- cách 2: Tính $f'left( x ight)$, giải phương trình $f'left( x ight) = 0$ cùng kí hiệu $x_1,...,x_n$ là các nghiệm của nó.

Bạn đang xem: Hàm số nào không có cực trị

- bước 3: Tính $f''left( x ight)$ và $f''left( x_i ight)$.

- cách 4: Dựa cùng dấu của $f''left( x_i ight)$ suy ra điểm rất đại, rất tiểu:

+ Tại những điểm $x_i$ nhưng mà $f''left( x_i ight) > 0$ thì đó là vấn đề cực tiểu của hàm số.

+ Tại các điểm $x_i$ cơ mà $f''left( x_i ight) thì sẽ là điểm cực lớn của hàm số.


Cực trị của hàm số --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV khansar.net


Đáp án A: $y' = 3x^2 ge 0 $ với đa số (x) bắt buộc hàm số đồng trở nên trên (R). Vì thế nó không có cực trị.

Xem thêm: Lịch Âm 2019 Hôm Nay Ngày Mấy Âm 2019 Hôm Nay Là Ngày Bao Nhiêu?

Vậy hàm số $y = x^3$ không có cực trị.

Đáp án B: $y' = 3x^2 + 6x = 3xleft( x + 2 ight) = 0 Leftrightarrow left< egingatheredx = 0 hfill\x = - 2 hfill \ endgathered ight.$ $y'' = 6x + 6 Rightarrow left{ egingathered y''left( 0 ight) = 6 > 0 hfill \ y''left( - 2 ight) = - 6 0,forall x > 0hfill \ y' 0,forall x > 0 hfill \ y' a*
Cực trị của hàm số - ĐGNL ĐHQG Hà NộiLuyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ bao gồm bảng trở thành thiên như sau:

*

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai:*

**


*


*

*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và gồm bảng xét vệt (f"left( x ight)) như sau:

*

Hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm bao nhiêu điểm rất trị?Cho hàm số (fleft( x ight)) có bảng phát triển thành thiên như sau:

*

Số điểm rất trị của hàm số (fleft( x^2 - 2x ight)) là:

*

*


*