Cho các thành phần hỗn hợp khí oxi với ozon, sau một thời gian ozon bị phân hủy không còn (2O3→3O2) thì thể tích khí tạo thêm so với ban đầu là 2 lít. Thể tích của ozon trong láo hợp thuở đầu là:


Cho 11 gam hỗn hợp bột sắt với bột nhôm công dụng với bột sulfur trong điều kiện không tồn tại không khí) thấy tất cả 12,8 gam sulfur tham gia phản ứng. Trọng lượng sắt bao gồm trong 11 gam tất cả hổn hợp đầu là:


Dẫn 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm H2S cùng CO2vào lượng dư dung dịch Pb(NO3)2, nhận được 23,9 gam kết tủa. Thành phần phần trăm thể tích của H2S vào X là:


Cho những phản ứng sau:

(1) SO2+ H2S → S + H2O

(2) SO2+ KMnO4+ H2O →MnSO4+ K2SO4+ H2SO4

(3) SO2+ Br2+ H2O → H2SO4+ HBr

(4) SO2+ Ca(OH)2→ Ca(HSO3)2

Số phản bội ứng nhưng mà SO2đóng phương châm là hóa học khử là:


Dẫn 2,24 lít khí SO2(đktc) vào 200ml hỗn hợp KOH 1,5M. Vậy lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được:


Trong phòng thí điểm khí oxi rất có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối bột KClO3có MnO2làm xúc tác và rất có thể được thu bằng cách đẩy nước tốt đẩy ko khí:

Trong các hình vẽ mang lại ở trên, hình vẽ bộc lộ điều chế và thu khí oxi đúng chuẩn là:


Cho láo hợp bao gồm Fe với FeS tác dụng với hỗn hợp HCl dư, nhận được 2,464 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc). Cho tất cả hổn hợp khí này qua dung dịch Pb(NO3)2dư thu 23,9g kết tủa màu sắc đen. Thể tích các khí trong các thành phần hỗn hợp khí X là:


Đun nóng đôi mươi gam một tất cả hổn hợp X bao gồm Fe với S trong điều kiện không tồn tại không khí thu được hỗn hợp rắn A. Hòa tan các thành phần hỗn hợp rắn A vào dung dịch HCl nhận được 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y. Nhân tố phần trăm khối lượng Fe vào X là:


Hỗn hòa hợp khí X có O2và O3, tỉ khối tương đối của X so với H2là 19,2. Đốt cháy trọn vẹn a mol khí CO đề xuất 1 mol X. Quý hiếm của a là:


Cho những phản ứng sau:

(1) Na2SO3+ HCl → khí X

(2) KMnO4→to">to→→tokhí Y

(3) Ca(HCO3)2+ HCl → khí Z

(4) FeS + HCl → khí T

Cho tất cả hổn hợp chứa những khí trên trải qua bình đựng hỗn hợp NaOH dư. Số khí thoát thoát khỏi bình là:


Nung nóng m gam PbS không tính không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm cân nặng PbS đã bị đốt cháy là:


Hòa tan hỗn hợp bao gồm Fe và FeS vào hỗn hợp HCl dư, thu được 8,96 lít tất cả hổn hợp khí (đktc). Cho các thành phần hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2dư thì chiếm được 23,9 gam kết tủa đen. Trọng lượng Fe trong các thành phần hỗn hợp đầu là:


Cho các cặp hóa học sau:

(1) Khí Cl2và khí O2.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí a gồm o2 và o3

(2) Khí H2Svà khí SO2.

(3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.

(4) CuS cùng dung dịch HCl.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Theo Chuyên Đề Toán 8, Chuyên Đề Toán 8

(5) Khí Cl2và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học tập ở nhiệt độ thường là:


Từ 1,6 tấn quặng gồm chứa 60% FeS2, bạn ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao nhiêu? (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%)


Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp bao gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500ml axit H2SO40,1M (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dung dịch các thành phần hỗn hợp muối sunfat khan chiếm được có khối lượng là:


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam