Hiđro Sunfua – lưu hoàng đioxit – diêm sinh trioxit: Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 138; bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 139 SGK Hóa 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 139

Bài 1. Lưu huỳnh đioxit rất có thể tham gia các phản ứng sau :

SO2 + Br2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2O -> 3S + 2H2O (2)

Câu nào miêu tả không đúng đặc thù hóa học của các chất một trong những phản ứng trên ?

A.Phản ứng (1) : SO2 là hóa học khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản nghịch ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Làm phản ứng (3) : SO2 vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

D. Bội phản ứng (1) : Br2 là hóa học oxi hóa, phản ứng (2) : H2S là hóa học khử.

Đáp án C.

Bài 2. Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho cân xứng :

Các chất đặc thù của chất

A. S a) chỉ có tính oxi hóa

B. SO2 b) chỉ có tính khử

C. H2S c) bao gồm tính oxi hóa với tính khử.

D. H2SO4 d) hóa học khí, bao gồm tính oxi hóa với tính khử

e) không tồn tại tính oxi hóa cùng tính khử.

Đáp án: A với c) ; B cùng với d) ; C cùng với b) ; D với a).

Bài 3. Cho phản nghịch ứng chất hóa học :

H2S + 4Cl2 + 4H2O -> H2SO4 + 8HCl

Câu như thế nào sau đây mô tả đúng đặc điểm các chất phản ứng ?

A. H2S là hóa học oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là hóa học khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là hóa học khử.

D. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2S là hóa học khử.

Đáp án D.

Bài 4: Hãy cho thấy thêm tính hóa học hóa học đặc trưng của

a) Hiđro sunfua.

b) diêm sinh đioxit.

Dẫn ra hồ hết phản ứng hóa học nhằm minh họa.

Giải: a) đặc điểm hóa học của hiđro sunfua:

– Hiđro sunfua tung trong nước thành dung dịch axit vô cùng yếu.

– Tính khử mạnh :

H2S + O2 -tº→ 2S + 2H2O.

H2S + 3O2 -tº→ 2SO3 + 2H2O

b) tính chất hóa học tập của sulfur đioxit

– diêm sinh đioxit là 1 oxit axit :

+ SO2 chảy trong nước thành hỗn hợp axit H2SO3, là axit yếu:

SO2 + H2O -> H2SO3

+ SO2 chức năng với dung dịch bazơ, tạo cho hai muối hạt :


Quảng cáo


SO2 + NaOH -> NaHSO3.

SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O.

– sulfur đioxit là hóa học khử cùng là chất oxi hóa

SO2 + Br2 + 2 H2O -> 2HBr + H2SO4

2 SO2 + 3H2S -> 2S + 2H2O.

Bài 5: Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4 màu tím nhận thấy dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng chất hóa học sau :

SO2 + KMnO4 + H2O -> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng cách thức thăng bằng electron.

b) Hãy cho thấy thêm vai trò của SO2 và KMnO4 trong số trường thích hợp trên.

Giải bài bác 5:

a) thăng bằng phương trình hóa học:

b) SO2 là chất khử, KMnO4 là chất oxi hóa.

Bài 6. a)Bằng phản ứng hóa học nào hoàn toàn có thể chuyển hóa diêm sinh thành lưu huỳnh đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành sulfur ?

b) Khí lưu huỳnh đioxit là khí đa phần gây mưa axit. Mưa axit tiêu diệt những công trình xây dựng được xây dựng bằng đá, thép.

Tính hóa học nào của SO2 đã phá hủy những công trình này ? Hãy dẫn ra đều phản ứng hóa học để triệu chứng minh.

Giải bài bác 6: a) S + O2 -> SO2 (dựa vào tính khử của S).

SO2 + H2S -> 3S + 2H2O (dựa vào tính lão hóa của SO2).

b) Tính khử của SO2.

SO2 do nhà máy sản xuất thải vào khí quyển. Dựa vào xúc tác là oxit sắt kẽm kim loại trong khói bụi nhà máy, nó bị O2 của bầu không khí oxi biến thành SO3

2SO2 + O2 -> 2SO3

SO3 chức năng với nước mưa tạo thành mưa axit tạo nên H2SO4. Tính axit của H2SO4 đã hủy diệt những dự án công trình được xây dựng bằng đá, thép.

