Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật

Hai dây nhôm bao gồm cùng chiều dài cùng tiết diện tương ứng là : l1= 2l2 ; S2 = 2S1. Tìm quan hệ giữa điện trở R1 cùng R2.

Bạn đang xem: Hai dây nhôm có cùng chiều dài


*

mk giải cho 2 phương pháp nhé

C1

do L1=2L2 => R1 = 2R2 ( Điện trở tỉ lệ thuận vs chiều nhiều năm dây dẫn) (1)

S2=2S1 => R1 = 2R2 ( điện trở tỉ lệ thành phần nghịch vs máu diện dây dẫn) (2)

từ là 1 và 2 => R1 = 4R2

C2

(R1= hodfracl_1s_1= hodfrac2l_2S_1) ( L1= 2L2)

(R2= hodfracl_2s_2= hodfracl_22S1) ( S2=2S1)

Ta gồm (dfracR1R2=dfrac hodfrac2l_2S1 hodfracl22S1=4)

Vậy R1 = 4R2Nguyễn Văn ThànhDark Bang SilentLê Phương GiangMa Đức Minhnguyen thi vangNguyễn vàng anh Thư Nguyễn Việt Lâmgiups mk vs


*

Hai dây nhôm thuộc chiều lâu năm . Dây thứ nhất có tiết diện S1 =1mm2 và có điện trở R1 = 8Ω. Dây sản phẩm công nghệ hai gồm tiết diện S2 =2mm 2. Tính năng lượng điện trở R2?


Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng có thuộc chiều dài. Dây đầu tiên có ngày tiết diện S1 = 0.5mm2 và 

R1  =8,5 W .Dây vật dụng hai gồm điện trở R2 = 127,5W , có tiết diện S2 là : A.S2 = 0,33 mm2 B. S2 = 0,5 mm2 C. S2 = 15 mm2 D. S2 = 0,033 mm2.

Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng nguyên khối có điện trở 9,6W với lõi tất cả 30 gai đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi gai dây mảnh là:

A. R = 9,6 W . B. R = 0,32 W . C. R = 288 W . D. R = 28,8 W .

Câu 8: nhị dây dẫn các làm bằng đồng có thuộc chiều nhiều năm l . Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6W .Dây đồ vật hai có tiết diện 2S. Điện trở dây sản phẩm công nghệ hai là: A. 12 W . B. 9 W . C. 6 W . D. 3 W .

Câu 9:Hai dây dẫn hình trụ được gia công từ và một vật liệu, có cùng chiều nhiều năm , tất cả tiết diện thứu tự là S1,S2 ,diện  trở khớp ứng của chúng thỏa điều kiện:

A.=

*
. B.
*
=
*
. C.
*
. D.
*
.

Câu 10: Một gai dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, tất cả tiết diện S1 =0,4 mm2 và tất cả điện 

trở R1 bởi 60 W. Hỏi một dây không giống làm bằng kim lọai đó nhiều năm l2= 30m tất cả điện trở R2=30W thì

có huyết diện S2 là A. S2 = 0,8mm2 B. S2 = 0,16mm2 C. S2 = 1,6mm2 D. S2 = 0,08 mm2

Câu 11:  Biến trở là một linh phụ kiện :

A. Sử dụng để biến đổi vật liệu dây dẫn vào mạch.

B. Dùng để điều chỉnh cường độ chiếc điện vào mạch .

C. Dùng để làm điều chỉnh hiệu điện vậy giữa nhì đầu mạch .

D. Dùng để đổi khác khối lượng riêng dây dẫn vào mạch .

Câu 12: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay con quay của đổi thay trở, đại lượng nào sau đây sẽ đổi khác :

A. Tiết diện dây dẫn của biến trở .

B. Điện trở suất của hóa học làm thay đổi trở của dây dẫn .

C. Chiều lâu năm dây dẫn của đổi mới trở .

D. ánh sáng của biến chuyển trở .

Câu 13: trên một đổi mới trở gồm ghi 50 W - 2,5 A . Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 được phép ném lên hai đầu dây cố định và thắt chặt của biến trở là:

A.U = 125 V . B. U = 50,5V . C.U= 20V . D. U= 47,5V .

