Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

Cho các oxit sau có : Na2O , SO2 , MgO , Fe2O3, P2O5 , CaO a)Oxit nào chức năng được cùng với nước ? b)Oxit nào tính năng được cùng với dd HCl ?Viết PTHH xảy ra.

Bạn đang xem: Fe2o3 có tan trong nước không


*

Đốt cháy Cacbon trong bầu không khí ở nhiệt độ cao thu được tất cả hổn hợp khí A. đến A công dụng với Fe2O3 nung rét thu được khí B và hỗn hợp chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa D cùng dung dịch E. Mang lại dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp E lại được kết tủa D. Cho C tan hoàn toàn trong hỗn hợp HCl, nhận được khí cùng dung dịch F. Mang đến F tính năng với hỗn hợp NaOH dư được hỗn hợp kết tủa G. Nung G trong không khí được một oxit duy nhất. viết phương trình bội phản ứng xảy ra


Cho các chất sau: CuSO3, MgO, Cu(OH)2, SO2, Fe2O3, Cu, Zn, Ba(OH)2. Chất nào công dụng với H2SO4 loãng sinh ra:

- Khí làm cho đục nước vôi trong

- dung dịch màu tiến thưởng nâu

- dung dịch ko màu


C1 : dãy nào sau đây đều chảy được vào nước? A.CuO , SO3 , K2O B.Fe2O3 , Na2O , CaO C.P2O5, CO2, Al2O3 D.CaO, K2O, SO3 C2: SO2 gồm thể chức năng được với dãy hóa học nào dưới đây ? A. H2O , CaO , NaOH B.H2O , CaO , HCl C.CO2, SO3 , Fe2O3D.KOH , Ca(OH)2 , NaCl


Có số đông oxit: fe2o3, cao, al2o3, cuo, so2, so3, co, co2. Số đông oxi nào tính năng được với 

a/ h2o

b/h2so4

c/dd naoh


Nung lạnh m gam láo lếu hợp có Al,Fe2O3 trong môi trường không tất cả không khí.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y.Chia Y thành 2 phần bằng nhau

Phần 1 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư ra đời 3,08 lít khí H2 đktc.

Phần 2 tác dụng với hỗn hợp NaOH dư có mặt 0,84 lít khí H2 đktc.

Tính m


Câu 5. Axit Clohiđric chức năng được với dãy chất nào dưới đây?

A. Fe, CO, CaCO3, CuO C. S, Fe2O3, Zn, Na2SO3

B. Cu, BaO, MgCO3, p. D. Zn, CuCO3, MgO, Fe


Bài 1: Oxit axit là

A. Rất nhiều oxit tính năng với hỗn hợp axit sinh sản thành muối và nước.

B. Phần đa oxit công dụng với dung dịch bazơ sản xuất thành muối và nước.

C. Mọi oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.

D. Hồ hết oxit chỉ tác dụng được với muối.

Bài 2: Chất tính năng với nước sinh sản thành dung dịch axit là

A. CaO.

B. NaO.

C. SO3.

D. CO.

Bài 3: Dãy các oxit bazơ chức năng được cùng với nước sản xuất thành hỗn hợp bazơ tương xứng là 

A. Na2O, K2O, CaO, BaO.

B. CuO, FeO, ZnO, MgO.

C. Na2O, K2O, CuO, BaO.

D. Al2O3, FeO, CuO, MgO.

Bài 4: Hoà chảy 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Mật độ mol của hỗn hợp A là

A. 1M.

B. 0,5M.

C. 0,25M.

D. 2M.

Bài 5: phản bội ứng toàn vẹn giữa axit với bazơ gọi là phản bội ứng

A. Trung hòa.

B. Lão hóa khử.

C. Hóa hợp.

D. Thế.

Bài 6: Dãy những chất tính năng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Cu, Ba(OH)2, FeO, BaCl2.

B. Fe, NaOH, CO2, AgNO3.

C. Mg, KOH, FeO, Ba(NO3)2.

D. Cu, NaOH, SO2, BaCl2

Bài 7: chỉ việc dùng một thuốc thử như thế nào để có thể nhận biết cha lọ mất nhãn chứa lẻ tẻ 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl.

A. Quỳ tím.

B. Cu.

C. Dung dịch AgNO3.

D. Hỗn hợp Ba(OH)2

Bài 8: Dẫn rảnh rỗi 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau phản nghịch ứng chiếm được dung dịch

A. CaCO3

B. CaCO3 cùng Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 với Ca(OH)2 dư

Bài 9: cho 9,6 gam Cu phản bội ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Sau phản nghịch ứng thu được V lít khí SO2 ngơi nghỉ đktc. Quý giá của V là

 

A. 3,36 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

Xem thêm: Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới

D. 5,6 lít.

Bài 10: trung hòa - nhân chính 200 ml hỗn hợp H2SO4 1M bởi dung dịch NaOH 20%. Trọng lượng dung dịch NaOH buộc phải dùng là