Kết quả kỳ thi Olympic giờ Anh đất nước hình chữ s năm học 2016 - 2017

Bộ GD&ĐT vừa chào làng Quyết định 1678/QĐ-BGDĐT ngày 15 mon 05 năm 2017, công nhận thành tích thi Olympic giờ đồng hồ Anh trên internet cấp việt nam năm học 2016 - 2017. Kèm theo quyết định là danh sách kết quả cuộc thi IOE toàn quốc, bao hàm danh sách chúng ta đạt giải cùng các giải thưởng của hội thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh đa dạng (IOE) năm học năm 2016 – 2017.

Kết quả cuộc thi IOE vn được khansar.net cập nhật đầy đủ kèm theo danh sách các bạn đạt giải.

Bạn đang xem: Gần 4

Mời các bạn cùng sở hữu về nhằm xem bỏ ra tiết.

Chúc mừng những em học tập sinh giành giải cao vào kỳ thi IOE cấp đất nước hình chữ s năm học năm 2016 - 2017!


Nội dung ra quyết định 1678/QĐ-BGDĐT công nhận thành tích thi Olympic giờ đồng hồ Anh trên mạng internet cấp toàn quốc năm học năm 2016 - 2017, mời chúng ta cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO------------Số: 1678/QĐ-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc-------o0o-------

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt danh sách học sinh giành giải vòng toàn quốc hội thi Olympic tiếng Anhtrên Internet giành riêng cho học sinh đa dạng năm học năm nhâm thìn – 2017___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Xét kiến nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học cùng Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt danh sách và cấp thủ tục chứng nhận cho những học sinh giành giải vòng thi toàn quốc cuộc thi Olympic giờ đồng hồ Anh trên Internet dành riêng cho học sinh rộng lớn (IOE) năm học 2016 – 2017, gồm: Lớp 5: 1433 giải, trong đó: 97 giải Vàng; 191 giải Bạc; 377 giải Đồng; 765 giải Khuyến khích. Lớp 11:1420 giải, vào đó: 95 giải Vàng; 189 giải Bạc; 392 giải Đồng; 744 giải khuyến khích (danh sách thêm kèm).

Điều 2: Ủy quyền cho Ban tổ chức cuộc thi ký giấy chứng nhận và phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo và đào tạo trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải vòng toàn quốc hội thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh càng nhiều năm học năm nhâm thìn – 2017.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo tiểu học, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những học sinh có tên ở Điều 1 phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.

Xem thêm: Cách Tính Giá Đại Lý Bao Giấy Là Gì, Cách Tính Giá Bao Giấy Honda Vision 2021

Nơi nhận:- Như điều 3;- bộ trưởng liên nghành (để b/c);- các Thứ trưởng;- Lưu: VT, vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG