- Chọn bài bác -Bài 12: liên kết ion - Tinh thể ionBài 13: link cộng hóa trịBài 14: Tinh thể nguyên tử cùng tinh thể phân tửBài 15: Hóa trị với số oxi hóaBài 16: Luyện tập: links hóa học

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 10 – bài 13: link cộng hóa trị giúp HS giải bài tập, cung cấp cho những em một khối hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập làm việc khoa học, làm căn nguyên cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 64 SGK Hóa 10): lựa chọn câu đúng tốt nhất về link cộng hóa trị.

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 13

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim cùng với nhau.

B. Trong những số đó cặp electron thông thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vì chưng sự dùng thông thường electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 64 SGK Hóa 10): lựa chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong links cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện nhỏ dại hơn.

B. Links cộng hóa trị tất cả cực được tạo thành thân 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không tồn tại cực được khiến cho từ những nguyên tử khác hoàn toàn nhau về đặc thù hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử béo thì phân tử phân rất yếu.

Lời giải:

B đúng.

Bài 3 (trang 64 SGK Hóa 10): Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. Kĩ năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành liên kết hóa học.

B. Kỹ năng nhường electron của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia bội phản ứng bạo gan hay yếu của nguyên tử đó.

D. Kĩ năng nhường proton của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

A đúng.

Bài 4 (trang 64 SGK Hóa 10): ráng nào là links ion, liên kết cộng hóa trị ko cực, links cộng hóa trị tất cả cực, liên kết cộng hóa trị gồm cực. Mang đến thí dụ minh họa.

Lời giải:


Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa những ion sở hữu điện trái dấu.

Thí dụ : K+ + Cl– → KCl.

Liên kết cộng hóa trị không cực là link được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung.

Thí dụ:

*

Liên kết cộng hóa trị trong số đó cặp electron bình thường bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là links cộng hóa trị có cực

Thí dụ:

*

hay H – Cl

Bài 5 (trang 64 SGK Hóa 10): dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho thấy thêm có loại link nào trong số chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy quý hiếm độ âm điện của các nguyên tố nghỉ ngơi bảng 6 trang 45.

Lời giải:

Hiệu độ âm điện:

CaCl2: 2,16. Links ion

AlCl3: 1,55. Link cộng hóa trị tất cả cực

CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

Al2S3: 0,97. Link cộng hóa trị tất cả cực.

Bài 6 (trang 64 SGK Hóa 10): Viết công thức electron và công thức kết cấu các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Lời giải:

Công thức electron cùng công thức kết cấu các phân tử sau:

*

*
*
*

Bài 7 (trang 64 SGK Hóa 10): X, A, Z là đông đảo nguyên tố có số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố đó.

b) Dự đoán links hóa học có thể có giữa những cặp X với A, A với Z, Z cùng X.

Lời giải:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F bao gồm độ âm năng lượng điện là 3,98.

19A : 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K gồm độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s22s22p4 Đây là O tất cả độ âm điện là 3,44.

b) Cặp X và A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có links ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có link ion.

Xem thêm: Cách Tính Nghiệm Phương Trình Bậc 2, Cách Tính Delta Và Delta Phẩy Phương Trình Bậc 2

Cặp X và Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có link cộng hóa trị có cực.