Vị trí của Tính từ bỏ – Danh từ bỏ – Trạng từxuất hiện hết sức nhiềutrongbài thi TOEIC. Bây giờ khansar.net muốnchia sẻđếncácbạn ngôn từ này nhằm các chúng ta có thể tự tin ôn luyện giờ đồng hồ Anh công dụng nhé!
Bạn đang xem: Đứng trước tính từ là gì

I. địa chỉ của Tính từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

ADJECTIVEADVERB
1. Đứng sau đụng từ to beEx: My job is so boring2. Đứng sau một trong những động từ cố định khác(chủ điểm cực kỳ quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeEx:As the movie went on, it became more and more excitingYour friend seems very nice- She is getting angryYou look so tired!He remained silent for a while3. Đứng trước danh từEx: She is a famous businesswoman1. Đứng sau đụng từ thườngEx: Tom wrotethe memorandum carelessly2. Đứng trước tính từEx: It’s a reasonably cheap restaurant, & the food was extremely good.- She is singing loudly3. Đứng trước trạng tự khácEx:Maria learns languages terribly quicklyHe fulfilled the work completely well4. Đứng đầu câu, vấp ngã nghĩa cho cả câuEx: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

*
*
*
*
Vị trí của trạng từ bỏ trong giờ Anh
Trước hễ từ thường: (nhất làmột sốtrạng tự chỉ tần suất: often, always, usually, seldom…)

VD: They often get up at 6am

Giữa trợ động từ và cồn từ thường

VD: I have + recently + finished my homework

Sau cồn từ tobe/seem/feel/look … với trước tính từ: tobe/seem/feel/look…+ adv + adj

VD: She is very nice

Đứng sau “Too”: V(thường) + Too + adv

VD: The teacher speaks to lớn quickly

Đứng trước “enough”: V(thường) + too + adv

VD: The teacher speaks slowly enough for us lớn understand

Ởdướicấu trúc so…that: V(thường) + so + adv + that

VD: Jack drove so fast that he caused an accident

Đứng cuối câu

VD: He doctor told me lớn breathe in slowly

Thường đứng một mìnhtạiđầu câu vấp ngã nghĩa cho cả câu

VD: Unfortunately,thengân hàngwas closed by the time I got here

Trên phía trên là cục bộ những chia sẻ của khansar.net về Vị trí của Tính từ – Danh từ bỏ – Trạng trường đoản cú trong giờ Anh. Ao ước rằng nội dung bài viết sẽ góp ích đến bạn.

Xem thêm: Mẹ Sinh Mổ Ăn Gà Ác Hầm Thuốc Bắc Được Không ? Mẹ Sinh Mổ Ăn Thịt Gà Được Không

Chúc chúng ta thành công.