tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Câu 1: chất nào dưới đây thuộc các loại bazo?

A. HCl B. Al2(SO4)3 C. Al(OH)3 D. NaOH

Câu 2: chất nào dưới đây thuộc nhiều loại hidroxit lưỡng tính?

A. Ca(OH)2 B. Fe(OH)3 C. Al(OH)3 D. KOH

Câu 3: dung dịch NaOH phản bội ứng được với chất nào sau đây?

A. Al2O3 B. SO2 C. Na2SO4 D. CuCl2

Câu 4: dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng được với chất nào sau đây?

A. CuO B. HNO3 C. CO2 D. NaHCO3

Câu 5: hỗn hợp KOH làm phản ứng được với dãy hóa học nào sau đây?

A. SO2, NaCl, H2SO4 B. CO2, Al2O3, MgCO3 C. HNO3, Al(OH)3, CaCO3 D. NaHCO3, HCl, FeCl2.

Bạn đang xem: Fe oh 3 có lưỡng tính không

Câu 6: Mg(OH)2 tan được trong hỗn hợp nào sau đây?

A. CuSO4 B. NaOH C. NaHCO3 D. HCl.

Câu 7: Cặp hóa học nào không xẩy ra phản ứng hoá học?

A. Dd NaOH với dd H2SO4 B. Dd NaHCO3 cùng dd Ca(OH)2. C. Dd HNO3 cùng Fe(OH)2 D. Cu(OH)2 cùng dd Na2SO4

Câu 8: phản nghịch ứng nào tiếp sau đây đúng?

A. FeCO3 + NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2CO3 C. CO2 dư + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + H2O D. Fe(OH)2 t ,kk 0 FeO + H2O

Câu 9: nhận định nào sau đây là sai?

A. Để biệt lập dung dịch NaOH với dung dịch HCl hoàn toàn có thể dùng quỳ tím.

B. Để phân minh dung dịch H2SO4 loãng cùng dung dịch HCl hoàn toàn có thể dùng BaCl2. C. Để phân minh dung dịch H2SO4 lõang và dung dịch H2SO4 đặc có thể dùng Cu.

D. Để khác nhau dung dịch Ba(OH)2 cùng dung dịch Ca(OH)2 có thể dùng NaHCO3.

Câu 10: Tính chất chưa hẳn của NaOH là

A. Tan trong nước chế tác thành dung dịch bao gồm tính bazơ.

B. Hút ẩm mạnh và dễ tung rữa.

C. Hóa học rắn màu sắc trắng, không nhiều tan trong nước.

D. Làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu sắc xanh.

Câu 11: trong công nghiệp, NaOH được điều chế bởi cách

A. Mang đến Na tác dụng với nước.

B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

C. Mang lại dung dịch Na2SO4 phản nghịch ứng với hỗn hợp Ba(OH)2.

D. Năng lượng điện phân dung dịch NaCl không tồn tại màng ngăn.

Câu 12: bé dại từ từ bỏ từng giọt hỗn hợp NaOH đến dư vào dung dịch HCl bao gồm sẵn vài ba giọt quỳ tím, hỗn hợp màu …. Sẽ chuyển dần sang color …. Mang đến màu ……Các từ thích hợp điền vào nơi tróng theo vật dụng tự là

A. đỏ, xanh, tím. B. đỏ, tím, xanh. C. Xanh, tím, đỏ. D. đỏ, ko màu, xanh. Câu 13: nhỏ tuổi từ từ bỏ từng giọt dung dịch HCl mang lại dư vào dung dịch NaOH gồm sẵn vài ba giọt phenolphtalein, dung dịch màu …. Sẽ gửi dần thanh lịch …. Những từ thích hợp điền vào nơi tróng theo thứ tự là

A. Hồng, xanh. B. Xanh, không màu. C. Xanh, đỏ. D. Hồng, không màu.

Câu 14: thí nghiệm nào sau đây không quan gần cạnh được hiện tượng lạ phản ứng? A. Dẫn tự từ mang đến dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

B. Nhỏ dung dịch H2SO4 vào hỗn hợp NaOH

C. Bé dại dung dịch NaHCO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

D. Nhỏ dung dịch NaOH vào hỗn hợp CuSO4.

Câu 15: Ca(OH)2 không tồn tại ứng dụng như thế nào sau đây?

A. Khử chua khu đất trồng.

B. Giải pháp xử lý khí thải công nghiệp (SO2, CO2,…).

C. Làm vôi quét tường.

D. Thêm vào xà phòng.

Câu 16: những hồ nước vôi thông thường có một lớp màng (váng) bên trên bề mặt. Nhân tố hoá học tập của lớp màng kia là

A. Ca(OH)2. B. CaCO3. C. CaO D. Ca(HCO3)2.

Xem thêm: Cách Ngâm Rượu Mít Có Tác Dụng Gì, Database Error

Câu 17: lúc bị con kiến cắn, ta thường cảm thấy ngứa vị trong dịch con kiến cắn gồm chứa axit. Để sút triệu chứng đó ta hoàn toàn có thể dùng ….. Nhằm bôi vào lốt kiến cắn. Từ nên điền vào nơi trống là A. Vôi. B. Nước chanh. C. Muối hạt ăn. D. Giấm.

Câu 18: cho các thí nghiệm sau:

(1) dung dịch Ba(OH)2 + hỗn hợp H2SO4 loãng. (2) CO2 + dung dịch NaOH dư. (3) SO2 + dung dịch Ca(OH)2 dư. (4) dung dịch NaOH + dung dịch Ca(HCO3)2. Số thí nghiệm rất có thể tạo thành kết tủa là