" class="title-header">Glucozơ ko phản ứng được với hóa học nào sau đây? A. Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường. B. H2 (xúc tác Ni, to).


Bạn đang xem: Glucozo không phản ứng với chất nào

*

154356 điểm

trần tiến


Glucozơ không phản ứng được với hóa học nào sau đây?A. Cu(OH)2 ở ánh sáng thường.B. H2 (xúc tác Ni, to).C. CH3CHO.D. Hỗn hợp AgNO3/NH3, to.
*Xem thêm: Bài Viết Về Gương Người Tốt Việc Tốt Trong Ngành Giáo Dục 2022

Glucozơ ko phản ứng được với hóa học nào sau đây?A. Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường.B. H2 (xúc tác Ni, to).C. CH3CHO.D. Hỗn hợp AgNO3/NH3, to.Đáp án+) 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O+) CH2OH4CHO + H2 -to, Ni→ CH2OH4CH2OH+) CH2OH4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O -to→ CH2OH4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3Glucozơ ko phản ứng được CH3CHO→ Đáp án C