Câu 14: Một điện trở bé chạy được quấn bằng dây hợp kim nicrôm bao gồm điện trở suất 

r = 1,1.10-6  W.m, 2 lần bán kính tiết diện d1 = 0,5mm,chiều dài dây là 6,28 m. Điện trở lớn nhất của biến đổi trở là:

A. 3,52.10-3 W . B. 3,52 W . C. 35,2 W . D. 352 W .

Câu 15: tuyên bố nào dưới đây đúng tốt nhất khi nói tới mối liên hệ giữa cường độ cái điện sang 1 dây dẫn cùng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ mẫu điện qua một dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện gắng giữa nhị đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ mẫu điện chạy sang một dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện nạm giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. Cường độ mẫu điện qua một dây dẫn tỉ lệ thành phần nghịch cùng với hiệu điện chũm giữa nhị đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ cái điện sang một dây dẫn ko tỉ lệ cùng với hiệu điện cầm giữa hai đầu dây dẫn đó.

Câu 16: lúc hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn không gắng đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu năng lượng điện thế.

C. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn có những lúc tăng, thời điểm giảm.

D. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ trọng với hiệu điện thế.

Câu 16: Hiệu điện nuốm giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì

A. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn không cầm đổi.

B. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn có những lúc tăng, dịp giảm.

C. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn giảm bấy nhiêu lần.

D. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tăng bấy nhiêu lần.

Câu 17: Đồ thị trình diễn sự nhờ vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu dây dẫn bao gồm dạng là

A. Một mặt đường thẳng trải qua gốc tọa độ. C Một mặt đường thẳng không đi qua gốc tọa độ .

B. Một đường cong đi qua gốc tọa độ. D Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.

Câu 18: Để mày mò sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện nạm giữa nhị đầu dây dẫn ta triển khai thí nghiệm

A. Đo hiệu điện thế giữa nhị đầu dây dẫn với đầy đủ cường độ mẫu điện khác nhau.

B. Đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với các hiệu điện thế khác biệt đặt vào nhì đầu dây dẫn.

C. Đo điện trở của dây dẫn với các hiệu điện cố gắng khác nhau.

D. Đo năng lượng điện trở của dây dẫn với các cường độ cái điện không giống nhau.

Câu 19: Khi biến đổi hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tất cả mối quan liêu hệ:

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện núm giữa nhị đầu dây dẫn đó.

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu dây dẫn đó.

C. Chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thay giữa nhì đầu dây dẫn đó tăng.

D. Không tỉ lệ cùng với hiệu điện nắm giữa nhì đầu dây dẫn đó.

Câu 20: Cường độ cái điện qua đèn điện tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cầm cố giữa hai đầu nhẵn đèn. Điều đó tức là nếu hiệu điện nỗ lực tăng 1,2 lần thì

A. Cường độ cái điện tăng 2,4 lần. B Cường độ loại điện giảm 2,4 lần.

C Cường độ loại điện sút 1,2 lần. D.. Cường độ mẫu điện tăng 1,2 lần.

Câu 21: lúc đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thay 6V thì cường độ mẫu điện qua nó là 0,5A.Nếu hiệu điện nạm đặt vào nhị đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là:

A. 1,5A. B. 2A. C. 3A. D. 1A.

Câu 22: Đặt hiệu điện vậy U giữa hai đầu những dây dẫn khác nhau, đo cường độ dòng điện I chạy qua từng dây dẫn đó với tính quý giá U/I, ta thấy cực hiếm U/I

A. Càng lớn nếu hiệu điện vậy giữa nhị đầu dây dẫn càng lớn.

B. Ko xác định so với mỗi dây dẫn.

C. Càng khủng với dây dẫn làm sao thì dây đó bao gồm điện trở càng nhỏ.

D. Càng khủng với dây dẫn làm sao thì dây đó tất cả điện trở càng lớn.

Câu 23: Điện trở R của dây dẫn biểu hiện cho

A. Tính cản trở cái điện các hay không nhiều của dây. B. Tính ngăn trở hiệu điện thế những hay ít của dây.

C Tính cản ngăn electron các hay ít của dây. D. Tính ngăn trở điện lượng nhiều hay không nhiều của dây.

Câu 24: nội dung định lý lẽ Omh là:

A. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện cố gắng giữa hai đầu dây dẫn cùng tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu dây dẫn và không tỉ trọng với năng lượng điện trở của dây.

C. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thay giữa nhì đầu dây dẫn với tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

D. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch cùng với hiệu điện rứa giữa nhị đầu dây dẩn cùng tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 25: Biểu thức đúng của định nguyên lý Ohm là: A.

*
. B.
*
. C.
*
. D. U = I.R.

Câu 26: Cường độ chiếc điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Lúc ấy hiệu điện cầm giữa hai đầu điện trở là:

A. 3,6V. B. 36V. C. 0,1V. D. 10V.

Câu 27: Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện rứa 3V thì cường độ mẫu điện qua nó là

A. 36A. B. 4A. C.2,5A. D. 0,25A.

Câu 28: Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện núm 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A. Dây dẫn ấy gồm điện trở là

A. 3Ω. B. 12Ω. C.0,33Ω. D. 1,2Ω.

Câu 29: Chọn đổi khác đúng vào các biến hóa sau:

A. 1kΩ = 1000Ω = 0,01MΩ B.. 1MΩ = 1000kΩ = 1.000.000Ω C 1Ω = 0,001kΩ = 0,0001MΩ D . 10Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ

Câu 30: Đặt một hiệu điện ráng U = 12V vào nhị đầu một năng lượng điện trở. Cường độ mẫu điện là 2A. Nếu như tăng hiệu điện vắt lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là

A. 3A. B. 1A. C. 0,5A. D. 0,25A.

Câu 31: Đặt vào nhị đầu một năng lượng điện trở R một hiệu điện gắng U = 12V, lúc ấy cường độ mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở là 1,2A. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện qua năng lượng điện trở là 0,8A thì ta bắt buộc tăng năng lượng điện trở thêm một lượng là: A. 4,0Ω. B. 4,5Ω. C. 5,0Ω. D. 5,5Ω.

Câu 32: lúc để hiệu điện nuốm 4,5V vào nhị đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 0,3A. Nếu như tăng đến hiệu điện nỗ lực này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là: A. 0,2A. B. 0,5A. C. 0,9A. D. 0,6A.

Câu 33: Một dây dẫn lúc mắc vào hiệu điện cụ 5V thì cường độ mẫu điện qua nó là 100mA. Khi hiệu năng lượng điện thế tăng thêm 20% giá trị thuở đầu thì cường độ chiếc điện qua nó là: A. 25mA. B. 80mA. C. 110mA. D. 120mA.

Câu 34: sử dụng hiệu điện vắt nào bên dưới đây hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể? A. 6V. B. 12V. C. 24V. D. 220V.

Câu 35: Để bảo đảm an tòan khi sử dụng điện, ta yêu cầu phải:

A. Mắc thông liền cầu chì loại ngẫu nhiên cho mỗi hình thức điện. C áp dụng dây dẫn không tồn tại vỏ bọc phương pháp điện.

B. Rút phích cắm đèn thoát khỏi ổ cắn khi cầm bóng đèn. D . Làm cho thí nghiệm với nguồn điện bao gồm hiệu điện nạm 220v.

Câu 36: Cách áp dụng nào sau đây là tiết kiệm điện năng?

A. Sử dụng đèn bàn có công suất 100W.

B. Sử dụng những thiết bị năng lượng điện khi cần thiết .

C. Sử dụng những thiết bị đun nóng bằng điện .

D. Sử dụng những thiết bị điện nhằm chiếu sáng suốt cả ngày đêm .

Câu 37: đèn điện ống 20W sáng hơn đèn điện dây tóc 60W là do

A. Chiếc điện qua bóng đèn ống táo bạo hơn.

B. Năng suất bóng đèn ống sáng hơn.

C. Ánh sáng sủa tỏa ra từ đèn điện ống phù hợp với mắt hơn.

D. Dây tóc bóng đèn ống lâu năm hơn.

Câu 38: phương pháp nào dưới đó là công thức tính cường độ dòng điện qua mạch khi bao gồm hai điện trở mắc song song :

A. I = I1 = I2 B. I = I1 + I2 C.

*
D.
*

Câu 39: trong số phát biểu sau đây phát biểu nào là sai ?

A. Để đo cường độ cái điện yêu cầu mắc ampe kế với dụng cụ cần đo

B. Để đo hiệu điện vắt hai đầu một dụng cụ cần mắc vôn kế tuy nhiên song cùng với dụng cụ đề xuất đo

C. Để đo điện trở bắt buộc mắc oát kế tuy nhiên song cùng với dụng cụ phải đo . (x)

D. Để đo năng lượng điện trở một dụng cụ đề nghị mắc một ampe kế tiếp nối với luật và một vôn kế song song với hiện tượng đó.

Câu 40: phát biểu nào sau đây là đúng chuẩn ?

A. Cường độ loại điện qua các mạch tuy nhiên song luôn bằng nhau.

B. Để tăng năng lượng điện trở của mạch , ta cần mắc một năng lượng điện trở mới tuy vậy song với mạch cũ .

C. Khi các bóng đèn được mắc song song , nếu bóng đèn này tắt thì những bóng đèn cơ vẫn hoạt động .

D. Lúc mắc tuy vậy song, mạch bao gồm điện trở béo thì cường độ loại diện trải qua lớn

Câu 41: lựa chọn câu sai :

A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc tiếp nối : R = n.r

B. Điện trở tương tự R của n điện trở r mắc tuy nhiên song : R =

*

C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song bé dại hơn điện trở từng thành phần

D. Trong khúc mạch mắc tuy vậy song cường độ mẫu điện qua những điện trở là đều bằng nhau .

Câu 42: cách làm nào là đúng vào lúc mạch điện có hai điện trở mắc song song?

A. U = U1 = U2 B. U = U1 + U2 C.

*
D.
*

Câu 43: Câu phạt biểu như thế nào đúng khi nói đến cường độ dòng điện vào mạch mắc thông suốt và tuy vậy song ?

A. Cường độ chiếc điện bằng nhau trong những đoạn mạch

B. Hiệu điện cụ tỉ lệ thuận với điện trở của các đoạn mạch

C. Bí quyết mắc thì không giống nhau nhưng hiệu điện nạm thì như nhau ở các đoạn mạch mắc tiếp liền và tuy nhiên song

D. Cường độ loại điện bằng nhau trong các đoạn mạch tiếp nối , tỉ trọng nghịch với năng lượng điện trở trong số đoạn mạch mắc song song .

Câu 44: các công thức tiếp sau đây công thức làm sao là cách làm tính năng lượng điện trở tương tự của hai năng lượng điện trở mắc song song ?.

A. R = R1 + R2 B . R =

*

C.

*
D. R =
*

 

Câu 45: khi mắc R1 và R2 tuy nhiên song với nhau vào trong 1 hiệu điện thế U . Cường độ cái điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là :

A . 1,5 A B. 1A C. 0,8A D. 0,5A

Câu 46: Một mạch điện bao gồm hai điện trở R1 cùng R2 mắc tuy nhiên song cùng nhau . Khi mắc vào một trong những hiệu điện cụ U thì cường độ cái điện chạy qua mạch chính là : I = 1,2A với cường độ chiếc điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A . Cường độ loại điện chạy qua R1 là :

A. I1 = 0,5A B. I1 = 0,6A C. I1 = 0,7A D. I1 = 0,8A

Câu 47: Hai điện trở R1 = 3Ω , R2 = 6Ω mắc tuy nhiên song với nhau , điện trở tương đương của mạch là :

A. Rtđ = 2Ω B.Rtđ = 4Ω C.Rtđ = 9Ω D. Rtđ = 6Ω

Câu 48: nhị bóng đèn có ghi : 220V – 25W , 220V – 40W . Để 2 đèn điện trên hoạt động thông thường ta mắc song song vào nguồn tích điện :

A. 220V B. 110V C. 40V D. 25V

Câu 49: Hai điện trở R1 = 8Ω , R2 = 2Ω mắc tuy vậy song với nhau vào hiệu điện thay U = 3,2V . Cường độ cái điện chạy qua mạch đó là :

A. 1A B. 1,5A C. 2,0A D. 2,5A

Câu 50: Hai năng lượng điện trở R1 , R2 mắc song song với nhau . Biết R1 = 6Ω điện trở tương tự của mạch là Rtđ = 3Ω . Thì R2 là :

A. R2 = 2 Ω B. R2 = 3,5Ω C. R2 = 4Ω D. R2 = 6Ω

Câu 51: Mắc bố điện trở R1 = 2Ω , R2 = 3Ω , R3 = 6Ω tuy nhiên song cùng nhau vào mạch điện U = 6V . Cường độ cái điện qua mạch thiết yếu là

A . 12A B. 6A C. 3A D. 1,8A

Câu 52: trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cách làm nào sau đó là sai?

