vậy, cách làm tính diện tích xung quanh bằng chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao.

Sxq = 2.π.r.h

Trong đó

r: nửa đường kính hình trụ.h: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ.π = 3.14159265359

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần hình tròn là độ béo của tổng thể không gian hình chiếm giữ bao gồm cả diện tích xung quanh và mặc tích hai đáy tròn. Phải công thức tính diện tích toàn hình tròn bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của 2 đáy

Stp = Sxq + S2đáy = 2πr2 + 2πrh = 2πr( r + h )

Trong đó:

r: bán kính hình trụ.h: độ cao hình trụ.π = 3.14159265359

Cách tính diện tích toàn phần hình trụ

Để tính diện tích s toàn phần hình trụ các chúng ta có thể tính lần lượt diện tích đường tròn 2 đáy và ăn mặc tích xung quanh của hình trụ tiếp đến tính tổng hai diện tích sẽ được diện tích s toàn phần:

1. Đầu tiên chúng ta cần tính diện tích đường tròn lòng hình trụ sử dụng công thức tính Sđ

Sđ = πr2

Nếu biết bán kính r thì chúng ta chỉ đề nghị áp dụng luôn công thức, nếu nửa đường kính r chưa chắc chắn thì các bạn cần nhờ vào dữ liệu để tìm r. Tiếp nối tính diện tích đường tròn lòng hình trụ.

2. Tiếp theo các bạn cần tính diện tích xung xung quanh của hình trụ

Công thức tính diện tích xung xung quanh của hình trụ

Sxq = 2πrh

Thường thì độ cao sẽ được đến sẵn, chúng ta biết nửa đường kính r ở bước 1, bởi vậy các bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích s xung quanh hình trụ.

3. Cuối cùng chỉ cần áp dụng bí quyết để tính diện tích s toàn phần hình trụ

Stp =2.Sđ + Sxq

Hoặc các bạn cũng có thể tìm nửa đường kính r và độ cao h từ bỏ yêu ước của đề bài sau đó chúng ta áp dụng trực tiếp phương pháp tính diện tích s toàn phần hình trụ:

Stp = 2πr2 + 2πrh = 2πr ( r + h )

Các bạn cũng có thể tham khảo:

Các dạng bài xích tập tính diện tích xung quanh với toàn phần hình tròn trụ từ cơ bạn dạng đến nâng cao

Ví dụ 1: cho 1 hình trụ có bán kính đường tròn lòng là 4 cm , trong những lúc đó chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình tròn dày 6 cm. Hỏi diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Theo công thức ta có bán đường tròn lòng r = 4 cm và chiều cao của hình trụ h = 6 centimet . Suy ra ta gồm công thức tính diện tích s xung quanh của hình trụ và mặc tích toàn phần hình tròn bằng:

– diện tích s xung quanh là Sxq = 2πrh = 2 x 3,14 x 4 x 6 = ~ 151 cm2

– diện tích s toàn phần hình tròn trụ là: Stp= 2ΠR x (R + H) = 2 x 3,14 x 4 x (4 + 8) = ~ 301 cm2.

Ví dụ 2: Tính diện tích s toàn phần của hình trụ, bao gồm độ dài đường tròn lòng là 10cm, khoảng cách giữa 2 đáy là 6cm.

Lời giải:

Theo đề bài ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ:

Stp = 2πr(r+h) = 2π.5(5+6) = 110π(cm2)

Vậy diện tích toàn phần của hình trụ là 110π(cm2)

Ví dụ 3: Tính diện tích toàn phần của hình tròn có chiều cao là 7cm và mặc tích xung quanh bằng 310 (cm2)

Lời giải

Theo đề bài xích ta có: h = 7; Sxq = 310

Áp dụng cách làm tính diện tích xung quanh: Sxq = 2πrh

*

Diện tích toàn phần của hình trụ: Stp =2.Sđ + Sxq = 2.154 + 310 = 618 cm2.

Ví dụ 4: Một đèn điện huỳnh quang lâu năm 1,2m, đường kính của con đường tròn lòng là 4cm, được để khít vào một ống giấy cứng ngoại hình hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Toán 10, Lý Thuyết Toán Lớp 10: Đại Số 10 Và Hình Học 10

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng đề nghị tính chính là diện tích bao phủ của một hình hộp gồm đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao quanh của hình hộp chính là diện tích tứ hình chữ nhật cân nhau với chiều lâu năm là 120 cm và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 5: quy mô của một chiếc lọ thí nghiệm hình dạng trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cùng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*

Hy vọng cùng với những thông tin mà công ty chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp cho bạn nắm vững vàng được phương pháp tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần hình tròn để có thể vận dụng giải những bài tập hối hả nhé