tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hàm số y = tanx tiếp tục khoảng nào sau đây:

*

Cho hàm số f ( x ) = x 2 + 1 x 2 + 5 x + 6 lúc ấy hàm số y = f(x) thường xuyên trên các khoảng như thế nào sau đây?

A. (-3; 2).

Bạn đang xem: Hàm số y=tanx có liên tục trên r không

B. (-2; +∞).

C. (-∞; 3).

D. (2; 3).

Xem thêm: Vì Sao Nói Cách Mạng Tư Sản Pháp Là Cuộc Cách Mạng Triệt Để Nhất ?


Cho những hàm số f x = x + 1 x 2 + x - 6 với g x = rã x + sin x

Với mỗi hàm số, hãy xác minh các khoảng trên đó hàm liên tục.


Cho hàm số y = sin x / ( 1 + rã x ) v à k ∈ Z .

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác minh của hàm số?

A. - π 2 + k 2 π ; π 2 + k 2 π ;

B. π + k 2 π ; 3 π 2 + k 2 π ;

C. 3 π 4 + k 2 π ; 3 π 2 + k 2 π ;

D. π 2 + k 2 π ; 3 π 4 + k 2 π ;


Đạo hàm của hàm số: y = sin 2 x + cos x 2 + 1 2 - rã x bằng biểu thức làm sao sau đây?

A. Cos 2 x - sin x 2 + 1 2 - 1 cos 2 x

B. 2 cos 2 x - x sin x 2 + 1 2 - 1 2 x cos 2 x

C. - 2 cos x + x sin x 2 + 1 2 - 1 2 x cos 2 x

D. 2 cos 2 x + x sin x 2 + 1 2 - 1 2 x cos 2 x


Cho hàm số f(x)= 2 x 3 + a x 2 - 4 x + b ( x - 1 ) 2 k h i x ≠ 1 3 c + 1 k h i x = 1 . Hiểu được a, b, c là quý giá thực nhằm hàm số liên tục tại x 0 = 1 . Giá trị c thuộc khoảng chừng nào sau đây?

A. C ∈ ( 0 ; 1 )

B. C ∈ 1 ; 2

C. C ∈ 2 ; 3

D. C ∈ 3 ; 4


Cho hàm số f(x)liên tục bên trên đoạn cùng f(a) = b, f(b) = a, cùng với 0 B.  f x + a = 0  

C.  f x - x = 0  

D.  f x + x = 0


Cho hàm số y = f(x) liên tục trên  ℝ và có đồ thị như hình

*

Gọi m là số nghiệm của phương trình f(f(x)) = 1 . Khẳng định nào sau đó là đúng?

A.  m > 1

B.  m > 0

C.  m ≤ 0

D.  0


Cho hàm số y = f(x) liên tục trên  ℝ và có đồ thị như hình

*

Gọi m là số nghiệm của phương trình f(f(x)) = 1 . Xác định nào sau đấy là đúng?