Bạn đang khám phá về tam giác cân, hôm nay THPT siêng Lam tô xin gửi đến chúng ta chi tiết các loại tam giác cân nặng và định nghĩa cũng tương tự tính hóa học của tam giác cân. Mọi bạn cùng đón xem mặt dưới.

Bạn đang xem: Định lý tam giác cân

*


Tam giác cân là gì ?

Tam giác cân là tam giác gồm hai cạnh có độ dài bằng nhau. Đôi khi, nó được chỉ định và hướng dẫn là có chính xác hai cạnh gồm độ dài đều bằng nhau và nhiều lúc có ít nhất hai cạnh gồm độ dài bằng nhau.

1. Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác tất cả hai cạnh bằng nhau.

2. đặc thù của tam giác cân

Trong một tam giác cân hai góc sinh sống đáy bởi nhau.Nếu một tam giác tất cả hai góc cân nhau thì là tam giác cân.Tam giác vuông cân nặng là tam giác vuông gồm hai cạnh góc vuông bởi nhau.2 cạnh bằng nhau b = b2 góc cân nhau a = a

*

*

3. Công thức tính diện tích tam giác cân

=> diện tích s tam giác cân bằng 1/2 cạnh lòng nhân cùng với chiều cao. Công thức tính như sau S = 1/2 ( a x h )

Trong kia :

S là diện tích s tam giác câna là cạnh lòng của tam giách là độ cao của tam giác

Ví dụ 1 : Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ nhiều năm đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

Lời giải

a ) S = (8 x 6 ) : 2 = 24 ( Cm2 )

b ) S = 1/2 ( 2,3 x 1,2 ) = 1,38 ( Cm2)

*

4. Cách làm tính vi tam giác cân

=> Chu vi tam giác thăng bằng tổng 3 cạnh của một tam giác công thức p = AB + AC + BC

Ví dụ 1 : mang lại hình tam giác cân tại A cùng với chiều nhiều năm AB = 7cm, BC = 5cm. Tính chu vi hình tam giác cân. Phụ thuộc vào công thức tính chu vi tam giác cân, ta có cách tính phường = 7 + 7 + 5 = 19cm.

Ví dụ 2 : Tính chu vi tam giác cân với độ nhiều năm AB = 6cm, AC = 6cm với BC = 4cm.

=> nhờ vào công thức tính bọn họ có biện pháp tính p. = 6 + 6 + 4 = 16cm.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5: Viết Đoạn Văn Tả Hoạt Động Của Mẹ Em Đang Nấu Cơm

Tam giác vuông cân

=> Tam giác vuông cân là tam giác bao gồm 2 cạnh đáy đều nhau và bởi 45 độ

*

=> trong tam giác vuông cân, những đường cao, mặt đường trung tuyến, con đường phân giác phần nhiều trùng nhau và tất cả chiều dài bởi một nửa cạnh huyền.