Giải bài tập Hóa 11 bài xích 8 Amoniac và muối amoni trực thuộc phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

1. Giải bài 1 trang 37 SGK chất hóa học 11

Giải bài bác 1 trang 37 SGK chất hóa học 11. Biểu hiện và phân tích và lý giải hiện tượng

Đề bài

Mô tả và phân tích và lý giải hiện tượng xẩy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng ammoniac tan các trong nước.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 8

Lời giải chi tiết

Nạp đầy khí NH3 vào trong bình thủy tinh vào suốt, bịt bình bằng ống cao su thiên nhiên có ống thủy tinh trong vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng dần ống thủy tinh vào một trong những chậu thủy tinh đựng nước bao gồm pha vài giọt hỗn hợp phenolphtalein, ta thấy nước trong chậu phun vào bình thành đầy đủ tia color hồng. Đó là vì khí NH3 tan những trong nước làm sút áp suất vào bình với nước bị hút vào bình. Tia nước tất cả màu hồng minh chứng dung dịch tất cả tính bazơ.

2. Giải bài xích 2 trang 37 SGK hóa học 11

Giải bài xích 2 trang 37 SGK chất hóa học 11. Xong sơ đồ chuyển hóa dưới đây và viết những phương trình hóa học:

Đề bàiHoàn thành sơ đồ đưa hóa tiếp sau đây và viết các phương trình hóa học:

*

Biết rằng A là hợp hóa học của nitơ.

Lời giải chi tiết

*

3. Giải bài 3 trang 37 SGK hóa học 11

Giải bài 3 trang 37 SGK hóa học 11. Hiện nay, để tiếp tế ammoniac

Đề bàiHiện nay, để cung ứng ammoniac, người ta pha trộn nitơ với hiđro bằng phương pháp chuyển hóa có xúc tác một láo lếu hợp tất cả không khí, hơi nước và khí metan (thành phần thiết yếu của khí thiên nhiên). Làm phản ứng thân khí metan và hơi nước tạo nên hiđro cùng cacbon đioxit. Để nhiều loại khí oxi cùng thu khí nitơ, tín đồ ta đốt khí metan vào một thiết bị kín đáo chứa không khí.

Hãy viết các phương trình hóa học của làm phản ứng điều chế hiđro, các loại khí oxi và tổng hợp khí ammoniac.

Lời giải chi tiết

*

4. Giải bài bác 4 trang 38 SGK chất hóa học 11

Giải bài 4 trang 38 SGK chất hóa học 11. Trình bày phương thức hóa học

Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học nhằm phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Lời giải bỏ ra tiết

*

5. Giải bài bác 5 trang 38 SGK hóa học 11

Giải bài xích 5 trang 38 SGK hóa học 11. Mong cho cân bằng của phản nghịch ứng tổng hợp amoniac di chuyển sang phải, cần phải đồng thời:

Đề bàiMuốn cho cân bằng của phản nghịch ứng tổng hợp amoniac di chuyển sang phải, rất cần được đồng thời :

A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

B. Sút áp suất và giảm nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và hạ nhiệt độ.

D. Bớt áp suất và tăng nhiệt độ độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nguyên lí chuyển dời cân bằng Lơ-sa-tơ-li-ê:

- lúc tăng sức nóng độ, cân nặng bằng chuyển dịch theo chiều phản nghịch ứng thu nhiệt và ngược lại.

- khi tăng áp suất của hệ thì cân nặng bằng chuyển dịch theo chiều làm sút số mol phân tử khí cùng ngược lại.

Lời giải chi tiết

*

Vậy để cân nặng bằng di chuyển sang phải tức là chuyển dịch theo chiều thuận thì ta cần:

- tạo cho cân bằng vận động và di chuyển theo chiều tỏa sức nóng => giảm nhiệt độ vì phản ứng này là bội phản ứng lan nhiệt

- Làm cân bằng chuyển dời theo chiều làm bớt số mol phân tử khí => tăng áp suất do sau phản bội ứng số mol khí giảm.

Đáp án C

6. Giải bài bác 6 trang 38 SGK hóa học 11

Giải bài bác 6 trang 38 SGK chất hóa học 11. Trong bội nghịch ứng sức nóng phân những muối

Đề bàiTrong bội nghịch ứng nhiệt phân những muối NH4NO2 và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như nỗ lực nào ? Nguyên tử nitơ vào ion nào của muối nhập vai trò hóa học khử với nguyên tử nitơ vào ion nào của muối nhập vai trò hóa học oxi hóa ?

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

- Viết PTHH và xác minh số thoái hóa của yếu tắc N trong các muối

- dìm xét về sự thay đổi số lão hóa của nitơ

- xác minh vai trò của các nguyên tử nitơ trong số muối

Lời giải bỏ ra tiết

*

Trong hai phản ứng trên, số lão hóa của nitơ trong những phản ứng gần như thay đổi. Trong mỗi phân tử muối, một nguyên tử nitơ tất cả số thoái hóa tăng, một nguyên tử gồm số oxi hóa giảm, đó là phản ứng thoái hóa khử nội phân tử. Ở cả nhì phản ứng nitơ nguyên tử vào ion NH4+">NH+4NH4+đều là chất khử (chất mang đến e) nitơ tự số thoái hóa -3 tăng thêm 0 ở phản bội ứng (1) và lên +1 ở phản ứng (2). Nguyên tử nitơ vào ion NO2−">NO−2NO2− và NO3−">NO−3NO3−là chất oxi hóa (chất dìm e). ở bội nghịch ứng (1) số oxi hóa của N từ +3 (trong NO2−">NO−2NO2−) xuống 0 và ở làm phản ứng (2) số lão hóa của nitơ từ +5 (trong NO3−">NO−3NO3−) xuống +1

7. Giải bài 7 trang 38 SGK hóa học 11

Giải bài 7 trang 38 SGK chất hóa học 11. Cho dung dịch NaOH dư

Đề bàiCho hỗn hợp NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00 M, đun cho nóng nhẹ.

a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử với dạng ion rút gọn.

b) Tính thể tích khí (đktc) thu được.

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Viết PTHH và tính theo PTHH.

Lời giải chi tiết

a. Phương trình phân tử:

2NaOH+(NH4)2SO4→Na2SO4+2NH3+2H2O">2NaOH+(NH4)2SO4→Na2SO4+2NH3+2H2O2NaOH+(NH4)2SO4→Na2SO4+2NH3+2H2O

Phương trình ion thu gọn:

OH−+NH4+→NH3+H2O">OH−+NH+4→NH3+H2OOH−+NH4+→NH3+H2O

b.

n(NH4)2SO4=0,15.1=0,15mol">n(NH4)2SO4=0,15.1=0,15moln(NH4)2SO4=0,15.1=0,15mol

Theo PTHH: nNH3=2n(NH4)2SO4=2.0,15=0,3mol">nNH3=2n(NH4)2SO4=2.0,15=0,3molnNH3=2n(NH4)2SO4=2.0,15=0,3mol

→VNH3=0,3.22,4=6,72">→VNH3=0,3.22,4=6,72→VNH3=0,3.22,4=6,72 lít

8. Giải bài xích 8 trang 38 SGK hóa học 11

Giải bài bác 8 trang 38 SGK chất hóa học 11. đề nghị dùng bao nhiêu lít khí

Đề bàiPhải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và từng nào lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3 ? Biết rằng năng suất chuyển trở thành amoniac là 25,0 %. Các thể tích khí được đo nghỉ ngơi đktc.

Xem thêm: Tả Hoạt Đông Của Mẹ Đang Nấu Ăn, Tả Mẹ Đang Nấu Cơm (20 Mẫu)

A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2

B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2

C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2

D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học:

N2+3H2→xt,t0,p2NH3">N2+3H2xt,t0,p−−−→2NH3N2+3H2→xt,t0,p2NH3

nNH3=1717=1mol">nNH3=1717=1molnNH3=1717=1mol

Theo phương trình hóa học:

nN2=12nNH3=12.1=0,5mol">nN2=12nNH3=12.1=0,5molnN2=12nNH3=12.1=0,5mol

nH2=32nNH3=32.1=1,5mol">nH2=32nNH3=32.1=1,5molnH2=32nNH3=32.1=1,5mol

Do công suất phản ứng là 25%:

nN2(tt)=0,5.10025=2mol→VN2(tt)=2.22,4=44,8">nN2(tt)=0,5.10025=2mol→VN2(tt)=2.22,4=44,8nN2(tt)=0,5.10025=2mol→VN2(tt)=2.22,4=44,8 lít

nH2(tt)=1,5.10025=6mol→VH2=6.22,4=134,4">nH2(tt)=1,5.10025=6mol→VH2=6.22,4=134,4nH2(tt)=1,5.10025=6mol→VH2=6.22,4=134,4 lít

Đáp án A

Giải bài bác tập Hóa 11 bài bác 8 Amoniac và muối amoni được biên soạn từ không ít thầy giáo viên dạy giỏi môn Hóa theo công tác SGK lớp 11 , khansar.net gửi đến chúng ta học sinh vừa đủ các bài soạn hóa 11 và bí quyết Giải Sách bài tập hóa học lớp 11 giúp nhằm học tốt Hóa học tập 11.