Quan gần kề sơ đồ dùng hô hấp sáng sủa (hình 11.2), hãy cho biết: xuất phát nguyên liệu (axit glicôlic) của thở sáng. Hô hấp sáng xẩy ra ở nhóm thực trang bị nào với ở những bào quan liêu nào?

Lời giải đưa ra tiết

- nguyên vật liệu của hô hấp sáng là RiDP bị ôxi trở thành APG và axit glicôlic

- hô hấp sáng xẩy ra ở đội thực vật C3, tại những bào quan: lục lạp, perôxixôm với ti thể.
Bạn đang xem: Hô hấp sáng xảy ra ở nhóm thực vật nào

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp khansar.net
Xem thêm: Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm Có Đáp Án ), 403 Forbidden

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng khansar.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.