Bài học tập này trình bày nội dung: Axit nitric và muối nitrat . Dựa vào kết cấu SGK hóa học lớp 9, khansar.net đang tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và gợi ý giải những bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây đã là tài liệu hữu dụng giúp các em học tập tốt hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

AXIT NITRIC

I. Kết cấu phân tử và tính chất vật lí

*

Axit nitric là chất lỏng không màu, chảy vô hạn vào nước.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài axit nitric và muối nitrat

II. đặc điểm hoá học

1. Tính axit

HNO3 → H+ + NO3-

Làm quỳ tím hoá đỏTác dụng với bazơ. VD: HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2OTác dụng với oxit bazơ. VD: 2HNO3 + MgO → Mg(NO3)2 + H2OTác dụng cùng với muối. VD: 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

2. Tính oxi hoá

Tác dụng với kim loạiHNO3 chức năng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt) oxi hoá sắt kẽm kim loại đến nấc cao nhất, không giải tỏa hiđro.

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2+ 2H2O

Cu + 4H+ + 2NO3- →Cu2+ + 2NO2 + 2H2O

Kim loại chức năng với HNO3 quánh nóng thì luôn luôn giải phóng NO2Nếu HNO3 loãng thì sinh sản thành N2, NO, N2O, NH4NO3.HNO3 đặc nguội tiêu cực với nhôm, sắt, crôm.Tác dụng cùng với phi kim:HNO3 đặc rất có thể oxi hóa được S, P, C ... Trong điều kiện đun nóng. Ví dụ:

*

Tác dụng với vừa lòng chất

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

III. Ứng dụng

Phần to axit nitric sản suất được dùng để làm điều chế phân đạm. Bên cạnh đó còn được sử dụng sản xuất dung dịch nổ.

Xem thêm: Repository Là Gì - Sử Dụng Repository Pattern Trong Laravel

IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3

*

2. Vào công nghiệp

Axit nitric được cung ứng qua bố giai đoạn

Oxi hoá NH3

*

Oxi hoá NO:NO + O2 → 2NO2Hợp nước sản xuất thành HNO3 : 4NO2 +O2 + 2H2O → HNO3

MUỐI NITRAT

I. đặc thù của muối hạt nitrat

1. đặc thù vật lí

Tất cả những muối nitrat các là hóa học rắn, dễ tan trong nước và là điện li mạnh.

2. Phản ứng nhiệt phân

*

*

II. Ứng dụng

Các muối hạt nitrat đa phần được áp dụng làm phân bón ngoài ra nó còn được làm thuốc nổ.