Xin chào những em đang đi tới với lớp học tập Toán của khansar.net! Ngày hôm nay, họ sẽ thuộc học bài xích : số lượng giới hạn của hàng số nhé! bài giảng dược soạn dựa theo công tác sách giáo khoa, có bổ sung cập nhật và sửa đổi theo phương thức dạy học mới, từ triết lý đến thực hành, giúp những em nỗ lực bài giỏi hơn với thấy môn Toán không hề khó nhằn như tưởng tượng!

Lý thuyết buộc phải nắm: giới hạn của hàng số

Giới hạn hữu hạn của dãy số

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*