Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, bồ Tát ứng thân thị hiện thành lập vì lòng thương cứu giúp độ chúng sanh say sưa trong đại dương khổ sanh tử. Do chúng sanh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô số, tùy theo nghiệp lực, căn tánh của bọn chúng sanh mà các Ngài kiến tạo quốc độ với lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sanh ra khỏi phiền óc khổ đau, bao gồm đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là 1 trong không ít chư Phật có quốc độ với hạnh nguyện riêng biệt của mình.

Bạn đang xem: Đức phật dược sư

Dược Sư Như Lai tiếng Phạm hotline là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai, fan ta thường call là Dược Sư lưu Ly quang đãng Như Lai, hotline tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện khiếp chép: “về phương Đông cách trái đất Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ tất cả cõi Phật thương hiệu là Tịnh lưu Ly, tên của Đức Phật chính là Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Như Lai”.

Vì sao có tên gọi là Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Như Lai? nguyên nhân là do nguyện lực có thể bạt trừ dịch khổ của bọn chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu giúp độ phần lớn chỗ khuất tất si mê nên người ta gọi là lưu Ly Quang. Ngài hiện tại là giáo chủ nhân loại Lưu Ly sinh sống phương Đông cùng với 2 vị Đại ý trung nhân tát là Nhật Quang trở thành Chiếu cùng Nguyệt Quang biến chuyển Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa bọn chúng sanh.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng căn bệnh phiền óc vè thân và vai trung phong của bọn chúng sanh, cứu giúp độ chúng sanh thoát ra khỏi sanh tử khổ đau. Vày Dược Sư Như Lai gồm bổn nguyện thanh tịnh do vậy nên tia nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như giữ ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng giống như vậy nên người ta gọi là Dược Sư lưu giữ Ly Quang.

Theo hệ thống kinh điển Phật Giáo thì có thuyết chỉ ra rằng mỗi vị bao gồm mỗi đại nguyện và ứng thân riêng rẽ từng vị. Có thuyết đến là những Ngài từ độc nhất thể là Dược Sư Như Lai nhưng phân thân ứng hiện, danh hiệu của những Ngài là: Thiện danh xưng Cát Tường Như Lai; Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang Âm Tự tại Vương Như Lai; Kim nhan sắc Bảo quang quẻ Diệu Hạnh thắng lợi Như Lai; Vô Ưu tối Thắng như ý cát tường Như Lai; Pháp Hải Lôi Âm Như Lai; Pháp Hải chiến hạ Huệ Du Hý Thần Thông Như lai; Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Như Lai.

Xem thêm: Tạm Khoá Báo Có Là Gì Và Chủ Tài Khoản Thường Thực Hiện Khi Nào?

Mỗi Đức Phật những trụ sinh hoạt phương Đông cách thế giới Ta Bà từ tư đến mười hằng hà sa cố gắng giới. Dưới đấy là bảy Tôn Tượng của bảy Đức Phật Dược Sư xin được giữ hộ đến anh chị em để cùng chiêm ngưỡng.

*

Nam mô Quang Thắng quả đât - Thiện tên tuổi Cát Tường Như Lai

*

Nam mô Diệu Bảo quả đât - Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang đãng Âm Tự tại Vương Như Lai

*

Nam tế bào Viên Mãn mùi hương Tích thế giới - Kim sắc đẹp Bảo quang đãng Diệu Hạnh chiến thắng Như Lai

*

Nam mô Vô Ưu nhân loại - Vô Ưu tối Thắng như ý cát tường Như Lai

*

Nam tế bào Pháp Tràng quả đât - Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

*

Nam tế bào Thiện Trụ Bảo Hải quả đât - Pháp Hải chiến thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai