Đây là danh sách một số ion đa nguyên tử thông dụng nhất. Điều đáng để ghi nhớ những ion nhiều nguyên tử, bao hàm cả cách làm phân tử cùng điện tích ion của bọn chúng .

Bạn đang xem: Ion nào là ion đa nguyên tử


*

Đây là kết cấu của một ion amoni. Todd Helmenstine

Các ion nhiều nguyên tử tất cả điện tích dương 1 bao gồm xảy ra, nhưng mà loại thiết yếu mà các bạn sẽ gặp và nên biết là ion amoni. Hãy nhớ rằng, bởi vì nó là 1 trong những cation , lúc nó phản nghịch ứng và chế tác thành một hợp hóa học , nó được trích dẫn trước tiên trong phương pháp hóa học.

amoni - NH 4 +
*
*

Đây là 1 trong những cấu trúc cộng hưởng trọn của anion clorat. Ben Mills / PD

Nhiều ion đa nguyên tử phổ biến có điện tích -1. Thật tốt khi biết những ion này bởi mắt thường sẽ giúp đỡ cân bằng những phương trình và dự kiến sự sinh ra hợp chất.

axetat - C 2 H 3 O 2 -bicacbonat (hoặc hydro cacbonat) - HCO 3 -bisunfat (hoặc hiđro sunfat) - HSO 4 -hypoclorit - ClO -clorat - ClO 3 -clorit - ClO 2 -xyanate - OCN -xyanua - công nhân -dihydro photphat - H 2 PO 4 -hydroxit - OH -nitrat - NO 3 -nitrit - NO 2 -peclorat - ClO 4 -pemanganat - MnO 4 -thiocyanat - SCN -
*
*

Đây là cấu trúc hóa học tập của anion thiosulfate. Todd Helmenstine

Các ion đa nguyên tử bao gồm điện tích âm 2 cũng khá phổ biến.

cacbonat - co 3 2-cromat - CrO 4 2-dicromat - Cr 2 O 7 2-hydro photphat - HPO 4 2-peroxit - O 2 2-sunfat - SO 4 2-sunfit - SO 3 2-thiosunfat - S 2 O 3 2-
*
*

Đây là cấu tạo hóa học tập của anion phốt phát. Todd Helmenstine

Tất nhiên, một số ion nhiều nguyên tử khác sinh ra với điện tích âm 3, nhưng các ion borat cùng photphat là những ion yêu cầu ghi nhớ.

Xem thêm: Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Sư Phạm Tphcm 2020, Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Sư Phạm Tphcm

borat - BO 3 3-phốt phân phát - PO 4 3-
Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "Danh sách các ion nhiều nguyên tử phổ biến." khansar.net, ngày 28 tháng 8 năm 2020, thinkco.com/list-of-common-polyatomic-ions-603977. Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (2020, ngày 28 tháng 8). Danh sách các ion nhiều nguyên tử phổ biến. Mang từ https://www.thoughtco.com/list-of-common-polyatomic-ions-603977 Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. "Danh sách những ion đa nguyên tử phổ biến." khansar.net. Https://www.thoughtco.com/list-of-common-polyatomic-ions-603977 (truy cập ngày 18 mon 7 năm 2022).