A. U = U1 + U2 + …+ Un.

B. I = I1 = I2 = …= In

C. R = R1 = R2 = …= Rn

D. R = R1 + R2 + …+ Rn

Câu 53: Đại lượng làm sao không biến đổi trên đoạn mạch mắc nối tiếp?

A. Điện trở.

B. Hiệu điện thế.

C. Cường độ loại điện.

D. Công suất.

Câu 54: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 cùng R2 mắc nối liền có năng lượng điện trở tương tự là:

A. R1 + R2. B. R1 . R2 C.

*
D.
*

Câu 55: cho hai năng lượng điện trở R1= 12W cùng R2 = 18W được mắc nối liền nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó rất có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây:

A. R12 = 12W B.R12 = 18W C. R12 = 6W D. R12 = 30W

Câu 56: Đoạn mạch tất cả hai điện trở R1 với R2 mắc nối tiếp. Quan hệ giữa hiệu điện nỗ lực hai đầu mổi năng lượng điện trở với điện trở của nó được màn trình diễn như sau:

A. = . B. = . C.

*
=
*
. D.A với C đúng

Câu 57: bạn ta chọn một số điện trở loại 2W với 4W nhằm ghép nối liền thành đoạn mạch bao gồm điện trở tổng cộng 16W. Trong các phương án sau đây, giải pháp nào là sai?

A. Chỉ dùng 8 điện trở nhiều loại 2W. C.Chỉ dùng 4 điện trở các loại 4W.

B. Dùng 1 điện trở 4W và 6 năng lượng điện trở 2W. D. Sử dụng 2 năng lượng điện trở 4W cùng 2 điện trở 2W.

Câu 58: Hai điện trở R1= 5W và R2=10W mắc nối tiếp. Cường độ loại điện qua năng lượng điện trở R1 là 4A. Thông tin nào sau đấy là sai?

Điện trở tương tự của cả mạch là 15W. C. Cường độ cái điện qua điện trở R2 là 8A.

Hiệu điện vắt hai đầu đoạn mạch là 60V. D. Hiệu điện vậy hai đầu điện trở R1 là 20V.

Câu 59: vạc biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ loại điện trong khúc mạch nối tiếp?

A. Trong khúc mạch mắc nối tiếp, cường độ loại điện qua đồ vật dẫn đã càng khủng nếu năng lượng điện trở trang bị dẫn kia càng nhỏ.

B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ chiếc điện qua đồ vật dẫn đang càng mập nếu điện trở trang bị dẫn đó càng lớn.

C. Cường độ mẫu điện ở bất kì vật dẫn làm sao mắc nối tiếp với nhau cũng bằng nhau.

D. Trong khúc mạch mắc nối tiếp, cường độ loại điện qua đồ dẫn không nhờ vào vào năng lượng điện trở các vật dẫn đó.

Câu 60: Đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, gọi I là cường độ dòng điện vào mạch. U1  và U2 theo thứ tự là hiệu điện gắng giữa hai đầu mỗi điện trở, U là hiệu điện cụ giữa nhị đầu đoạn mạch, hệ thức như thế nào sau đó là đúng?

A. I =

*
. C. = .

B. U1 = I.R1 D. Những phương án vấn đáp trên các đúng.

Câu 61: Điện trở R1= 10W chịu đựng được hiệu điện thế lớn số 1 đặt vào hai đầu của chính nó là U1= 6V. Điện trở R2= 5W chịu được hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 đặt vào nhị đầu của chính nó là U2= 4V. Đoạn mạch tất cả R1 và R2 mắc nối tiếp chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào nhì đầu của đoạn mạch này là: A. 10V. B. 12V. C. 9V. D.8V

Câu 62: Điện trở R1= 30W chịu được chiếc điện lớn nhất là 2A với điện trở R2= 10W chịu đựng được loại điện lớn số 1 là 1A. Hoàn toàn có thể mắc thông suốt hai điện trở này vào hiệu điện ráng nào dưới đây? A. 40V. B. 70V. C.80V. D. 120V

Câu 63: Định quy định Jun-Lenxơ cho biết thêm điện năng biến hóa thành : A Cơ năng. D.Hoá năng. C. Sức nóng năng. DNăng lượng ánh sáng.

