Giải bài tập Hóa 11 bài 9 Axit nitric với muối nitrat nằm trong phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

1. Giải bài bác 1 trang 45 SGK chất hóa học 11

Giải bài 1 trang 45 SGK chất hóa học 11. Viết công thức electron, cách làm cấu

Đề bài

Viết cách làm electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ tất cả hóa trị cùng số oxi hóa bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Công thức electron của HNO3:

*

Công thức cấu tạo phân tử HNO3:

*

Trong HNO3, nitơ bao gồm số thoái hóa +5 và hóa trị là 4.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 9

2. Giải bài 2 trang 45 SGK chất hóa học 11

Giải bài 2 trang 45 SGK chất hóa học 11. Lập những phương trình hóa học:

Đề bàiLập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Trước hết, địa thế căn cứ vào tính chất, điền công thức những chất còn thiếu tại đoạn có vệt (?). Sau đó, cân đối PTHH theo phương pháp thăng bởi electron.

Lời giải bỏ ra tiết

*

3. Giải bài xích 3 trang 45 SGK hóa học 11

Giải bài xích 3 trang 45 SGK hóa học 11. Hãy chỉ ra hầu như tính chất

Đề bàiHãy chỉ ra rằng những đặc điểm hóa học phổ biến và biệt lập giữa axit nitric với axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học nhằm minh họa.

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

- đã cho thấy những đặc thù chung: gồm tính axit mạnh

- đặc thù riêng: HNO3 và H2SO4 đặc tất cả tính oxi hóa mạnh

Lời giải chi tiết

- Những tính chất chung:

- với axit H2SO4 loãng với HNO3 đều có tính axit mạnh

+ có tác dụng quỳ tím đổi sang màu đỏ

+ công dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố bao gồm số oxi hoá cao nhất):

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

- cùng với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều tất cả tính oxi hoá mạnh

+ tác dụng được với số đông các sắt kẽm kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro vào dãy vận động hoá học) cùng đưa kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

+ tính năng với một số trong những phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

+ công dụng với hợp chất( gồm tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Cả nhị axit khi làm đặc nguội hầu hết làm Fe cùng Al bị tiêu cực hoá (có thể sử dụng bình làm bởi nhôm với sắt nhằm đựng axit nitric cùng axit sunfuaric đặc)

- Những đặc thù khác biệt:

- cùng với axit H2SO4 loãng bao gồm tính axit, còn H2SO4 đặc mới có tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 dù là axit đặc hay loãng đề có tính oxi hoá mạnh dạn khi chức năng với các chất gồm tính khử.

- H2SO4 loãng không chức năng được với những kim loại đứng sau hiđro vào dãy vận động hoá học như axit HNO3.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

Cu + H2SO4 (loãng) : không có phản ứng

4. Giải bài 4 trang 45 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 4 trang 45 SGK chất hóa học 11. Trong phương trình hóa học của phản nghịch ứng nhiệt phân sắt

Đề bàia) vào phương trình hóa học của phản nghịch ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu ?

A. 5 B. 7

C. 9 D. 21

b) vào phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng nhiệt độ phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7

C. 9 D. 21

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH khi nhiệt phân 2 muối. Tính tổng hệ số của bội phản ứng.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình sức nóng phân

4Fe(NO3)3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Vậy tổng thông số là 4 + 2 + 12 + 3 = 21

Đáp án D

b) Phương trình sức nóng phân

Hg(NO3)3  Hg + 2NO2 + O2

Vậy tổng hệ số là 1 trong + 1 + 2 + 1 = 5

Đáp án A

Lưu ý: Phản ứng sức nóng phân muối hạt nitrat

+ các muối nitrat của kim loại hoạt động mạnh (K, Na,…) bị phân hủy tạo nên muối nitrit cùng O2

+ những muối nitrat của sắt kẽm kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb,… bị phân hủy tạo oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

+ muối hạt nitrat của Ag, Au, Hg,… bị phân hủy tạo ra thành kim loại tương ứng, NO2 và O2

5. Giải bài 5 trang 45 SGK chất hóa học 11

Giải bài 5 trang 45 SGK hóa học 11. Viết phương trình hóa học của những phản ứng thực hiện dãy đưa hóa sau đây:

Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng triển khai dãy đưa hóa sau đây:

NO2 

*
 HNO3 
*
 Cu(NO3)2 
*
 Cu(OH)2 
*
 Cu(NO3)2 
*
 CuO 
*
 Cu 
*
 CuCl2

Lời giải chi tiết

*

6. Giải bài 6 trang 45 SGK hóa học 11

Giải bài xích 6 trang 45 SGK hóa học 11. Khi hài hòa 30,0 g các thành phần hỗn hợp đồng và đồng

Đề bàiKhi kết hợp 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng(II) oxit trong 1,50 lít hỗn hợp axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng phần trăm của đồng(II) oxit trong lếu hợp, nồng độ mol của đồng(II) nitrat cùng axit nitric trong dung dịch sau bội phản ứng, hiểu được thể tích dung dịch không cầm đổi.

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Viết PTHH và giám sát và đo lường theo PTHH.

Lời giải đưa ra tiết

*

7. Giải bài 7 trang 45 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 7 trang 45 SGK chất hóa học 11. Để pha chế 5,000 tấn

Đề bàiĐể pha chế 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0 % phải dùng từng nào tấn amoniac ?

Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8 %.

Xem thêm: Cách Vẽ Tứ Diện Đều Là Gì Định Nghĩa Của Tứ Diện Đều Là Hình Gì

Lời giải đưa ra tiết

*

Giải bài bác tập Hóa 11 bài bác 9 Axit nitric và muối nitrat - Hóa 11 bài xích 9 được biên soạn từ khá nhiều thầy thầy giáo dạy xuất sắc môn Hóa theo công tác SGK lớp 11 , khansar.net gửi đến chúng ta học sinh không thiếu thốn các bài soạn hóa 11 và bí quyết Giải Sách bài xích tập chất hóa học lớp 11 giúp để học tốt Hóa học tập 11.