Lý thuyết: Cấu chế tác phân tử hợp hóa học hữu cơ

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hóa trị và link giữa những nguyên tử

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi gồm hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

2. Mạch cacbon

Trong hợp chất hữu cơ, những nguyên tử cacbon di link với nhau sản xuất thành mạch cacbon. Bao gồm 3 một số loại mạch cacbon là mạch ko phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh cùng mạch vòng.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 trang 112

3. Trơ trọi tự link giữa các nguyên tử vào phân tử

Mỗi hợp hóa học hữu cơ tất cả một đơn nhất tự links giữa những nguyên tử vào phân tử. Thí dụ: cùng bí quyết phân tử C2H6O nhưng riêng biệt tự links giữa các nguyên tử không giống nhau, tạo nên thành hai đúng theo chất khác nhau là rượu etylic cùng đimetyl ete.

II. CÔNG THỨC CẤU TẠO

Công thức kết cấu là bí quyết biểu diễn không thiếu liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử.

Như vậy, công thức kết cấu cho biết thành phần của phân tử và riêng biệt tự link giữa những nguyên tử vào phân tử.


Quảng cáo


Hướng dẫn giải bài tập Hóa 9 trang 112: Cấu sinh sản phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 1: Hãy chỉ ra phần đông chỗ sai trong số công thức sau với viết lại đến đúng :

*

Công thức đúng:

Bài 2 : Hãy viết công thức kết cấu của những chất gồm công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom gồm hoá trị I.


Quảng cáo


Giải bài 2:

*

Bài 3 Hóa 9 trang 112: Hãy viết công thức kết cấu dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H8, C5H10.

Xem thêm: Kể Về Một Thầy Cô Giáo Mà Em Quý Mến (26 Mẫu), Kể Về Một Cô Giáo Mà Em Quý Mến

Giải

Bài 4: Những công thức cấu trúc nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Giải :– 1,3,4 là công thức kết cấu rượu etylic– 2,5 là công thức cấu trúc của đimetylete

Bài 5 (Hóa 9 trang 112): Phân tử hợp chất hữu cơ A bao gồm hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam hóa học A chiếm được 5,4 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết cân nặng mol của A là 30 gam.

Giải: Theo đề bài, chất hữư cơ A cất 2 nguyên tố, lúc đốt cháy A chiếm được H20, suy га A đựng C và H, bí quyết phân tử của A có dạng CxHy. Có rất nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. Mãng cầu = 3 : 30 = 0,1 mol;nH2O = 5,4 :18 = 0,3 mol