Giải bài xích Tập hóa học 11 – bài 41 : Phenol giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho các em một mạng lưới hệ thống kiến thức và khả năng và có mặt thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm căn cơ cho việc tăng trưởng tích điện nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống lân cận các câu sau :

*


Lời giải:

*

Bài 2 (trang 193 SGK Hóa 11): tự benzen và những chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được những chất sau:

2,4,6 – tribomphenol ( 1 ) ; 2,4,6 – trinitrophenol ( 2 ) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra .

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 41

Lời giải:

a) Phenol C6H5-OH là 1 rượu thơm S
b) Phenol chức năng được cùng với natri hidroxit sinh sản thành muối và nước Đ
c) Phenol gia nhập phản ứng vắt brom và chũm nitro dễ dàng hơn benzen Đ
d) hỗn hợp phenol làm cho quỳ tím hóa đỏ do nó là axit S
e) Giữa team –OH và vòng benzen vào phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau Đ

Giải thích a ) sai vì theo tư tưởng ancol thơm : phân tử gồm nhóm – OH links với nguyên tử C no thuộc mạch nhánh của vòng benzen. VD : C6H5CH2OH d ) sai bởi vì tính axit của dung dịch phenol cực kỳ yếu, không làm thay đổi màu quỳ tím .

Bài 3 (trang 193 SGK Hóa 11): cho 14,0 gam hỗn hợp A bao gồm phenol và etanol công dụng với natri dư nhận được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết đầy đủ phương trình hóa học xẩy ra . b. Tính yếu tắc Xác Suất khối lượng của mỗi chất trong A . C. Mang đến 14,0 gam tất cả hổn hợp A tính năng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric ( 2,4,6 – trinitrophenol ) ?

Lời giải:

a. Hotline số mol của phenol với etanol lần lượt là x với y ( mol )

*

b. Theo đề bài bác ta có hệ phương trình :

*
c .

*Vậy ta vẫn thu được 22,9 g axit picric .

Bài 4 (trang 193 SGK Hóa 11):
mang lại từ tự phenol vào nước brom; stiren vào dung dịch brom trong CCl4. Nêu hiện tượng và viết những phương trình hóa học.

Lời giải:

– Khi mang lại phenol vào nước brom thì có kết tủa trắng mở cửa :

*

– Khi cho stiren vào hỗn hợp brom vào CCl4 thì hỗn hợp brom bị nhạt màu, vì :

*

Bài 5 (trang 193 SGK Hóa 11): Sục khí CO2 vào hỗn hợp natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, vào dung dịch tất cả NaHCO3 được chế tạo thành. Viết phương trình hóa học của làm phản ứng xẩy ra và giải thích. Nhận xét về tính chất axit của phenol.

Lời giải:

C6H5ONa + CO2 + H2O

*
C6H5OH ↓ + NaHCO3

– dung dịch bị vẩn đục là vì phản ứng tạo nên phenol . – dấn xét về tính axit của phenol : Phenol bao gồm tính axit yếu rộng nấc thứ nhất của axit cacbonic H2CO3, đề nghị bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối .

Xem thêm: Dân Đi Biển " Ba Đờ Ghe Là Gì ? “ Dân Ba Đờ Ghe “

Bài 6 (trang 193 SGK Hóa 11): Viết các phương trình chất hóa học điều chế:

– phenol từ benzen ( 1 ) – stiren trường đoản cú etylbenzen ( 2 ) những chất vô cơ thiết yếu coi như tất cả đủ .

Lời giải:

– ( 1 ) Điều chế phenol phenol từ benzen : C6H6 + Br2 — Fe, khổng lồ → C6H5Br + HBr C6H5Br + 2N aOHđặc — to lớn cao, p cao → C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2O —to→ C6H5OH + NaHCO3