+ Tỉ số hai giá trị bất cứ của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị khớp ứng của đại lượng kia.

Bạn đang xem: Hàm số và đồ thị

* ví như hai đại lượng $y$ với $x$ tỉ lệ thành phần thuận cùng nhau theo tỉ số (k) thì: (y = kx;)

(dfracy_1x_1 = dfracy_2x_2 = dfracy_3x_3 = ... = k) ; (dfracx_1x_2 = dfracy_1y_2;dfracx_1x_3 = dfracy_1y_3;...)

2. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

a) Định nghĩa

b) Tính chất

* nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì:

+ Tích hai giá bán trị khớp ứng của chúng luôn luôn luôn không đổi.

+ Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị khớp ứng của đại lượng kia.

* trường hợp hai đại lượng y cùng x tỉ lệ thành phần nghịch với nhau theo thông số tỉ lệ (a) thì:

(x_1y_1 = x_2y_2 = x_3y_3 = ... = a)

(dfracx_1x_2 = dfracy_2y_1;dfracx_1x_3 = dfracy_3y_1;...)

3. Hàm số

a) Định nghĩa hàm số

Nếu đại lượng $y$ dựa vào vào đại lượng chuyển đổi $x$ làm thế nào để cho với mỗi giá trị của $x$ ta luôn khẳng định được có một giá trị tương xứng của $y$ thì $y$được hotline là hàm số của $x$ và $x$ hotline là đổi mới số.

Nhận xét: Nếu đại lượng (y) là hàm số của đại lượng $x$ thì mỗi quý hiếm của đại lượng (x) đều phải sở hữu một giá bán trị tương xứng duy duy nhất của đại lượng (y) ( tuyệt mỗi quý hiếm của (x) không thể bao gồm hơn một giá trị khớp ứng của đại lượng (y)).


Chú ý:

+ lúc $x$ chuyển đổi mà $y$ luôn nhận một cực hiếm thì $y$ được gọi là hàm hằng.

+ Hàm số hoàn toàn có thể được cho bởi bảng, bằng công thức,…

+ khi $y$ là hàm số của $x$ ta rất có thể viết: (y = fleft( x ight);y = gleft( x ight);...)

b) khía cạnh phẳng tọa độ

+ khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ ( khía cạnh phẳng gồm hệ trục tọa độ $Oxy$ ) được khẳng định bởi hai trục số vuông góc với nhau: trục hoảnh $Ox$ và trục tung $Oy$ ; điểm $O$ là nơi bắt đầu tọa độ.

+ hai trục tọa độ chia mặt phẳng tọa độ thành tứ góc phần tứ thứ I, II, III, IV theo sản phẩm công nghệ tự ngược chiều kim đồng hồ.

*

* Tọa độ một điểm:

Trên mặt phẳng tọa độ:

+ mỗi điểm $M$ khẳng định một cặp số (left( x_0;y_0 ight).) trái lại mỗi cặp số (left( x_0;y_0 ight)) khẳng định một điểm $M$ .

+ Cặp số (left( x_0;y_0 ight)) điện thoại tư vấn là tọa độ của điểm $M$ , (x_0) là hoành độ, (y_0) là tung độ của điểm $M.$

+ Điểm $M$ bao gồm tọa độ (left( x_0;y_0 ight)) kí hiệu là (Mleft( x_0;y_0 ight).)

c) Đồ thị của hàm số (y = fleft( x ight))

+ Đồ thị của hàm số (y = fleft( x ight)) là tập hợp toàn bộ các điểm biểu diễn các cặp giá chỉ trị tương xứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.

+ Một điểm $H$ thuộc đồ vật thị $left( H ight)$ của hàm số (y = fleft( x ight)) thì bao gồm tọa độ thỏa mãn nhu cầu đẳng thức (y = fleft( x ight)) cùng ngược lại.

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3,4 Trang 171 Sgk Toán 5: Luyện Tập Về Giải Toán Tiết 165

(Mleft( x_0;y_0 ight) in left( H ight) Rightarrow y_0 = fleft( x_0 ight))

4. Đồ thị của hàm số $y = ax,left( a e 0 ight)$

+ Đồ thị của hàm số (y = axleft( a e 0 ight))là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.