- Chọn bài -Bài 29 : AnkenBài 30 : AnkađienBài 31 : rèn luyện : Anken với ankađienBài 32 : AnkinBài 33 : rèn luyện : AnkinBài 34 : Bài thực hành thực tế 4 : Điều chế và đặc điểm của etilen với axetilen

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập chất hóa học 11 – bài xích 32 : Ankin góp HS giải bài bác tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm căn nguyên cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 145 SGK Hóa 11):

a. Viết công thức cấu trúc và hotline tên những ankin có công thức C4H6 cùng C5H8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 145

b. Viết công thức kết cấu của những ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

Lời giải:

*

*

*

Bài 2 (trang 145 SGK Hóa 11): Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng giữa propin và các chất sau:

a. Hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b. Hỗn hợp brom (dư)

c. Dung dịch bạc đãi nitrat vào amoniac

d. Hidro clorua gồm xúc tác HgCl2

Lời giải:

a. CH ≡ C – CH3 + H2 –Pb/PbCO3, to→ CH2 = CH – CH3

b. CH ≡ C – CH3 + 2Br2 → CHBr2 – CBr2 – CH3 dd(dư)

c. CH ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH3 + NH4NO3

d. CH ≡ C – CH3 + HCl –HgCl2→ CH2 = CCl – CH3

Bài 3 (trang 145 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa học:

a. Phân minh axetilen với etilen

b. Phân biệt bố bình ko dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

Lời giải:

a. Cho tác dụng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 dư, hóa học nào tạo nên kết tủa thì chính là axetilen, hóa học nào không sinh sản kết tủa cho nên etilen.

Phương trình làm phản ứng:

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

b. Rước từ 3 bình các mẫu nhỏ tuổi để phân biệt.

– lần lượt dẫn những mẫu khí qua hỗn hợp AgNO3/NH3, mẫu nào làm cho dung dịch xuất hiện kết tủa thì đó là axetilen

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3


– lần lượt dẫn 2 mẫu khí còn lại qua dung dịch brom, mẫu mã khí như thế nào làm phai và nhạt màu nước brom là etilen.

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2=CH2Br

– Mẫu còn lại là metan.

Bài 4 (trang 145 SGK Hóa 11): cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in cùng axetilen. Tóm lại nào sau đó là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Bao gồm 2 hóa học tạo kết tủa cùng với dung dịch tệ bạc nitrat trong amoniac

C. Có cha chất có tác dụng làm mất màu hỗn hợp Brom

D. Không có chất nào làm phai màu dung dịch kali pemangalat

Lời giải:

– Đáp án C

– Phương trình hóa học:

CH2=CH2 +Br2→CH2Br-CH2Br

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2→CH3-CBr2-CBr2 –CH3

CH≡CH + 2Br2→CHBr2 -CHBr2

Bài 5 (trang 145 SGK Hóa 11): Dẫn 3,36 lít khí tất cả hổn hợp A có propin với eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Những thể tích khí đo làm việc đktc

a. Tính xác suất thể tích etilen vào A

b. Tính m

Lời giải:

a. Lúc dẫn tất cả hổn hợp A trải qua dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì propin sẽ công dụng hết với AgNO3/NH3, etilen ko tác dụng.

Xem thêm: Top 5+ Bài Nghị Luận Xã Hội Về Tính Tự Lập Của Giới Trẻ Hiện Nay (Dàn Ý + 9 Mẫu)

Vậy 0,840 lít khí bay ra là etilen.


*

b. Thể tích proprin là: 3,36 – 0,84 = 2,52 (l)

nC3H4 =

*
= 0,1125(mol)

*

⇒ m = 0,1125. 147 = 16,5375 (g)

Bài 6 (trang 145 SGK Hóa 11): trong những các ankin tất cả công thức phân tử C5H8 bao gồm mấy chất công dụng được với hỗn hợp AgNO3 vào NH3

A. 1 hóa học ; B. 2 chất