Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 94 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 12 trang 94 Toán 6 Tập 1 . Tích một vài chẵn những thừa số nguyên âm bao gồm dấu gì ?

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc Bài 12 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 95 Toán 6 Tập 1 . Tính bởi hai giải pháp và đối chiếu kết quả:

Xem giải thuật


bài bác 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tiến hành các phép tính:

Xem giải mã


bài 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Thế một thừa số bởi tổng để tính:

Xem giải thuật


bài bác 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17);b) (-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57).

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 tính chất của phép nhân

Xem giải thuật


bài 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tích sau bên dưới dạng một lũy thừa:

Xem giải mã


bài 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích và lý giải vì sao:

Xem lời giải


bài bác 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 96 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Xem lời giải


bài 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) cùng với 0;b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 với 0.

Xem thêm: Bộ Đề Toán Lớp 7 Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Mới Nhất, Đề Thi Hk1 Toán 7

Xem lời giải


bài xích 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Tính quý hiếm của biểu thức:

Xem giải thuật


bài bác 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng đặc thù a(b - c) = ab - ac, điền số phù hợp vào ô trống:

Xem giải thuật


bài 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Giá trị của tích

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.