- Chọn bài xích -Bài 25: kim loại kiềm cùng hợp chất quan trọng đặc biệt của kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27: Nhôm và hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập: tính chất của nhôm và hợp chất của nhômBài 30: Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của chúng

Xem cục bộ tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 12 – bài 25: kim loại kiềm với hợp chất quan trọng đặc biệt của kim loại kiềm giúp HS giải bài tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 111 SGK Hóa 12): thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt kẽm kim loại kiềm là :

A. Ns1.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 bài 25

B. Ns2.

C. Ns2np1.

D. (n-1)dsxnsy.

Lời giải:

Đáp án A.

Bài 2 (trang 111 SGK Hóa 12): Cation M+ có cấu hình electron nghỉ ngơi phân phần ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation như thế nào sau đây?

A. Ag+.

B. Cu2+.

C. Na+.

D. K+.

Lời giải:

Đáp án C.

M+ có thông số kỹ thuật e là: 2s22p6.

⇒ cấu hình e của M là: 2s22p63s1

⇒ M là na ⇒ M+ là Na+

Bài 3 (trang 111 SGK Hóa 12): Nồng độ xác suất của dung dịch tạo thành thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là hiệu quả nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,87%.

C. 14%.

D. 14,04%.

Lời giải:

Đáp án C.

K + H2O → KOH + H2

Số mol K: nK =

*
= 1(mol)

Số mol KOH: nKOH = nK = 1(mol)

Khối lượng KOH là mKOH = 56.1 = 56 (g)

Số mol H2: nH2 = nK= 0,5(mol)

Khối lượng hỗn hợp là mdd = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (g)

Nồng độ C%KOH =

*
= 14%

Bài 4 (trang 111 SGK Hóa 12): trong số muối sau, muối bột nào dễ bị nhiệt phân:

A. LiCl.

B. NaNO3.

C. KHCO3.

D. KBr.

Lời giải:

Đáp án C.


*

Bài 5 (trang 111 SGK Hóa 12): Điện phân muối clorua kim loại kiềm lạnh chảy, chiếm được 0,896 lít khí (đktc) nghỉ ngơi anot cùng 3,12 g kim loại ở catot. Hãy xác minh công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Lời giải:

CT muối hạt clorua của KL kiềm là MCl

2MCl –dpnc→ 2M + Cl2

Khí làm việc anot là Cl2. Số mol Cl2:

*

Số mol M là: nM = 0,04. 2 = 0,08 (mol)


*
→ M là K

Công thức muối hạt KCl

Bài 6 (trang 111 SGK Hóa 12): mang đến 100g CaCO3 chức năng hoàn toàn với hỗn hợp HCl để mang khí CO2 sục vào dung dịch cất 60 g NaOH. Tính cân nặng muối natri thu được.

Lời giải:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

*

K = 1,5 → làm phản ứng sản xuất hai muối hạt NaHCO3 với Na2CO3

*

Gọi x, y thứu tự là số mol NaHCO3 với Na2CO3

Theo bài xích ra ta bao gồm hệ


*

Khối lượng NaHCO3 m = 84.0,5 = 42 (g)

Khối lượng Na2CO3 m = 106.0,5 = 53 (g)

Tổng khối lượng muối nhận được sau làm phản ứng là: 42 + 53 = 95 (g)

Thành phần % theo khối lượng các chất

*

Bài 7 (trang 111 SGK Hóa 12): Nung 100g lếu hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho tới khi cân nặng của các thành phần hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Xem thêm: Văn Khấn Ông Thần Tài Thổ Địa, Xin Vía Thần Tài Hàng Tháng Chuẩn 2022

Lời giải:

*

Gọi y, x lần lượt là số mol NaHCO3 với Na2CO3

Theo bài xích ra ta gồm hệ


*

Thành phần % theo cân nặng các chất

*

Bài 8 (trang 111 SGK Hóa 12): cho 3,1 g lếu láo hợp tất cả hai kim loại kiềm ở nhì chu kì tiếp đến nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 sinh sống đktc cùng dung dịch kiềm.

a) xác minh tên 2 KL đó và tính nhân tố phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại

b) Tính thể tích dd HCl 2M cần dùng làm trung hòa dd kiềm và khối lượng muối clorua thu được.