*

*

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 8 (trang 15 SGK Vật Lý 10)

Đồ thị tọa độ - thời gian vào chuyển động thẳng của một chiếc xe gồm dạng như ở hình 2.5. Trong khoảng thời gian như thế nào xe chuyển động thẳng đều?

Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến t1.Chỉ vào khoảng thời gian từ t1đến t2.Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.Không có những lúc nào xe chuyển động thẳng đều.

*

Lời giải

Đáp án A do đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều là 1 trong đoạn thẳng. Đồ thị tương ứng đoạn từ t1 đến t2 cho thấy tọa độ x không nắm đổi, tức là lúc đó vật dừng lại.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: bài bác 2. Chuyển động thẳng đều