Câu 64: trong số biểu thức sau đây, biểu thức làm sao là biểu thức của định khí cụ Jun-Lenxơ?

A. Q = I².R.t B. Q = I.R².t C. Q = I.R.t D. Q = I².R².t

Câu 65: nếu nhiệt lượng Q tính bằng Calo thì đề xuất dùng biểu thức nào trong những biểu thức sau?

A. Q = 0,24.I².R.t B. Q = 0,24.I.R².t C. Q = I.U.t D. Q = I².R.t

Câu 66: phạt biểu như thế nào sau đây là đúng với ngôn từ của định vẻ ngoài Jun- Lenxơ?

A. Nhiệt độ lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với cường độ cái điện, tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở và thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua.

B. Sức nóng lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ loại điện, tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.

C. Sức nóng lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với cường độ chiếc điện, tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cầm giữa nhì đầu năng lượng điện trở và thời gian dòng năng lượng điện chạy qua.

D. Nhiệt lượng tỏa ra vào một dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở và thời gian dòng năng lượng điện chạy qua.

Câu 67: mong chì là một trong thiết bị đỡ đần ta sử dụng bình an về điện. ước chì hoạt động dựa vào:

A. Hiệu ứng Jun – Lenxơ

B. Sự nóng chảy của kim loại.

C. Sự nở bởi nhiệt.

D. A và B đúng.

Câu 68: mang lại hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra trên từng dây với điện trở của nó được viết như sau:

A. = . B = . C

*
=
*
. D A và C đúng

Câu 69: mang đến hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song, quan hệ giữa sức nóng lượng toả ra trên mỗi dây cùng điện trở của chính nó được màn trình diễn như sau:

A. =

*
. B. = . C. Q1. R2 = Q2.R1 D. A và C đúng

Câu 70: Một dây dẫn tất cả điện trở 176W được mắc vào mối cung cấp điện có hiệu điện cụ U=220V. Sức nóng lượng lan ra bên trên dây dẫn đó trong 15 phút là:

A. 247.500J. B. 59.400calo C. 59.400J. D. A cùng B đúng

Câu 71: hai dây đồng chất lần lượt gồm chiều dài và tiết diện gấp hai nhau ( l1 =2l2 ; S1 = 2S2). Nếu cùng mắc chúng vào nguồn điện bao gồm cùng hiệu điện vắt U trong cùng một khoảng thời gian thì: A. Q1 = Q2. B. Quận 1 = 2Q2. C.Q1 = 4Q2. D. Q1=

*

Câu 72: Một bếp điện có hiệu điện chũm định nấc U = 220V. Nếu như sử dụng bếp ở hiệu điện cầm U’ = 110V và áp dụng trong thuộc một thời hạn thì sức nóng lượng tỏa ra của phòng bếp sẽ:

A. Tạo thêm 2 lần. B. Tăng thêm 4 lần . C. Giảm đi 2 lần. D. Giảm sút 4 lần.

Câu 73: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có năng lượng điện trở R=80W và cường độ loại điện qua phòng bếp khi đó là I=2,5A.. Nhiệt lượng mà phòng bếp tỏa ra trong 1giây là: A. 200J. B. 300J. C. 400J. D. 500J.

Câu 74: nhị dây dẫn đồng hóa học được mắc nối tiếp, một dây gồm chiều nhiều năm l1= 2m, tiết diện S1= 0,5mm². Dây kia bao gồm chiều lâu năm l2= 1m, huyết diện S2= 1mm². Quan hệ của nhiệt độ lượng tỏa ra trên mỗi dây dẫn được viết như sau:

A. Q1 = Q2. B. 4Q1 = Q2. C. Quận 1 = 4Q2. D. Quận 1 = 2Q2.

Câu 75: Điện trở suất được bố trí theo máy tự: Bạc, đồng, nhôm, Vonfam, sắt kẽm kim loại nào dẫn điện cực tốt ?

A. Vonfam. B. Nhôm. C. Bạc. D. Đồng.

Câu 76: Dây dẫn gồm chiều nhiều năm l, tiết diện S cùng làm bởi chất có điện trở suất r , thì gồm điện trở R được xem bằng công thức .

