khansar.net trình làng đến các em học viên lớp 10 bài viết H2S chức năng với dung dịch kiềm; H2S công dụng với dung dịch muối; đốt cháy hợp hóa học sunfua, nhằm mục tiêu giúp những em học xuất sắc chương trình hóa học 10.

*Bạn đang xem: H2s + koh tỉ lệ 1 1

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết H2S tính năng với hỗn hợp kiềm; H2S công dụng với hỗn hợp muối; đốt cháy hợp chất sunfua:Dạng 9.1: Khi mang đến H2S chức năng với hỗn hợp kiềm (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 …). Đề bài bác đã cho biết lượng H2S với kiềm, yêu cầu tính lượng sản phẩm. Phương pháp: phương pháp 1: Lập tỉ lệ chế tác muối axit chứa gốc H2S sản xuất muối th-nc chứa gốc tạo nên 2 một số loại muối. Nếu rơi vào trường đúng theo này, ta viết 2 phương trình bội phản ứng, để x, y vào và giải hệ. Phương pháp 2: Viết phương trình phản bội ứng theo trình tự: H2S + kiềm + muối hạt sunfua + H2O (1) nếu như sau bội nghịch ứng (1) mà H2S vẫn còn đấy dư thì xẩy ra thêm phương trình H2S + muối hạt sunfua + muối hiđrosunfua (2).Bài 1: Dẫn 5,6 lít khí hiđro sunfua (đktc) vào: a) 400ml dung dịch NaOH 2M. Tính CM của những chất trong hỗn hợp thu được. B) 200g dung dịch KOH 11,2%. Tính C% những chất trong dung dịch thu được. Gợi ý giải.Bài 2: mang lại 17g hiđro sunfua hấp thụ hoàn toàn bởi 500ml dung dịch KOH 2M. A) Tính cân nặng muối thu được. B) Tính CM những chất trong hỗn hợp thu được.Bài 3: Dẫn 0,1 mol H2S lần lượt trải qua a) 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M. B) 100ml dung dịch KOH 1,2M. C) 500ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Tính centimet của hỗn hợp sau phản ứng trong môi trường xung quanh hợp trên.Dạng 9.2: H2S tác dụng với hỗn hợp muối bài 1: Cho tất cả hổn hợp A có Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư nhận được 6,72 lít khí B (đktc). Dẫn tất cả hổn hợp khí B qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì nhận được 47,8g kết tủa màu sắc đen. A) Viết phương trình bội nghịch ứng xảy ra. B) Tính yếu tắc % trọng lượng các chất trong A. C) Tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí B so với không khí.Dạng 9.3: Đốt cháy hợp chất sunfua bài 1: Đốt cháy 251,2g các thành phần hỗn hợp FeS2 và ZnS thu được 71,68 lít SO2 (đktc). Tính thành phần % của những chất tất cả trong tất cả hổn hợp ban đầu.Bài 2: mang lại 8,96 lít (đktc) khí H2S vào một trong những bình đựng 85,2g khí Cl2 rồi đổ thêm 1 lít nước vào bình để phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. A) trong bình còn khí gì? bao nhiêu mol? b) Tính cân nặng H2SO4 sinh ra.Bài 3: 150g hỗn hợp H2S 3,4% tính năng vừa đầy đủ với 50g dung dịch NaOH được muối trung hòa. Tính C% của dung dịch NaOH cùng của muối sinh ra.Bài 4: Một hỗn hợp có H2S với H2 có số mol theo tỉ trọng 2:1. Phân tách 6,72 lít tất cả hổn hợp khí bên trên thành 2 phần bởi nhau. – Phần 1 mang đốt trọn vẹn cần V lít O2 (đktc). – Phần 2 sục vào hỗn hợp Pb(NO3)2 20%. A) Tính V. B) Tính cân nặng dung dịch Pb(NO3)2 đủ dùng phản ứng với phần 2.Bài 5: Đốt 121,25g quặng ZnS nguyên hóa học 80% trong không khí.

Xem thêm: Từ " Sân Si Là Gì Facebook ? Làm Cách Nào Để Bớt Tính Sân Si

Oxi hóa gồm xúc tác tổng thể khí nhận được rồi cho vào 120ml H2O. Tính C% của hỗn hợp thu được.