Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) cùng 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của những nguyên tố trong phân tử hóa học A. 
Bạn đang xem: Hóa 11 bài 3 trang 91

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Tính nCO2 = mCO2/ 44 = ? (mol) => mC

Tính nH2O = mH2O/ 18 = ? (mol) => => mH

% C = ( mC / mA).100% = ?

% H = ( mH / mA). 100% = ?

% O = 100% - % C - % H


Lời giải bỏ ra tiết

*

%mC = ( dfrac0,360,6) x 100% = 60,0%;

%mH = ( dfrac0,080,6) x 100% = 13,3%;

%mO = 100% - (%C + %H) = 26,7%.

khansar.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp khansar.net
Xem thêm: Thế Năng Hấp Dẫn Là Gì - Công Thức Tính Thế Năng Trong Vật Lý Chính Xác

Cảm ơn các bạn đã sử dụng khansar.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.