Viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau:

a) Fe2(SO4)3 + NaOH b) NH4Cl + AgNO3 c) NaF + HCl d) MgCl2+ KNO3 e) FeS(r) + HCl g) HClO + KOH
Bạn đang xem: Hclo + koh pt ion thu gọn

Phương trình phân tử với ion xảy ra trong hỗn hợp :

a) Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4 Ion: 2Fe3++ 3SO42-+ 6Na++ 6OH-→ 2Fe(OH)3↓+6Na++ 3SO42- Ion rút gọn: Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3+ AgCl↓Ion:NH4+ Cl-+ Ag++ NO3-→ NH4++ NO3-+ AgCl↓Ion rút gọn:Cl-+ Ag+→ AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑Ion: Na++ F-+ H++ Cl-→ Na++ Cl-+ HF↑Ion rút gọn:F-+ H+→ HF↑

d) không tồn tại phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2+ H2S ↑Ion:FeS(r) + 2H++ 2Cl- → Fe2++ 2Cl- + H2S↑Ion rút gọn:FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OIon:HClO + K++ OH-→ K++ CIO-+ H2OIon rút gọn:HClO + OH-→ CIO-+ H2O.


Xem toàn bộ: Giải bài bác 4 bội nghịch ứng hiệp thương ion trong dung dịch những chất điện li


Trắc nghiệm hóa học 11: bài 4 phản bội ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li
Từ khóa tìm kiếm kiếm Google: giải câu 5 trang đôi mươi sgk hóa 11, giải câu 5 bài bác 4 hóa 11, hóa 11 câu 5 trang 20, Câu 5 trang 20 bài phản ứng thảo luận ion, phương trình phân tử cùng ion rút gọn gàng

Giải những bài tập khác


Bình luận


Giải bài bác tập đa số môn khác


Giải sgk lớp 11
Soạn văn 11 tập 1
Soạn văn 11 tập 2
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Giải đại số và giải tích lớp 11
Giải hình học tập lớp 11
Giải sgk hoá học 11
Giải sgk đồ gia dụng lí 11
Giải sgk sinh học tập 11
Giải sgk lịch sử dân tộc 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11
Giải sgk giờ Anh 11
Giải sgk giờ anh 11 mới
Trắc nghiệm lớp 11
Trắc nghiệm GDCD 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm lịch sử 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm hóa 11
Trắc nghiệm sinh học tập 11
Trắc nghiệm đồ lý 11
Trắc nghiệm tiếng Anh 11
Trắc nghiệm Toán 11
Trắc nghiệm hình học 11

Tài liệu tìm hiểu thêm 11


Tập văn mẫu mã 11
Tập phiên bản đồ địa lí 11
Giáo án lớp 11
Giáo án ngữ văn 11
Giáo án đại số 11
Giáo án hình học 11
Giáo án lịch sử vẻ vang 11
Giáo án công dân 11
Giáo án giờ Anh 11
Giáo án địa lý 11
Giáo án đồ vật lý 11
Giáo án sinh học tập 11
Giáo án hóa học 11
Giáo án technology 11
Giáo án tin học 11
*Xem thêm: Màu Bậc 2 - Tính Chất Vai Trò Của Các Loại Màu

Kết nối: