Phân loại bài xích tập hóa hữu cơ, tổng hợp bài xích tập trắc nghiệm hóa hữu cơ tinh lọc có đáp án cụ thể 777 1


Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập tối ưu hóa

Luận văn phối kết hợp mạng Neuron, súc tích mờ và thuật toán di truyền giải quyết và xử lý bài toán về tối ưu hóa công thức và quá trình 01
Luận văn kết hợp mạng Neuron, súc tích mờ với thuật toán di truyền giải quyết bài toán tối ưu hóa bí quyết và quy trình 01 919 16
Luận văn phối hợp mạng Neuron, ngắn gọn xúc tích mờ cùng thuật toán di truyền giải quyết và xử lý bài toán tối ưu hóa phương pháp và tiến trình 01
Luận văn phối kết hợp mạng Neuron, lô ghích mờ cùng thuật toán di truyền xử lý bài toán buổi tối ưu hóa công thức và tiến trình 01 719 4
Luận văn phối kết hợp mạng Neuron, xúc tích và ngắn gọn mờ và thuật toán di truyền xử lý bài toán buổi tối ưu hóa công thức và quy trình 02
Luận văn phối hợp mạng Neuron, logic mờ với thuật toán di truyền giải quyết và xử lý bài toán buổi tối ưu hóa bí quyết và quá trình 02 668 2


Xem thêm: Biểu Thức Còn Thiếu Của Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

