Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm cùng có cân nặng nguyên tử là 65 u.

Bạn đang xem: Hóa lớp 10 bài 5

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế phần lớn toàn bộ trọng lượng nguyên tử tập trung ở phân tử nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính trọng lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcầu= ( frac43).πr3.

*

a) rzn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 centimet (lnm = 10-9 m)

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 gQuảng cáo

VnguyêntửZn = ( frac43).π.r3 = ( frac43).π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.

Dnguyên tử Zn = ( fracmV= frac107,9.10^-2410,3.10^-24) = 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.1013cm

V phân tử nhân nguyên tử Zn = ( frac43).π.(2.1013) 3 = 33,49.10-39 cm3

D hạt nhân nguyên tử Zn = ( frac107,9.10^-2433,49.10^-39) = 3,22.1015 g/cm3

= 3,22.109tỉ tấn/cm3


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 4 trang 9 sgk Hóa 10, bài 4. Kiếm tìm tỉ số về cân nặng của electron so với proton, so với nơtron.
Bài tiếp theoPhạm vi lãnh thổ
Danh sách bài bác tập
Bài 4 trang 9 sgk Hóa 10, bài bác 4. Tìm kiếm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, đối với nơtron.
Bài 3 trang 9 sgk Hóa 10, bài bác 3. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân.
Bài 2 trang 9 Hóa 10, bài xích 2. Các hạt kết cấu nên hầu như các nguyên tử?
Bài 1 trang 9 sgk Hóa 10, bài 1. Những hạt cấu trúc nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
Lý thuyết thành phần nguyên tử, I- THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ từ các nghiên cứu thực nghiệm của các nhà khoa...
Mục lục môn Hóa 10


Xem đầy đủ: Hóa 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài tập 5 trang 108 SBT Sử 10: bộ máy nhà nước bên dưới thời vua quang Trung được tổ chức như vậy nào?
Bộ trang bị nhà nước bên dưới thời vua quang đãng Trung được tổ chức như thế nào? . Bài bác tập 5 trang 108 Sách bài tập...
Bài 5 trang 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: tuyên bố nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và phụ thuộc cân bằng sau nhằm minh họa:
Bài 50: cân bằng hóa học tập - bài bác 5 trang 213 SGK hóa học 10 Nâng cao. Tuyên bố nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và...
Thành thị trung đại đã có được hình thành ra làm sao ? cư dân sống ở đó làm phần đông nghề gì ?
Thành thị trung đại đã có hình thành thế nào ? người dân sống ở kia làm đều nghề gì ?. Bởi vì sản...
Tại sao lại rất có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước vn thời phong loài kiến là kháng ngoại...
Tại sao lại hoàn toàn có thể xem nét đặc thù cơ bạn dạng của truyền thống yêu nước việt nam thời phong kiến là phòng ngoại...
Language trang 17 Unit 7 Anh 10 mới, Tổng hợp các bài tập phần Language trang 17 Unit 7 Anh 10 mới.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 140, Giải Trang 65, Bài 140


Unit 7: Cultural Diversity - Language - trang 17 Unit 7 SGK giờ Anh 10 mới. Tổng hợp các bài tập phần Language trang...