Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToán vật dụng lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Haiô tô chuyểnđược 16t hàng .Ô tô bé chuyểnđượcít hơnô tô bự 4 tấn hàng.Hỏi mỗiô sơn

chuyểnđược bao nhiêu tấn hàng??


*

*

Ô sơn to chuyển được số tấn sản phẩm là :

(16 + 4 ) : 2=10 (tấn)

Ô tô nhỏ nhắn chuyển được số tấn hàng là:

10 - 4 = 6 ( tấn )

Đáp số:Ô tô to lớn :10 tấn

Ô đánh bé: 6 tấn

 


*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Hai xe hơi chuyển được 16 tấn hàng .Ô tô nhỏ xíu chuyển được thấp hơn ô tô mập 4 tấn hàng.Hỏi mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn hàng??


Ô tô lớnchuyển được số tấn mặt hàng là:

(16 + 4) : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé bỏng chuyển được số tấn mặt hàng là:

10 - 4 = 6 (tấn)

Đáp số: ô tô lớn: 10 tấn

Ô tô bé: 6 tấn.


ô tô bé bỏng chuyển được số tấn sản phẩm là :

( 16 - 4 ) : 2 = 6 ( tấn mặt hàng )

ô tô béo chở được số tấn sản phẩm là :

16 - 6 = 10 ( tấn sản phẩm )

đáp số : 6 tấn hàng và 10 tấn hàng


Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô nhỏ nhắn chuyển được ít hơn ô tô bự 4 tấn hàng. Hỏi mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn hàng?


Tóm tắt

*

Bài giải

Hai lần ô tô lớn chở được là:

16 + 4 = 20 (tấn)

Ô tô lớn chở được là:

20 : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé nhỏ chở được là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số: Ô tô bé bỏng 6 tấn

Ô tô phệ 10 tấn


hai xe hơi chuyển được 16t hàng ô tô bé chuyển được thấp hơn ô đánh lộn 4 tấn hàng hỏi mỗi xe hơi chuyển được được từng nào tấn hàng


Ô tô phệ chuyển được số mặt hàng là : (16+4):2=10(tấn )

Ô tô nhỏ bé chuyển được số sản phẩm là : 16 -10=6(tấn)

Đ/s:.......


2 xe hơi chở gạo mức độ vừa phải hai ô tô chuyển được 12 tấn gạo. Ô tô nhỏ chuyển được ít hơn ô tô lớn 6t gạo. Hỏi mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn


Hai ô tô chuyển được 18 tấn gạo ô tô bé dại chuyển được ít hơn xe hơi lớn 6 tấn. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn gạo?


Ô tô mập chuyển được số tấn gạo là:

(18 + 6) : 2 = 12 (tấn)

Ô tô bé dại chuyển được số tấn gạo là:

18 - 12 = 6 (tấn)

Đ/S:..


Mua 5 hộp sữa hết 325000 đồng.Có 585 đồng thì cài đặt được từng nào hộp sữa?

2/Một đoàn xe xe hơi vận gửi 145 tấn mặt hàng vào kho.Lần đầu bao gồm 12 xe ô tô chở được 60 tấn hàng.Hỏi cần bao nhiêu xe ô tô như thế để chở không còn số hàng còn lại?


a) Mỗi vỏ hộp sữa có mức giá trị là: 325000:5=65000(đồng)

585000 đồng thì cài đặt được số vỏ hộp sữa là: 585000:65000=9 (hộp)

Đáp số: 9 hộp

b) từng xe chở được số tấn gạo là: 60:12=5 (tấn)

Trong kho còn lại số hàng là: 145-60=85(tấn)

Cần số xe nhằm chở không còn số hàng còn sót lại là: 85:5=17(xe)

Đáp số: 17 xe


Có 6 xe hơi loại phệ , mỗi xe hơi chởđược 3 tấn hàng với 4 ô tô loại nhỏ tuổi , mỗi ô tô chở được 2 tấn hàng . Hỏi trung bình môi ô tô chở từng nào tấn mặt hàng ?


6 xe hơi loại mập chở được số tấn hàng là: 6x3=18 (tấn)

4 xe hơi loại to chở được số tấn hàng là: 4x2=8 (tấn)

Tổng số tấn hàng là: 18+8=26 (tấn)

Có toàn bộ số xe pháo là: 6+4=10 (xe)

Trung bình mỗi xe chở đượcsố tấn sản phẩm là: 26:10=2,6 (tấn)Đáp số : 2,6 tấn hàng


Có 5 xe hơi đầu mỗi ô tô chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi sau mỗi ô tô chuyển được 45 tạ . Hỏi vừa đủ mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn lương thực ?


5 xe hơi đầu chyển được số tấn hoa màu là :

(36 imes5=180) ( tạ ) = 18 tấn

4 ô-tô sau gửi được số tấn thực phẩm là:

(45 imes4=180) ( tạ ) = 18 tấn

Có tất cả số xe xe hơi vận đưa đclà:

(5+4=9)( xe )

Trung bình mỗi xe gửi được số thực phẩm là

(left(18+18 ight)div9=4)( tấn )

Đáp số : 4 tấn


Có 9 xe hơi chuyển thực phẩm vào thành phố, trong những số đó 5 ô tô đầu mỗi ô tô chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?


5 ô tô đầu gửi được là:

5 x 36 = 180 (tạ)

4 ô tô sau chở được là:

4 x 45 = 180 (tạ)

9 xe hơi chuyển được là :

180 + 180 = 360 (tạ) = 36 (tấn)

Đáp số : 36 tấn
Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lớp 11 Môn Tiếng Anh Lớp 11, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Anh Lớp 11

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên