Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT trang bị Lí 9

Bài 1 trang 4 sách bài xích tập thứ Lí 9: Khi để vào dây dẫn một hiệu điện nạm 12V thì cường độ loại điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu như điện vậy đặt vào nhị đầu dây dẫn kia tăng lên tới mức 36V thì độ mạnh chạy qua nó là bao nhiêu.

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Vậy cường độ cái điện chạy qua dây dẫn lúc U = 36V là:
*
Bài 2 trang 4 sách bài tập đồ vật Lí 9: Cường độ dòng điện chạy sang 1 dây dẫn là 1,5A khi này được mắc vào hiệu điện cầm 12V. Hy vọng dòng điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế yêu cầu là bao nhiêu ?

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 1,5A; I2 = I1 + 0,5 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Trong kia I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn chiếc điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5A thì hiệu điện thế buộc phải là:

*

Bài 3 trang 4 sách bài xích tập thiết bị Lí 9: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện gắng 6V thì cường độ cái điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng: Nếu bớt hiệu điện cụ đặt vào nhị đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây lúc đó có cường độ là 0,15A. Theo em công dụng này đúng tốt sai? vì sao?

Tóm tắt:

U1 = 6V; I1 = 0,3A; U2 = U1 – 2 V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong đó U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu sút hiệu điện vậy đặt vào nhị đầu dây dẫn đi 2V thì mẫu điện chạy qua dây dẫn lúc ấy có độ mạnh là

*
Kết trái I = 0,15A là sai vì đã nhầm là hiệu điện thê giảm sút hai lần. Theo đầu bài, hiệu điện thế giảm sút 2V có nghĩa là còn 4V. Lúc đó cường độ chiếc điện là 0,2A.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 9 bài 1

Bài 4 trang 4 sách bài bác tập đồ vật Lí 9: khi để hiệu điện vắt 12V vào nhì đầu một dây thì cái điện chạy qua tất cả cường độ 6mA. Hy vọng dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn đó tất cả cường độ sụt giảm 4mA thì hiệu điện nắm là:

A. 3V

B. 8V

C. 5V

D. 4V

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 6mA = 0,006 A; I2 = I1 – 4mA = I1 – 0,004 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong đó I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ mong mỏi cho chiếc điện chạy qua dây dẫn có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện cố gắng là Giải bài tập vật dụng lý lớp 9

*
Chọn câu D: 4V.

Bài 5 trang 4 sách bài xích tập thứ Lí 9: Cường độ mẫu điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như nỗ lực nào vào hiệu điện cụ giữa nhị đầu dây dẫn kia

A. Không đổi khác khi biến đổi hiệu năng lượng điện thế

B. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với hiệu điện thế

C. Tỉ trọng thuận với hiệu điện thế

D. Sút khi tăng hiệu năng lượng điện thế

Lời giải:

Chọn C.

Cường độ dòng điện chạy qua chiêu mộ dây dẫn phụ thuộc vào hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây dẫn đó vì công thức: I = U/R

Trong đó R là điện trở của dây dẫn cùng là hằng số với dây dẫn đó.

Xem thêm: Công Thức Nào Sau Đây Là Xenlulozơ ? Công Thức Nào Sau Đây Là Của Xenlulozơ

Vì vậy cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện cố đặt vào đầu nhì dây dẫn đó.