Lý thuyết Hóa 10 bài bác 1. Nhân tố nguyên tử

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ

1. Electron

a) Sự đưa ra electron

- Năm 1897, J.J. Thomson (Tôm-xơn, bạn Anh) đang tìm ra tia âm cực.

Bạn đang xem: Hóa lớp 10 bài 1

- Tia âm rất là chùm phân tử vật chất có cân nặng và vận động với tốc độ lớn. Những hạt tạo thành thành tia âm cực có điện tích âm và được gọi là những electron, kí hiệu là e.

b) trọng lượng và điện tích của electron

*

2. Sự đưa ra hạt nhân nguyên tử

- Năm 1911, E.Rutherford (Rơ-dơ-pho, người Anh) đã minh chứng rằng:

+ Nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần với điện tích dương là phân tử nhân có form size rất nhỏ so với form size nguyên tử.

+ bao bọc hạt nhân có các electron vận động rất nhanh tạo cho lớp vỏ nguyên tử.

+ cân nặng nguyên tử phần lớn tập trung ở phân tử nhân (vì cân nặng e rất nhỏ).

3. Kết cấu của hạt nhân nguyên tử

a) Sự tìm ra proton

- Năm 1918, Rutherford đã tìm thấy hạt proton (kí hiệu p) trong hạt nhân nguyên tử:

*

b) Sự tìm ra nơtron

- Năm 1932, J.Chadwick (Chat-uých) vẫn tìm ra hạt nơtron (kí hiệu nn) trong phân tử nhân nguyên tử:

*

c) kết cấu của phân tử nhân nguyên tử

- hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các proton và nơtron. Bởi vì nơtron không với điện, số proton trong hạt nhân phải bởi số đơn vị điện tích dương của phân tử nhân và thông qua số electron quay bao bọc hạt nhân.

⟺ Σp = Σe

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ

1. Kích thước

- người ta dùng đơn vị chức năng nanomet (nm) tốt angstrom (Ao) để biểu hiện kích thước nguyên tử.

*

a) Nguyên tử nhỏ tuổi nhất là nguyên tử hiđro, bán kính khoảng 0,053nm.

b) Đường kính nguyên tử to hơn đường kính phân tử nhân khoảng 10000 lần 

*

c) Đường kính của electron với proton khoảng 10−8nm.

2. Khối lượng

- Do khối lượng thật của một nguyên tử thừa bé, người ta dùng solo vị khối lượng nguyên tử uu (đvC) để thể hiện khối lượng của nguyên tử, phân tử và những hạt proton, nơtron, electron.

Xem thêm: Điểm Liệt Năm 2019 Tuyển Sinh 10, Quy Định Điểm Liệt Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020

- 1u bằng 1/2 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12. Nguyên tử này có khối lượng 19,9265.10−27kg.