bài tập Đối ngẫu có giải mã Bài 1 Cho câu hỏi gốc: f(X) = x 1 + 3x 2 + 2x 3 → min 2x 1 + x 2 + x 3 + x 4 ≥ 2 x 1 – 2x 2 – x 3 + 3x 4 ≥ 5 –x 1 – x 2 + x 3 + x 4 ≥ 1        x j ≥ 0 (j 1,4) = 1) Viết câu hỏi đối ngẫu. 2) Hãy cho biết thêm nếu giải bằng 1-1 hình thì việc nào ít phát triển thành hơn. 3) Hãy tổng thể hóa thừa nhận xét trên. 1) bài toán đối ngẫu. G(Y) = 2y 1 + 5y 2 + y 3 → max 2y 1 + y 2 – y 3 ≤ 1 y 1 – 2y 2 – y 3 ≤ 3 y 1 – y 2 + y 3 ≤ 2 y 1 + 3y 2 + y 3 ≤ 0        y i ≥ 0 (i 1,3) = 2) câu hỏi gốc: tất cả 4 biến, thêm 3 biến đổi phụ để đưa về dạng bao gồm tắc, thêm 3 đổi mới giả để chuyển về dạng chuẩn. Vậy cần dùng 10 biến. Việc đối ngẫu: bao gồm 3 biến, thêm 4 đổi mới bù để chuyển về dạng bao gồm tắc. Việc chính tắc cũng là câu hỏi chuẩn. Vậy cần dùng 7 biến. Suy ra, nếu như giải bằng đối kháng hình thì việc đối ngẫu cần sử dụng ít đổi mới hơn. 3) bao quát hóa dìm xét trên: Xét cặp vấn đề đối ngẫu gồm dạng: f (X) CX min AX B X 0 = →  ≥   ≥   T g(Y) BY max A Y C Y 0 = →  ≤   ≥   trong đó A là ma trận cấp m×n cùng C ≥ 0. Việc gốc (min): bao gồm n biến, thêm m trở nên phụ để chuyển về dạng bao gồm tắc, thêm m vươn lên là giả để đưa về dạng chuẩn. Vậy đề xuất dùng (n + 2m) biến. Bài toán đối ngẫu (max): tất cả m biến, thêm n phát triển thành bù để đưa về dạng chính tắc. Bài toán chính tắc cũng là bài toán chuẩn. Vậy nên dùng (m + n) biến. Suy ra, giả dụ giải bằng đối chọi hình thì việc đối ngẫu dùng ít biến chuyển hơn. Bài xích 2 Xét việc QHTT sau: f(X) = x 1 + 3x 2 + 2x 3 + x 4 → min 2x 1 + x 2 + x 3 ≥ 2 x 1 + x 2 + 2x 3 ≥ 5 2x 1 + 2x 2 + 3x 3 ≥ 1        x j ≥ 0 (j 1,4) = 1) Hãy chứng minh rằng trường hợp X * là phương án tối ưu thì thành phần thứ 2 và thành phần thiết bị 4 phải bởi 0. 2) Hãy đến nhận xét. 1) việc đối ngẫu của câu hỏi trên là: g(Y) = 2y 1 + 5y 2 + y 3 → max 2y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 1 y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 3 y 1 + 2y 2 + 3y 3 ≤ 2 0y 1 + 0y 2 + 0y 3 ≤ 1        y i ≥ 0 (i 1,3) = Nếu việc gốc gồm phương án tối ưu thì câu hỏi đối ngẫu cũng có thể có phương án buổi tối ưu. Call x j và y i là các thành phần của nhì phương án buổi tối ưu. Xét cặp điều kiện đối ngẫu: x 4 ≥ 0 cùng 0y 1 + 0y 2 + 0y 3 ≤ 1 bởi 0y 1 + 0y 2 + 0y 3 = 0 ≠ 1 yêu cầu theo đònh lý độ lệch bù yếu, ta phải tất cả x 4 = 0. Xét cặp đk đối ngẫu: x 2 ≥ 0 với y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 3 Xét buộc ràng I và II của vấn đề đối ngẫu, ta có: y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 2y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 1 ⇒ y 1 + y 2 + 2y 3 ≠ 3 do y 1 + y 2 + 2y 3 ≠ 3 đề xuất theo đònh lý độ lệch bù yếu, ta phải bao gồm x 2 = 0. 2) Xét việc min với các biến ko âm. A) Nếu: • Hàm kim chỉ nam có xuất hiện biến x j . • những ràng buộc không đựng x j . Từ bây giờ thì phương án tối ưu, giả dụ có, bắt buộc thỏa điều kiện x j = 0. B) Nếu: • hệ số c p và c q trong hàm kim chỉ nam thỏa điều kiện c p. Sản xuất về tối ưu cho nhà máy và hiệu quả kinh tế khi vận dụng kế hoạch phân phối này? bài bác tập vận tải đường bộ có lời giải Bài 1 Cho bài toán vận tải: A = (33, 39, 12) B = (15, 15, 19, 21, 14)  8 11 7 6 10    C =  6 12 12 5 12   5 14 7 8 15    1) Giải việc trên 2) Phương án tối ưu bao gồm duy tốt nhất không, trên sao? Đây là bài toán cân bằng thu phân phát Dùng cách thức chi... Của bài đối ngẫu là vấn đề QHTT: g(Y) =        138y1 12y1 8y1 15y1 + + + + 101y2 7y2 11y2 9y2 → ≤ ≤ ≤ max 24 26 23 yi ≥ 0 (i = 1, 2) Vậy, mỗi vấn đề QHTT đều tương xứng với một việc QHTT khác có liên quan mật thiết với nó Ta gọi đấy là cặp bài toán đối ngẫu bài cho trước được gọi là bài bác gốc trường đoản cú dạng thức của cặp vấn đề đối ngẫu trên, ta rút ra dấn xét sau: * Một bài bác yêu mong min, một bài. .. Tại sao? bài 3 Cho bài toán vận tải đường bộ max sau: A = (50, 30, 40) B = (40, 60, 20)  7 8 9   C =  6 7 8 4 6 7   Giải bài toán và cho biết thêm phương án buổi tối ưu tất cả duy nhất không, trên sao? bài 4 Cho bài xích toán vận tải sau: A = (40, 50, 60) B = (25, 35, 45) 7 8 6   C =  2 7 8 9 6 7   Giải việc trên cùng với yêu ước là kho 1 buộc phải phát hết và kho 2 không được phát vào cửa hàng 3 bài bác 5 Cho bài xích toán... Hình việc QHTT tra cứu kế hoạch cung ứng của nhà máy trong một tuần cho lợi nhuận cao nhất? 2) nhờ vào suy luận kinh tế tài chính trực tiếp, căn cứ vào giá bán bán, năng lực sản xuất, năng xuất lao cồn (sản phẩm/giờ sản xuất), hãy tìm planer sản xuất về tối ưu cho vấn đề phần 1)? 3) bỏ qua điều kiện nguyên ở những biến số, hãy dùng phương pháp đơn hình giải bài bác toán ở phần 1), tìm planer sản xuất tối ưu? Bài. .. Thêm ô này vào tập ô lựa chọn và ô chọn giả, tìm vòng, lập bảng 3: 8 11 7 6 10 0 7 12 6 12 12 14 5 12 -1 15 5 21 3 14 7 8 15 0 12 5 11 7 4 10 B.3 bởi độ giảm hàm kim chỉ nam từ bảng 2 xuống bảng 3 là θo∆rs = 0 buộc phải phương án rất biên trên bảng 3 cũng chính là phương án buổi tối ưu: X′min  0 12 7 0 14    =  15 3 0 21 0   0 0 12 0 0    Phương án buổi tối ưu X′min không giống phương án buổi tối ưu Xmin tại bảng 2 Vậy, câu hỏi không... Ghế thì lời 10 ngàn Tìm phương pháp sản xuất buổi tối ưu 1) Lập mô hình bài toán trên 2) Giải để tìm giải pháp sản xuất buổi tối ưu bài 17 Một doanh nghiệp có thể sản xuất 3 các loại sản phẩm, ký hiệu là S1, S2 cùng S3 Năng xuất của bạn đối với từng loại thành phầm là S1: 50 1-1 vò sản phẩm mỗi giờ; S2: 25 đvsp/giờ; S3: 75 đvsp/giờ trong một tuần, công ty lớn chỉ sản xuất buổi tối đa là 45 giờ kế bên ra, trong một tuần, . Của việc min và việc max thỏa đk f(X) = g(Y). Vậy X, Y là phương án buổi tối ưu của việc min và việc max. Bài bác tập Đối ngẫu LẬP BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU VÀ TÌM LỜI GIẢI bài 1 đến bài. án tối ưu: X′ min = 0 12 7 0 14 15 3 0 21 0 0 0 12 0 0           Phương án tối ưu X′ min không giống phương án tối ưu X min trên bảng 2. Vậy, câu hỏi không độc nhất phương án tối ưu. . (j 1,5) = 1) Giải vấn đề trên. Phương án tối ưu, ví như có, có duy tuyệt nhất không? 2) Hãy viết việc đối ngẫu và cho biết lời giải của bài đối ngẫu. Phương án tối ưu của bài xích đối ngẫu, ví như có,