Bài 7.Hãy dẫn ra hầu như phản ứng hóa học chứng tỏ rằng diêm sinh đi oxit cùng lưu huỳnh trioxit là phần đông oxit axit.

Giải bài bác 7: SO2 với SO3 là các oxit axit vì:

– SO2 cùng SO3 rã trong nước chế tác thành dung dịch axit.


Quảng cáo


SO2 + H2O ⇔ H2SO3

SO3 + H2O -> H2SO4

SO2 với SO3 tính năng với bazơ , oxit bazơ để tạo ra muối sunfit và sunfat.

SO2 + NaOH -> NaHSO3

SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O

SO3 + NaOH -> NaHSO4

SO3 + 2NaOH -> Na2SO4 + H2O.

SO2 + CaO -> CaSO3

SO3 + MgO -> MgSO4.

Bài 8 trang 139 hóa học 10: Cho láo hợp bao gồm Fe và FeS chức năng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) chiếm được 23,9 gam kết tủa màu đen.

a) Viết các phương trình phản nghịch ứng.

b) tất cả hổn hợp khí thu được tất cả những khí nào ? Thể tích mỗi khí là từng nào (đktc) ?

c) Tính khối lượng của Fe cùng Fe trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Giải bài bác 8: a) Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng.

Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

x mol x mol.

FeS + 2HCL -> FeCl2 + H2S

ymol y mol

H2S + Pb(NO3)2 -> PbS + 2HNO3

0,1 0,1

b) Ta có nhh khí = 2,464 / 22,4 = 0,11 (mol),

nPbS

=23,9/239 = 0,1 (mol).

Hỗn đúng theo khí chiếm được là H2 và H2S.

Theo phương trình phản ứng hóa học trên ta tất cả :

*

=> x = 0,01 (mol).

Vậy VH2 = 0,01. 22,4 = 0,224 (lít),

VH2s =  0,1. 22,4 = 2,24 (lít).

c) mFe = 56.0,01 = 0,56g ; mFeS = 0,1.88 = 8,8g.

Bài 9 trang 139 Hóa 10: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp hóa học A, nhận được 1,08 g H2O cùng 1,344 l SO2 (đktc).

a) Hãy khẳng định công thức phân tử của hợp hóa học A.

b) Dẫn toàn thể lượng hợp hóa học A nói trên qua hỗn hợp axit sunfuric sệt thấy tất cả kết tủa màu vàng mở ra :

– Hãy lý giải hiện tượng cùng viết các phương trình bội phản ứng xảy ra.

– Tính trọng lượng kết tủa thu được.

Hướng dẫn bài 9:

a) xác định công thức phân tử của hợp chất A.

*
=> mS = 1,92 gam

*
=> mH = 0,12 gam.

Như vậy hợp hóa học A chỉ gồm hai nhân tố H và S.

Đặt cách làm của hợp hóa học A là HxSy.

Ta bao gồm tỉ lệ y : x = 0,06 : 0,12 = 1 : 2.

Vậy cách làm phân tử của A là H2S.

b) Phương trình chất hóa học của phản ứng.

3H2S + H2SO4 -> 4S + 4H2O

0,06 -> 0,08 (mol)

*
(mol)

Vậy mS = 0,08.32 = 2,56g.

Bài 10 trang 139 Hóa 10: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết các phương trình hóa học của những phản ứng có thể xảy ra.

Xem thêm: Danh Sách Môn Thi Và Lịch Thi Vào Lớp 10 Tại Các Môn Thi Vào Lớp 10 Năm 2021

b) Tính khối lượng muối tạo thành thành sau phản nghịch ứng.

Hướng dẫn: a) những phản ứng có thể xảy ra:

SO2 + NaOH –> NaHSO3 (1)

NaHSO3 + NaOH –> Na2SO3 + H2O (2)

b) Số mol SO2: nSO2 = 12,8 /64 = 0,2 mol

Số mol NaOH: nNaOH = 1. 0,25 = 0,25 (mol) Vậy sau làm phản ứng thứ nhất thì NaOH còn dư nó sẽ chức năng tiếp với NaHSO3 theo bội phản ứng lắp thêm hai

Từ (1) ta có nNaHSO3 = 0,2 mol

Theo (2) ta bao gồm 0,05 mol NaHSO3 tác dụng với 0,05 mol NaOH dư tạo nên 0,05 mol Na2SO3