Tính khử giỏi tính thoái hóa của một chất là năng lực nhường hoặc nhận điện tử (electron) của chất đó.

Bạn đang xem: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Phản ứng oxi hóa khử là phản bội ứng xảy ra quy trình oxi hóa và quy trình khử. Trong làm phản ứng lão hóa khử electron đi từ mặt chất này sang bên kia: hóa học khử thì nhịn nhường electron đi còn hóa học oxi hóa thì cảm nhận electron.

*

Để xác minh các chất hay quá trình trong phản ứng oxi hóa-khử có câu học tập thuộc: Khử thì cho – O thì nhận; quy trình thì ngược lại, nghĩa là:– chất khử là hóa học cho electron– chất oxi hóa là chất nhận electron– quá trình khử là quá trình nhận electron– quá trình oxi hóa là quá trình nhường electron

*

Bài tập trắc nghiệm về quy trình oxi hóa – khử:

Câu 1: Cho dãy những chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số hóa học trong dãy gồm cả tính oxi hóa cùng tính khử là:

A. 8.B. 7.C. 6.D. 5.

Đáp án thiết yếu xác: B

Giải thích: 7 chất hợp hóa học sắt của fe vừa gồm tính thoái hóa vừa tất cả tính khử bao gồm FeO, Fe3O4, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4.

Ở phản nghịch ứng nhiệt độ phân Fe(NO3)3 thì được call là phản ứng thoái hóa – khử nội phân tử bắt buộc sẽ chứng minh được là Fe(NO3)3 có cả tính oxi hóa và tính khử. Dường như còn 1 phần kiến thức nữa là Fe2(SO4)3 cũng xảy ra phản ứng nhiệt độ phân tạo ra Fe2O3, SO2, O2, bội phản ứng này minh chứng Fe2(SO4)3 có cả tính oxi hóa với tính khử, mặc dù trong SGK hiện hành thì không nói đến vấn đề này và vày phản ứng nhiệt độ phân Fe2(SO4)3 xẩy ra ở nhiệt độ không nhỏ nên nó được xem như như bền nhiệt độ và ko kể ở đây.

Tuy nhiên vì tranh cãi ở 2 hợp hóa học Fe(NO3)3 với Fe2(SO4)3 đã từng xảy ra ở đề thi ĐH năm 2009 nên sẽ dĩ nhiên chắn thắc mắc này đã không xuất hiện trong đề thi ĐH những năm sau nữa.

Câu 2: Hợp hóa học nào sau đây của fe vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. FeO B. Fe2O3

C. Fe(OH)3 D. Fe(NO3)3

Đáp án bao gồm xác: A

Giải thích:

FeO + H2 → Fe + H2O3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

Do Fe chưa có số oxi hóa cao nhất nên nó bao gồm cả tính khử và tính oxi hóa.

Câu 3: Khử trọn vẹn 0,3 mol một oxit fe FexOy bằng Al thu được 0,4 mol Al2O3 theo sơ thiết bị phản ứng sau: FexOy + Al → fe + Al2O3

Công thức của oxit fe là

A. FeO. B. Fe2O3.

C. Fe3O4 D. Không xác minh được.

Xem thêm: Meaning Of ' Keng Là Gì Chất Lượng, Iphone Zin Là Gì, Kẻng Là Gì, Nghĩa Của Từ Kẻng

Đáp án thiết yếu xác: C

Câu 4: cho những chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe304, Fe203, Fe(N03)2, Fe(N03)3, FeS04, Fe2(S04)3, FeC03. Mang lại từng hóa học trên lần lượt công dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, rét thì số làm phản ứng thuộc các loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.

Đáp án chính xác: C

Câu 5: khi nung lếu hợp những chất Fe(N03)2, Fe(OH)3 và FeC03 trong không khí đến khối lượng không đổi, nhận được một chất rắn là