Cho em hỏi dung dịch K2SO4 có môi trường axit xuất xắc bazo tốt trung tính. Làm thế nào để biết tính axit giỏi bazo của các dung dịch muối?
Bạn đang xem: K2so4 là axit hay bazo

","product_id":0,"type":0,"date":1304855515,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4598/276094/de-biet-tinh-axit-hay-bazo-cua-cac-dung-dich-muoi.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"thanhhue2","name":"rtu1ef5ky","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hoahong

thuy linh
Trả lời 11 năm trước
K2SO4 là môi trường xung quanh trung tính tạo bởi vì 2 nơi bắt đầu axit và bazo mạnh.


K2SO4 lu00e0 mu00f4i tru01b0u1eddng trung tu00ednh tu1ea1o bu1edfi 2 gu1ed1c axit vu00e0 bazo mu1ea1nh. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":276094,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

K2SO4 là trung tính rồi. Đối với muối bột vô cơ thì bạn địa thế căn cứ vào thành phần tạo nên muối đó: kim loại - cội axit

Muối bao gồm tính axit tốt bazo dựa vào chủ yếu đuối vào những yếu tố: - độ đậm đặc của muối. - Hằng số phân li của muối. - Hằng số tạo phức hidroxo của ion kim loại. - Hằng số bazo của gốc axit. Trường hợp biết những yếu tố trên ta rất có thể định lượng được xem axit bazo. Chú ý vào một số trong những công thức phân tử ta có thể định tính được xem axit bazo: muối tạo bởi axit mạnh khỏe và hidroxit bao gồm tính bazo khỏe mạnh hay axit yếu cùng hidroxit bao gồm tính bazo yếu đuối (mức độ dạn dĩ yếu ngang nhau) thì tất cả mối ngôi trường trung tính. Trái lại muối tạo vì axit to gan và bazo yếu đuối thì có tính axit, tạo bởi vì axit yếu và bazo mạnh dạn thì tất cả tính bazo. Độ mạnh khỏe yếu trên chỉ tương đối, vì vậy cách định tính này chỉ ngay gần đúng. (http://community.h2vn.com/index.php?topic=1860.15)

Mình thấy câu vấn đáp khá được yêu cầu gửi lại các bạn tham khảo. Chúng ta có thể lên website trên để tìm hiểu thêm nhé


K2SO4 lu00e0 trung tu00ednh ru1ed3i. u0110u1ed1i vu1edbi muu1ed1i vu00f4 cu01a1 thu00ec bu1ea1n cu0103n cu1ee9 vu00e0o thu00e0nh phu1ea7n tu1ea1o nu00ean muu1ed1i u0111u00f3: kim lou1ea1i - gu1ed1c axit Muu1ed1i cu00f3 tu00ednh axit giỏi bazo phu1ee5 thuu1ed9c chu1ee7 yu1ebfu vu00e0o cu00e1c yu1ebfu tu1ed1: - Nu1ed3ng u0111u1ed9 cu1ee7a muu1ed1i. - Hu1eb1ng su1ed1 phu00e2n li cu1ee7a muu1ed1i. - Hu1eb1ng su1ed1 tu1ea1o phu1ee9c hidroxo cu1ee7a ion kim lou1ea1i. - Hu1eb1ng su1ed1 bazo cu1ee7a gu1ed1c axit. Nu1ebfu biu1ebft cu00e1c yu1ebfu tu1ed1 tru00ean ta cu00f3 thu1ec3 u0111u1ecbnh lu01b0u1ee3ng u0111u01b0u1ee3c tu00ednh axit bazo. Nhu00ecn vu00e0o mu1ed9t su1ed1 cu00f4ng thu1ee9c phu00e2n tu1eed ta cu00f3 thu1ec3 u0111u1ecbnh tu00ednh u0111u01b0u1ee3c tu00ednh axit bazo: Muu1ed1i tu1ea1o bu1edfi axit mu1ea1nh vu00e0 hidroxit cu00f3 tu00ednh bazo mu1ea1nh giỏi axit yu1ebfu vu00e0 hidroxit cu00f3 tu00ednh bazo yu1ebfu (mu1ee9c u0111u1ed9 mu1ea1nh yu1ebfu ngang nhau) thu00ec cu00f3 mu1ed1i tru01b0u1eddng trung tu00ednh. Ngu01b0u1ee3c lu1ea1i muu1ed1i tu1ea1o bu1edfi axit mu1ea1nh vu00e0 bazo yu1ebfu thu00ec cu00f3 tu00ednh axit, tu1ea1o bu1edfi axit yu1ebfu vu00e0 bazo mu1ea1nh thu00ec cu00f3 tu00ednh bazo. u0110u1ed9 mu1ea1nh yu1ebfu tru00ean chu1ec9 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i, vày u0111u00f3 cu00e1ch u0111u1ecbnh tu00ednh nu00e0y chu1ec9 gu1ea7n u0111u00fang. (http://community.h2vn.com/index.php?topic=1860.15) Mu00ecnh thu1ea5y cu00e2u tru1ea3 lu1eddi khu00e1 u0111u01b0u1ee3c nu00ean gu1eedi lu1ea1i bu1ea1n tham khu1ea3o. Bu1ea1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 lu00ean website tru00ean u0111u1ec3 tham khu1ea3o thu00eam nhu00e9 ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":276094,"user":{"id":1,"login_name":"noitudonglonghung","name":"Ngu00f4 Minh Thu1ea3o","company":"Cu00f4ng Ty tnhh Su1ea3n Xuu1ea5t - Thu01b0u01a1ng Mu1ea1i Vu00f5ng Nu00f4i Long Hu01b0ng","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"duynguyen


Xem thêm: Thanh Niên Với Truyền Thống Hiếu Học Và Tôn Sư Trọng Đạo, Góc Học Sinh

Các hóa học sau,axit flohidric,o-nitrophenol,para-nitrophenol,andehyt salisilic,axit axetic,ancol metylic hóa học nào là links hidro nội&liên phân tử