Học công dụng cao bằng cách đăng cam kết Thành viên VIP
*
- Đăng kí VIP
*

*
học lớp không giống

+ Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một mặt đường thẳng thứ tía tạo thành một cặp góc so le trong đều bằng nhau thì hai đường thẳng tuy vậy song.

Bạn đang xem: Định nghĩa hai đường thẳng song song

+ Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ tía tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song.

+ Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một đường thẳng thứ tía tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.

Ngoài ra ta còn tồn tại dấu hiệu: Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một đường thẳng thứ cha tạo thành một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì hai đường thẳng tuy nhiên song.


Ví dụ:


*

(eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_3 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0 Rightarrow a//bendarray)

3. định đề Ơ-clít về hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song


Qua một điểm nằm không tính một đường thẳng, chỉ tất cả một đường thẳng song song tuy vậy với mặt đường thẳng đó.


4. Tính chất hai đường thẳng song song


*

Nếu hai tuyến đường thẳng tuy vậy song bị cắt do một đường thẳng thứ bố thì:

+ nhì góc so le trong còn sót lại bằng nhau

+ nhị góc đồng vị bởi nhau

+ nhì góc trong cùng phía bù nhau


Ví dụ:


Nếu $a//b$ thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: nhận biết và chứng minh hai con đường thẳng song song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc trong cùng phía.

Xem thêm: Phù Thủy Âm Nhạc ' Lên Sóng Trong Rap Việt, 'Phù Thủy Âm Nhạc' Lên Sóng Trong Rap Việt

Rồi sử dụng dấu hiệu nhận ra hai đường thẳng tuy vậy song.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo vị đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy vậy song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai tuyến đường thẳng song song bị cắt vày một mặt đường thẳng thứ bố thì:

+ nhị góc so le trong còn lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bằng nhau

+ nhì góc trong cùng phía bù nhau

Dạng 3: xác định các góc cân nhau hoặc bù nhau phụ thuộc vào tính chất hai đường thẳng song song