Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (63.23 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Family and friends 5 workbook đáp án

ANSWER KEY – WORKBOOK-LESSON 2-UNIT 8 (trang 55) 1.Circle the adjectives that have two or more syllables

comfrotable popular modern expensive

generous relax pretty difficult

2. Look & read. Write Yes or No:

2. No 3. No 4. No 5. Yes 6. Yes

3. Write:

2. More generous 3. Younger 4. Friendlier

5. More relaxed 6. Quieter

4. Write about you:Phần này những em tự viết về:*Mơn học tập nào nặng nề nhất

* người nào cao nhất, thấp nhất trong mái ấm gia đình em

*Bạn nào được số đông người nghe biết nhiều nhất, tứ tế nhất.*Món đồ nghịch nào của em đắt tiền nhất, văn minh nhất .

CHÚ Ý: các em rèn luyện dung những tính từ đối chiếu nhất.- Tính từ bỏ ngắn + est


Tài liệu liên quan


*
giáo án family & friends grade 4 343 9 108
*
giáo án family & friends 5 95 3 8
*
GIÁO ÁN FAMILY & FRIENDS 5 ( Đại ngôi trường Phát) năm năm 2016 2017 4 ngày tiết tuần 189 3 11
*
family & friends lớp 4 unit2 lesson 5 19 1 3
*
gióa án family and friends lớp 4 trường đoản cú unit 5 cho unit 8 88 1 0
9 và unit 9 lớp 3">
*
9 cùng unit 9 lớp 3" onerror="this.src="https://media.store123doc.com/images/default/doc_normal.png""/> 9 cùng unit 9 lớp 3" href="https://khansar.net.net/document/4121028-giao-an-family-and-friends-5-tu-unit-4-9-va-unit-9-lop-3.htm" target="_blank">giáo án family và friends 5 từ bỏ unit 4 => 9 với unit 9 lớp 3 113 2 7
*
giáo án family and friends special edition grade 1 79 3 17
*
giáo án family & friends special edition grade 2 280 2 9
*
giáo án family & friends special edition grade 3 254 3 13
*
giáo án Family & Friends Special Edition grade 5 full 35 weeks 65 4 17
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(5.65 KB - 1 trang) - TATC - KHỐI 5 - ĐÁP ÁN : FAMILY and FRIENDS 5: UNIT 8 - Lesson 2- TUẦN 21
Tải phiên bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Chương Trình Địa Phương Phần Tập Làm Văn, Soạn Bài Lớp 9 Tập 2 Siêu

×