Thực hiện công văn số số 1315/ BGDĐT- GDTH ngày 16 tháng 04 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học” định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn nhà trường.

Bạn đang xem: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học

Mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học nhằm thúc đẩy công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ quản lý và giáo viên trong nhà trường. Thông qua sinh hoạt chuyên môn giúp cán bộ quản lý, giáo viên phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, khả năng sáng tạo và đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố và phát triển mối quan hệ bình đẳng, cộng tác, học hỏi lẫn nhau giữa các thành viên trong nhà trường. Các buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học không tiến hành đánh giá, xếp loại giờ dạy mà tập trung vào hỗ trợ giáo viên các kỹ năng quan sát, phân tích việc học của học sinh, tìm các nguyên nhân dẫn đến việc học đó và đề xuất các giải pháp giúp học sinh học tập thực sự, tạo cơ hội tốt cho học sinh tham gia vào quá trình học tập.

Nhận thức rõ vai trò của việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học” nhà trường đã tổ chức cho giáo viên được tham tập huấn về hình thức dạy học mới nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

*

Trang thiết bị được quan tâm, đầu tư

Chỉ đạo các tổ khối chuyên môn lựa chọn bài học trong các môn học mà giáo viên khi tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học còn chưa hiệu quả để các thành viên trong tổ thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng tiết học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp và mang lại hiệu quả cao hơn. Cùng nhau đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

 

*

Một buổi SHCM của trường.

*

Hình ảnh tiết dạy - học của Giáo viên, học sinh

 

*

 

*

 

*

(Hình ảnh một số HĐ chuyên môn của trường)

Thông qua tiết dạy minh họa, thông qua thảo luận tiết dạy của đồng nghiệp mỗi giáo viên tự rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, kiểm nghiệm những vấn đề đã được thảo luận, áp dụng vào bài giảng hàng ngày trên lớp.

Nhà trường thường xuyên đến thăm lớp, dự giờ, đánh giá hiệu quả việc vận dụng của giáo viên, học sinh trong các bài học; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện mô hình SHCM theo NCBH đồng thời tham gia viết bài, gửi minh chứng tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm và kết quả thực hiện trên trang Web của nhà trường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tag All Trên Messenger Nhanh Nhất Trên Điện Thoại

Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn chất lượng của việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhà trường như vận dụng phương pháp, tổ chức cho HS học tập nhóm cộng tác theo tiến trình giải quyết vấn đề.... được nâng lên rõ rệt. Tất cả học sinh đều có cơ hội tham gia vào quá trình học tập trong từng tiết học nhất là các tiết học được vận dụng phương pháp mới, hoạt động trải nghiêm... học sinh mạnh dạn, tự tin, tích cực, chủ động trong trao đổi, chia sẻ trong quá trình học tập

Tác giả: Đỗ Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoạt động tập thể đầy ý nghĩa của học sinh trường Tiểu học Thị trấn Mường Chà

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2018

HỘI THI: “TÌM HIỂU LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG” NĂM HỌC: 2019– 2020

HÌNH ẢNH VÀ VIDEO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG Năm học 2019- 2020

Sinh hoạt Chuyên môn theo "Nghiên cứu bài học" của tổ khối 4+ 5 Trường Tiểu học Thị trấn Mường Chà

THÁNG NĂM NHỚ VỀ SINH NHẬT BÁC

Học sinh trường tiểu học Thị Trấn Mường Chà với cuộc thi"Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"

CÔNG TẤC CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG SAU NGHỈ DỊCH COVID-19

Hoạt động giáo dục của trường tiểu học Thị trấn sau thời gian nghỉ chống dịch Covid- 19.

HUYỆN MƯỜNG CHÀ TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018