*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hình chóp ngũ giác

Cho $2$ đường thẳng (a,b) cắt nhau và không trải qua điểm (A). Xác định được rất nhiều nhất từng nào mặt phẳng vì $a,b$ và $A$?


Một hình không khí có hình chiếu đứng (nhìn trường đoản cú trước vào (có thể nhìn từ sau) nhằm từ hình 3 chiều chuyển sang hình 2D) hình chiếu bằng (nhìn từ bên trên xuống) rất có thể nhìn từ dưới lên)), hình chiếu cạnh (từ trái sang trọng (có thể nhìn từ đề nghị sang)) theo lần lượt được biểu hiện như sau:


*

Cho tứ giác lồi (ABCD) và điểm $S$ ko thuộc $mpleft( ABCD ight)$. Tất cả bao nhiêu khía cạnh phẳng phân biệt xác minh bởi $3$ trong các các điểm $A,B,C,D,S$?


Cho bốn điểm không đồng phẳng, ta rất có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng khác nhau từ tư điểm đã đến ?


Trong mp(left( alpha ight)), cho bốn điểm (A,B,C,D) trong đó không tồn tại ba điểm như thế nào thẳng hàng. Điểm (S otin mpleft( alpha ight)). Tất cả mấy mặt phẳng tạo vì (S) cùng hai trong số bốn điểm nói trên?


Trong mặt phẳng (left( alpha ight)) đến tứ giác (ABCD), điểm (E otin left( alpha ight)). Hỏi tất cả bao nhiêu phương diện phẳng tách biệt tạo vày ba trong năm điểm (A,B,C,D,E)?


Cho năm điểm (A,B,C,D,E) trong đó không có bốn điểm nào ở trên và một mặt phẳng. Hỏi bao gồm bao nhiêu mặt phẳng tạo vày ba trong số năm điểm đã cho?


*

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình thang (ABCD m left( ABparallel CD ight).) xác minh nào sau đây sai?


Cho tứ diện (ABCD.) điện thoại tư vấn (G) là trọng tâm của tam giác(BCD.) Giao con đường của khía cạnh phẳng (left( ACD ight)) cùng (left( GAB ight))là:


Cho điểm $A$ không nằm trên mặt phẳng $left( alpha ight)$ chứa tam giác $BCD.$ rước $E,,,F$ là những điểm theo lần lượt nằm trên các cạnh $AB,,,AC.$ lúc $EF$ và $BC$ cắt nhau tại $I,$ thì $I$ không phải là điểm chung của hai mặt phẳng như thế nào sau đây?


Cho tứ diện (ABCD.) hotline (M, m N) lần lượt là trung điểm của (AC, m CD.) Giao tuyến đường của hai mặt phẳng (left( MBD ight)) cùng (left( ABN ight)) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình bình hành. Gọi (M, m N) lần lượt là trung điểm (AD) với (BC.) Giao tuyến của nhì mặt phẳng (left( SMN ight)) và (left( SAC ight)) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành. Gọi (I, m J) thứu tự là trung điểm (SA, m SB.) xác minh nào tiếp sau đây sai?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình thang (ABCD m left( ADparallel BC ight).) hotline (M) là trung điểm (CD.) Giao con đường của hai mặt phẳng (left( MSB ight)) và (left( SAC ight)) là:


Cho 4 điểm không đồng phẳng $A,,,B,,,C,,,D.$ call $I,,,K$ thứu tự là trung điểm của $AD$ và $BC.$ Giao tuyến đường của $left( IBC ight)$ cùng $left( KAD ight)$ là:
Xem thêm: Soạn Văn Chữ Người Tử Tù Chi Tiết, Soạn Bài Chữ Người Tử Tù (Nguyễn Tuân)

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thang với (ABparallel CD). Hotline (I) là giao điểm của (AC) cùng (BD). Trên cạnh (SB) đem điểm (M). Search giao con đường của nhì mặt phẳng (left( ADM ight)) với (left( SAC ight)).


Cho tứ diện $ABCD$ cùng điểm $M$ thuộc miền trong của tam giác $ACD,.$ điện thoại tư vấn $I$ cùng $J$ thứu tự là nhì điểm bên trên cạnh $BC$ và $BD$ làm sao cho $IJ$ không song song với $CD,.$ gọi $H,,,K$ theo lần lượt là giao điểm của $IJ$ với $CD$, của $MH$ với $AC,.$ Giao tuyến đường của nhị mặt phẳng $left( ACD ight)$ và $left( IJM ight)$ là: