SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
đồ lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa nâng cao 10

*
Sách bài tập hóa học 10 cải thiện

Giải bài xích tập Sách bài bác tập chất hóa học 10 nâng cao - giải thuật bài tập Sách bài tập chất hóa học 10 nâng cao - Tổng đúng theo lời giải cho các bài tập trong Sách bài bác tập hóa học 10 nâng cấp


CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ bài ôn tập bài 1: yếu tố nguyên tử bài bác 2: hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học bài bác 3: Đồng vị. Nguyên tử khối cùng nguyên tử khối trung bình bài 4: Sử hoạt động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử bài bác 5: luyện tập về: Thành phần kết cấu nguyên tử. Cân nặng của nguyên tử. Obitan nguyên tử bài 6: Lớp với phân lớp electron bài 7: tích điện của những electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử bài xích 8: rèn luyện chương 1 CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN bài xích 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học bài 10: Sự đổi khác tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố chất hóa học bài xích 11: Sự biến đổi một số đai lượng vật dụng lí của những nguyên tố hóa học bài 12: Sự biến hóa tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định chế độ tuần trả bài xích 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học bài 14: rèn luyện chương 2 CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC bài 16: quan niệm về links hóa học. Link ion bài xích 17: liên kết cộng hóa trị bài 18: Sự lai hóa những obitan nguyên tử. Sự hình thành link đơn, link đôi và links ba bài bác 19: luyện tập về: link ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa những obitan nguyên tử bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử bài bác 21: Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học bài xích 22: Hóa trị cùng số oxi hóa bài bác 23: liên kết kim các loại bài 24: luyện tập chương 3 CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC bài bác 25: phản ứng lão hóa – khử bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ bài 27: rèn luyện chương 4 CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN bài xích 29: bao quát về nhóm halogen bài xích 30: Clo bài 31: Hiđro clorua – axit clohiđric bài xích 32 : hòa hợp chất gồm oxi của clo bài xích 33: luyện tập về clo cùng hợp hóa học của clo bài bác 34: Flo bài bác 35: Brom bài xích 36: Iot bài xích 37: rèn luyện chương 5 CHƯƠNG 6.

Xem thêm: De Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu Lớp 4 Tập 1, Tập Đọc: Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu

NHÓM OXI bài 40: bao gồm về nhóm oxi bài xích 41: Oxi bài xích 42: Ozon và hiđro peoxit bài 43: sulfur bài bác 44: Hiđro sunfua bài xích 45: phù hợp chất có oxi của diêm sinh bài bác 46: luyện tập chương 6 CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - Sách bài bác tập HÓA 10 NÂNG CAO bài xích 49: vận tốc phản ứng chất hóa học bài xích 50: cân đối hóa học bài bác 51: Luyện tập: vận tốc phản ứng và cân đối hóa học