A. R = r

*
. B. R =
*
. C. R =
*
. D. R = r
*

Câu 77: Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn hình trụ có:

A.Chiều lâu năm 1 m huyết diện rất nhiều 1m2 . B. Chiều dài 1m huyết diện đông đảo 1cm2 .

C. Chiều nhiều năm 1m huyết diện phần đa 1mm2  . D. Chiều dài 1mm máu diện phần nhiều 1mm2.

Câu 78: Nếu bớt chiều nhiều năm của một dây dẫn đi 4 lần với tăng ngày tiết diện dây đó lên 4 lần thì năng lượng điện trở suất của dây dẫn sẽ:

A. Bớt 16 lần. B. Tăng 16 lần . C. Ko đổi. D. Tăng 8 lần.

Câu 79: Một dây dẫn bằng đồng đúc có chiều lâu năm l = 100cm , tiết diện 2 mm2 ,điện trở suất r =1 ,7.10 -8 Wm. Điện trở của dây dẫn là :

A. 8,5.10 -2 W. B. 0,85.10-2W. C. 85.10-2 W. D. 0,085.10-2W. 

Câu 80: đánh giá và nhận định nào là không đúng :

A. Điện trở suất của dây dẫn càng nhỏ dại thì dây dẫn đó dẫn năng lượng điện càng tốt.B. Chiều dài dây dẫn càng ngắn thì dây kia dẫn điện càng tốt.

C. Tiết diện của dây dẫn càng bé dại thì dây kia dẫn năng lượng điện càng tốt.D. Huyết diện của dây dẫn càng nhỏ tuổi thì dây kia dẫn năng lượng điện càng kém.

Câu 81: Một dây dẫn bởi nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, 2 lần bán kính tiết diện d = 2 mm, điện trở suất r = 2,8.10-8Wm , điện trở của dây dẫn là :

A.5,6.10-4 W. B. 5,6.10-6W. C. 5,6.10-8W. D. 5,6.10-2W.

Câu 82: nhị dây dẫn gồm cùng chiều dài , cùng tiết diện, năng lượng điện trở dây thứ nhất lớn hơn điện trở dây sản phẩm công nghệ hai cấp 2 lần, dây trước tiên có điện trở suất r = 1,6.10 -8 W m , năng lượng điện trở suất của dây thiết bị hai là :

A. 0,8.10-8Wm. B. 8.10-8Wm. C. 0,08.10-8Wm. D. 80.10-8Wm.

Câu 83: lựa chọn câu trả lời đúng:

A. Điện trở của một dây dẫn ngắn luôn luôn bé dại hơn điện trở của một dây dẫn lâu năm .

B. Một dây nhôm có 2 lần bán kính lớn sẽ sở hữu điện trở nhỏ hơn một gai dây nhôm tất cả đường kính bé dại .

C. Một dây dẫn bởi bạc luôn luôn bao gồm điện trở nhỏ dại hơn một dây dẫn bằng sắt.

D. Nếu người ta đối chiếu hai dây đồng có cùng huyết diện, dây có chiều lâu năm lớn sẽ sở hữu được điện trở lớn hơn.

Câu 84: đánh giá và nhận định nào là không đúng?

Để sút điện trở của dây dẫn fan ta:

A. Giảm tiết diện của dây dẫn cùng dùng vật tư có điện trở suất nhỏ.B. Dùng vật tư có năng lượng điện trở suất nhỏ.

C. Tăng ngày tiết diện của dây dẫn cùng dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.D. Tăng ngày tiết diện của dây dẫn.

Câu 85: phương pháp nào tiếp sau đây không phải  là công thức tính công suất p. Của đọan mạch chỉ đựng điện trở R, được mắc vào hiệu điện cố U, dòng điện chạy qua gồm cường độ I. A. P= U.I. B. Phường =

*
. C. P=
*
. D. P=I 2.R .

Câu 86: hiệu suất điện cho thấy thêm :

A. Năng lực thực hiện nay công của chiếc điện .B. Năng lượng của cái điện.

C. Lượng điện năng thực hiện trong một đơn vị thời gian. D. Mức độ mạnh, yếu ớt của dòng điện.

Câu 87: trên một nhẵn đèn bao gồm ghi 12 V– 6W .

