Giải bài bác tập trang 8 bài rèn luyện Vở bài xích tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết phân số thập phân phù hợp vào khu vực chấm bên dưới mỗi vén của tia số...
Bạn đang xem: 1

Đề bài

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào nơi chấm bên dưới mỗi vạch của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. Gửi thành phân số thập phân tất cả mẫu số là 100

(eqalign và 17 over 10 = ............. = .............. cr và 9 over 25 = ............. = .............. cr và 200 over 1000 = ............. = .............. cr và 38 over 200 = ............. = .............. cr )

4. một tấm học có 30 học tập sinh, trong đó có số học viên thích học tập môn Toán, số học viên thích học vẽ . Hỏi lớp học tập đó tất cả bao nhiêu học viên thích học tập Toán, bao nhiêu học viên thích học tập vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân tương thích vào vị trí chấm bên dưới mỗi vun của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(eqalign và 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr & 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr và 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Năm 2020, Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng

đưa thành phân số thập phân gồm mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr và 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. một tấm học bao gồm 30 học sinh, trong số đó có (90 over 100) số học viên thích học tập môn Toán, (80 over 100) số học sinh thích học vẽ . Hỏi lớp học tập đó tất cả bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?