A. Cường độ dòng điện lớn số 1 mà đèn điện chịu được là 2A. B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà đèn điện chịu được là 0,5A.

C. Cường độ dòng điện buổi tối thiểu mà đèn điện sáng được là 2A.. D. Cường độ loại điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A.

Câu 88: bên trên một nhẵn đèn có ghi 110V-55W . Điện trở của chính nó là . A. 0,5 W . B. 27,5W . C. 2W. D. 220W.

Câu 89: lựa chọn câu vấn đáp  sai:

Một quạt năng lượng điện có tía nút điều chỉnh tốc độ quay nhanh theo lắp thêm tự tăng dần của những nút (1), (2) cùng (3).Công suất của quạt khi bật :

A. Nút (3) là béo nhất.

B. Nút (1) là khủng nhất.

C. Nút (1) nhỏ tuổi hơn công suất nút (2).

D. Nút (2) nhỏ dại hơn công suất nút (3).

Câu 90: Số oát ghi trên hiện tượng điện cho biết thêm :

A. Hiệu suất mà biện pháp tiêu thụ khi hoạt động bình thường. B. Điện năng mà mức sử dụng tiêu thụ lúc hoạt động thông thường trong thời gian 1 phút .

C. Công mà mẫu điện thực hiện khi dụng cụ hoạt động bình thường.

D. Năng suất điện của chế độ khi thực hiện với đa số hiệu điện thế không vượt thừa hiệu điện gắng định mức.

Câu 91: 1 bàn là điện có công suất định nấc 1100W với cường độ cái điện định mức 5A. Năng lượng điện trở suất là 1,1.10-6Wm với tiết diện của dây là 0,5mm2, chiều dài của dây là : A .10m.B. 20m. C. 40m. D. 50m.

Câu 92: nhì bóng đèn, một cái có công suất 75W, chiếc kia có hiệu suất 40W, họat động thông thường dưới hiệu điện cầm 120V. Khi so sánh điện trở dây tóc của hai bóng đèn thì :

A. Đèn công suất 75W bao gồm điện trở phệ hơn. B. Đèn hiệu suất 40W gồm điện trở lớn hơn.

C. Điện trở dây tóc hai đèn như nhau. D. Không đối chiếu được.

Câu 93: vào công thức phường = I2.R nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ cái điện 4 lần thì công suất:

A. Tăng vội vàng 2 lần. B. Giảm xuống 2 lần. C. Tăng vội 8 lần. D. Giảm đi 8 lần.

Câu 94: Hai bóng đèn lần lượt bao gồm ghi số 12V- 9W và 12V- 6W được mắc song song vào nguồn điện gồm hiệu điện cố 12V .

A. Nhì đèn sáng bình thường . B. Đèn trước tiên sáng yếu hơn thông thường .

C. Đèn đầu tiên sáng táo bạo hơn bình thường . D. Đèn thứ hai sáng sủa yếu hơn bình thường .

Câu 95: tích điện của dòng điện gọi là:

A. Cơ năng. B sức nóng năng. C quang năng. D Điện năng. 

Câu 96: Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết:

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình. B công suất điện mà gia đình sử dụng.

C Điện năng mà gia đình đã sử dụng. D Số chế độ và vật dụng điện đang được sử dụng.

Xem thêm: Câu Chuyện Sau Chia Tay Chẳng Ai Đúng Sai, Ex’S Hate Me (Part 2)

Câu 97: Thiết bị năng lượng điện nào tiếp sau đây khi hoạt động đã chuyển hoá năng lượng điện năng thành cơ năng cùng nhiệt năng?

A.Quạt điện. B. Đèn LED. C. Bàn là điện. D. Nồi cơm điện.

Câu 98: công thức tính công của cái điện sản ra trong một đoạn mạch là:

A. A = U.I2.t B A = U.I.t C A = U2.I.t D A =

*

Câu 99: lúc đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện nỗ lực 12V thì cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch là 0,5A. Công của cái điện sản ra trên đoạn mạch kia trong 10 giây là: A. 6J B. 60J C. 600J D. 6000J

Câu 100: hàng ngày công tơ năng lượng điện của một gia đình đếm 2,5 số. Gia đình đó vẫn tiêu thụ hàng ngày một lượng điện năng là: